fanaposten.no

Slik ser forvaltningsplanen til arkikektgruppen Cubus ut. Marken på Ramstad gård kan blant annet få parsellhager og lekeplass. Arkitekten presiserer at dette er en ideskisse og at den endelige utformingen kan se annerledes ut.

Mange misforståelser på Skjold

Meninger · Publisert 09:37, 31 mai 2019

Familien Ramstad/Berg som eier det grønne arealet på Ramstad gård har startet en prosess hvor målet er en langsiktig forvaltning av området. Forslaget innebærer en mindre boligutbygging på ca. 2 mål i sør øst av området, og at hele det resterende grønne arealet på ca. 30 mål blir gitt vederlagsfritt til en stiftelse for å sikre friluftsområdet for kommende generasjoner.

Grunneier har invitert alle de tre sameiene på Ramstad gård til en dialog om dette. Sameiene er ikke perifere naboer, men representerer beboerne i alle de ca. 120 nye boligene som er bygget på Ramstad. Disse er i høyeste grad berørt av grunneiers forslag. Viktig er det også at sameiene er stabile, juridiske enheter, som kan inngå et langsiktig samarbeide eller også overta eierskap til grøntarealene på Ramstad f. eks gjennom en stiftelse. Som grunneiere har vi sett at dialogen kunne vært ytterligere styrket, slik vi tidligere har gitt uttrykk for til Fanaposten.

Les det første innlegget: Skittent spill på Skjold

Vi tok bredt et initiativ til kontakt med nabolaget i forbindelse med kommuneplanens arealdel for å få bidrag til og synspunkter på våre innspill til planen. Vi tok i vår ny kontakt med kommunens politikere da enkelte av sameiene signaliserte at de ønsket en videre dialog, og ikke stilte seg avvisende til vår måte å gripe an videre forvaltning av Ramstad gård på. Likevel er det viktig å huske at det er Bergen kommune som skal legge til rette for bred nok deltakelse i planprosesser. Det er da også gjort gjennom flere høringer, og senest ved deputasjon for komité for miljø og byutvikling da naboer i Tors vei benyttet muligheten til å si sin mening, og vi som grunneiere og ansvarlige for Ramstad ga uttrykk for våre ønsker. Det er bra at ulike synspunkt kommer fram. Det er ikke belegg for å hevde at grunneier ønsker å holde innvendinger utenfor.

Det er både uakseptabelt og sårende å hevde at vi som grunneiere bedriver skittent spill og opptrer utspekulert. Våre forslag har blitt presentert offentlig overfor Bergen kommune, i pressen og i ulike møter med representanter for en betydelig del av naboene i området. Vi har ingen skjult agenda, og har hele tiden vært tydelige på at forslaget vårt både kan ha ulemper og fordeler. Vi mener bestemt at vektingen tilsier at fordelene veier tyngst.

Det er også uriktig at grunneier har konstruert et behov for bedre forvaltning av grøntområdene med den hensikt å sette naboer opp mot hverandre med hensyn til forslaget om en
mindre boligutbygging.

Grunneier har tatt initiativ til, og finansiert en faglig utredning av langsiktige behov for å sikre grøntom-
rådet på en bærekraftig måte. De faglige rådene viser med all tydelighet at her er det behov for langt mer enn å kjøre plenklipper noen ganger i året. Vi har vært svært tydelig på at en langsiktig forvaltning må være basert på høy faglighet. Vi ønsker imidlertid at selve forvaltningsplanen for grøntområdet skal utvikles i nært samarbeide med naboene, og aller helst i regi av en stiftelse med eierskap til arealet.

Det er lov å stille spørsmål knyttet til økonomiske motiver. Da Skanska bygget ut Ramstad gård ønsket de ikke å overta det grønne området. Familien Ramstad/Berg satt derfor igjen med eierskap og ansvaret for disse 32 målene som er regulert til grønt areal for allmenn benyttelse. Og dette uten at det samtidig var satt av egne midler til den videre forvaltningen. Familien har nå kommet til at det ikke er hensiktsmessig å fortsette dette ansvaret og eierskapet for det som i praksis er en viktig offentlig grønt ressurs for et betydelig omland i denne delen av Fana. Vi mener at forslaget om en begrenset boligbygging som gir salgsinntekt kombinert med en formell overføring av det
store grøntområdet til allmennyttig formål er en vinn-vinn situasjon for flere parter. Familien har dessuten åpnet opp for å overføre solide midler fra et evt. boligsalg som startkapital for en slik grønn stiftelse.

Endre Kleiven presenterer seg som naboen i skinnende hvit rustning som på vegne av de mange påtar seg oppdraget med å avsløre den frekke grunneieren som driver et skittent og utspekulert spill.

Til allmenn opplysning er det derfor greit å kunne informere om at Endre Kleiven i e-post til grunneierfamilien 10 april 2019 rettet forespørsel om å få kjøpe deler av Ramstad gård. Som et salgsargument overfor oss poengterte han at et slikt kjøp ikke «vil påverke deres muligheter for utbygging ved neste rullering av arealplanen. Vi ønsker altså ikkje å kjøpe den delen som dere ønsker å bygge på.».

Vi takket høflig for henvendelsen. Vårt ønske er å få til en langt mer helhetlig løsning for området!

Tine stakk fra Brasil på tre dager

Beskjeden fra far var ikke til å misforstå: – Du må bare komme det hjem, så fort som mulig!

Husk å stille klokken

Ja, det blir sommertid. Men stilles klokken én time fram eller tilbake?

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten