fanaposten.no

Sammen kan vi styrke yrkesfagene, skriver regiondirektør Helene Frihammer i dette innlegget. Foto: Moment Studio

Tiden er ikke bare moden – den er overmoden

– Spørsmålet er ikke om vi trenger et nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag, men mer hvor raskt vi kan får det på plass.

Meninger · Publisert 21:00, 19 jul 2022

Yrkesfag er viktig for Vestlandet. Vi har lange tradisjoner innenfor store deler av næringslivet, og er ett av de største lærlingefylkene i landet.

Mange har tatt til orde for at vi trenger et nasjonalt senter for
yrkesfag.

Det er hevet over enhver tvil at vi har stort behov for å samle kraften og de gode ideene.

Formålet med et senter må ikke bare være å styrke arbeidet med kvalitet og utvikling i fag- og
yrkesopplæringen. For nærings-
livet er det et mål i seg selv at flere ungdommer og voksne velger yrkesfag, for å dekke behovet
arbeids- og næringslivet har for arbeidskraft.

Næringslivet i Norge har bruk for faglært arbeidskraft.

2 av 3 NHO-bedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov. Behovet er i første rekke knyttet til yrkesfaglig kompetanse.

Derfor haster det med å så på plass et strategisk og langsiktig
felles arbeid for yrkesfagene, som

kan bidra til vekst og fornyelse av arbeid og læring på arbeids-
plassen, og som kan sikre overganger i utdanningssystemet og utvikle modeller og metoder for den yrkesfaglige utdanningen.

I vår region jobbes det svært godt innen fag- og yrkes-
opplæringene.

Men utviklingen går fort. For å unngå at vi blir hengende etter er det viktig at partene i arbeidslivet og deres innspill til de politiske prosessene er gode.

Vi må unngå at utviklingen av fag- og yrkesutdanningen blir
tilfeldig eller utvikles fragmentert og fra bransje til bransje.

Derfor er et strategisk og langsiktig utviklingsarbeid er nødvendig.

Det har vi lange tradisjoner for i Vestland. Vi ser godt sammen-
hengen mellom utdanning og arbeidslivets behov.

I år er mer enn 53 prosent av
søkerne til videregående opp-
læring nettopp til yrkesfag.

Det tar tid å skape gode resultater. Arbeidet er langsiktig. Men for å sikre god kvalitet er det også en stor fordel å utvikle og utforme på skuldrene til det allerede godt
etablerte og velfungerende.

Bare se hva vi i vår region har fått til innenfor omstilling og
videreutvikling av kompetansen fra olje og gassnæringene.

Alt er lagt til rette for å lykkes med dette arbeidet i Vestland.

Vi kan omstilling og utvikling i vår region. Vi har et omstillingsdyktig næringsliv, vi har modellene og erfaringene. Derfor kan vi også bygge et nasjonalt senter for yrkesfag i Vestland, nettopp på skuldrene til det gode arbeidet som gjennom flere tiår har løftet yrkesfagene til nye høyder.

Forskningsbasert kunnskap om hvordan utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet møtes og utvikles er nødvendig.

Ferske tall fra Statistisk
Sentralbyrå viser at færre personer står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak blant de med yrkesfaglig videregående
utdanning, sammenlignet med de som har studieforberedende som høyest fullførte utdanning.

Faglærte har også høyere sysselsettingsandel på tvers av alle aldersgrupper.

Et samlet fylkesting i Vestland sa tidligere denne måneden at det skal jobbes aktivt for å få et nasjonalt senter til yrkesfag til Vestland.

Et samlet næringsliv står klar til å utvikle samarbeidet og kompetansen.

Tiden er moden, for ikke å si overmoden, for å realisere punktet i Hurdalsplattformen om et
nasjonalt senter for yrkesfag.

Sammen kan vi styrke yrke-
fagene!

I år er mer enn 53 prosent av søkerne til videregående opplæring nettopp til yrkesfag.

Mistet lappen på Flyplassvegen

UP beslagla førerkortet på stedet.

– Jeg skjønner ikke hvordan vi tapte dette

Målvakt Olivia Lykke Nygaard var trodde ikke det hun så da Tertnes avgjorde i siste sekund.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten