fanaposten.no

– Trafikkfarlig og miljøfiendtlig tidstyv

Jeg mener vi straks må få slutt på praksisen med å bygge såkalte kantstopp i stedet for busslommer i Bergen og Hordaland, skriver Silje Hjemdal.

Meninger · Publisert 11:53, 11 apr 2018

Jeg mener vi straks må få slutt på praksisen med å bygge såkalte kantstopp i stedet for busslommer i Bergen og Hordaland – det har vi lokalt full mulighet til.

Bygging av kantstopp er ikke noen sentral bestemmelse, dette er noe veieier selv bestemmer. Dette fikk jeg nylig bekreftet da jeg tok opp saken med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Fylkeskommunen bestemmer over fylkesveg og kommunen for kommunal veg. Kantstoppene i Bergen og Hordaland ligger i all hovedsak på kommunale veier og fylkesveier.

Det er derfor politikerne lokalt som bestemmer hvordan det skal være. Ikke Statens vegvesen eller samferdselsdepartementet. Om vi gir beskjed til Statens vegvesen at det er busslommer og ikke kantstopp vi vil ha blir det sånn.

Derfor vil jeg og FrP legge press i kommunestyrene og fylkestinget for å få stoppet praksisen med bygging av kantstopp. Dette kan vi selv bestemme lokalt. Om vi ikke vil ha kantstopp skal vi ikke ha det.

Det er en rekke argumenter for hvorfor kantstopp er en dårlig løsning.

Det fremste argumentet er at det er trafikkfarlig. Det trenger man ikke å være ingeniør for å skjønne. Kantstopp vil resultere i forbikjøringer som nødvendigvis vil øke risikoen for møteulykker og påkjørsel av fotgjengere eller busspassasjerer som går over veien foran bussen og kun kan se trafikk som kommer i motgående felt – ikke biler som kjører forbi bussen. Oversikten over nærliggende fotgjengerfelt vil også bli vesentlig redusert når bussen ikke står i en lomme.

Så er det selvsagt sånn at bilistene har et ansvar for å vise aktsomhet, men jeg er overbevist om at det uansett vil resultere i en økning i antall forbikjøringer – som nødvendigvis vil øke trafikkrisikoen.

NAF har gått ut og vært kritiske til trafikksikkerheten rundt kantstopp. Det har også dessverre vært eksempler på stygge ulykker i forbindelse med kantstopp.

Samtidig vil de stadige stoppene skape kø bak bussen, biler blir nødt til å stoppe, stå en liten stund på tomgang og deretter akselerere opp i fart igjen – noe som vil totalt sett føre til en økning i utslipp og forurensing lokalt.

Det vil også være en stor tidstyv, de få sekundene en buss bruker ekstra på en busslomme kontra et kantstopp vil ikke på langt nær oppveie det totale tidstapet trafikantene som til stadighet må stoppe opp bak bussen påføres.

På vei med fartsgrense 60 km/t eller lavere så har andre kjørende vikeplikt for busser som forlater busslommer – dermed er det ikke noen reell problemstilling at annen trafikk sinker bussen. Det lille tidstapet en busslomme resulterer i kontra et kantstopp er de få sekundene det tar å svinge inn i lommen og ut igjen. Den besparelsen er det rett og slett ikke verdt når man ser på hvilke ulemper man får i form av økt trafikkfare, mer kø, mer utslipp og totalt sett et tidstap for trafikantene.

Det er en rekke argumenter for hvorfor kantstopp er en dårlig løsning.

Høyre med klimaoffensivt nytt program for Bergen

Heldigvis er der politikere i de aller fleste partier som brenner for klimasaken. Jeg er en av dem.

Naboene stilte med lift da politikerne kom på besøk

Naboer mener de planlagte blokkene på Fantoft strekker seg for høyt mot himmelen. Tirsdag kom politikerne for å se.

Kåret til Årets Natteravngruppe

Natteravnene Rådal er kåret til Årets Natteravngruppe under den store Natteravnkonferansen i Bergen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten