fanaposten.no

Thor Haakon Bakke på befaring på Skjold i august i fjor.

Thor Haakon Bakke: - Fortettingen på Skjold må være god, og det er mitt ansvar

Byråd Thor Haakon Bakke (MDG) svarer Fanapostens leder om utbyggingen i Sætervegen.

Meninger · Publisert 07:44, 19 mai 2021

Som byråd for klima, miljø og byutvikling er jeg heldig som får jobbe fulltid med å forme byen.

Ikke alle er enig beslutningene jeg tar, som redaksjonen i Fanaposten 12. mai. Lederartikkelen inneholder dessverre noen vanlige misforståelser, og jeg skal komme til dem, men først vil jeg forklare litt om hva jeg har ansvar for og hvordan jeg jobber.

Jeg tar jobben min på største alvor. Jeg har ansvar for at innbyggerne får rent vann i springen. Når et rør sprekker, skjer det på min vakt. Jeg har ansvar for at Bergen kutter klimagasser, utslipp som fører til global oppvarming og økologisk katastrofe, men også store endringer i Norge. Breene forsvinner og artsmangfoldet påvirkes. Jeg har også ansvar for kulturminner, noe Fana og Ytrebygda er rikt på, men også arkitekturen vi omgir oss med, parkene vi leker i, byfjellene vi vandrer i, luften vi puster inn., vassdragene hvor villaksen formerer seg. Ja, rett og slett selve miljøet.

Kombinasjonen av alt dette og mere til er gjerne det vi kaller «byutvikling». Inkludert i dette er et område hvor kommunen har stor makt: Hvordan vi disponerer arealet, både på land og i sjøen. Dette er et ganske komplekst politikkområde som består av lange linjer. Det kan ta årevis fra en beslutning fattes til noe fysisk skjer, for eksempel bygging av et område med boliger, eller anleggelse av en ny strand. Og det er mye samferdsel: Både veier, kollektiv som Bybanen, gange- og sykkeltilbud. Alt dette trenger plass. Å få til gode planer og prosesser for å ta gode valg er ekstremt viktig fordi det legger grunnlaget hvordan vi mennesker i byen har det. Men det er også viktig for å ta vare på naturen slik at vi har steder å gå på tur og oppholde oss, og for det biologiske mangfoldet slik at biene, skogen og kråkene har det bra.

Derfor har vi strategier, som Arkitekturstrategien, som sier smarte og lure ting om hvordan byen skal planlegges: Med utgangspunkt i mennesket for at vi skal ha gode steder å være. Vi har også en del juridisk bindende planer. Den som troner øverst av disse er kommuneplanens arealdel (KPA), og er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel (KPS) som kort fortalt er byens visjon for fremtiden. Vi har også områdeplaner, som den på Paradis vedtatt av bystyret i 2014, som bestemte at prosjektet Paradis Hage bygges (jeg får sikkert kjeft for det senere, så jeg får ha til gode å skrive om den).

Så finnes det en del annet som kommer i tillegg, som stedsanalyser, som skal bidra til at det som ender opp med å bli bygget blir best mulig for folk. Vi har også strategiske planprogram og arkitektkonkurranser, både for å skape vakre bygg, men også for å ta gode byplangrep: Sammenhenger mellom bygg, uteområder, grøntområder osv. Smarte greier dette også.

Det er innenfor arealpolitikken at det ofte, og med svært god grunn, er mye debatt: Skal naboen få bygge på huset? Fortette i hagen? Bygge naust? Hva med den carporten, er den lovlig, det kan den da umulig være?

Om ting er lovlig eller ulovlig handler ofte, men ikke alltid, om reguleringsstatusen til den aktuelle eiendommen. Og da er vi kommet til Fanapostens leder 12. mai.

Det finnes på Sætervegen 7 en gyldig reguleringsplan som en utbygger har søkt om å bygge på. En reguleringsplan tar lang tid å jobbe frem, involverer mye medvirkning av naboer og offentlige myndigheter, og vedtas av de folkevalgte i Bergen bystyre. I fjor søkte utbygger på våren om å bygge et prosjekt på tomten. Planetaten sa nei, og Byarkitekt var negativ. Jeg opprettholdt avslaget, men før saken gikk til utvalg for miljø og byutvikling så trakk utbygger saken. Det er deres rett og ikke noe jeg legger meg opp i, og noe jeg ikke har eller hadde noe med å gjøre.

LES OGSÅ: Bonava hadde skrinlagt blokken foran huset til Hans Christian. Så snudde byråden

Deretter leverte de en søknad på samme området. Igjen, det er deres valg, jeg har og hadde ingenting med det å gjøre. Prosjektet var nå utviklet i dialog med Byarkitekten, som anbefalte prosjektet. Slik saken ligger mener jeg at prosjektet er i tråd med en gyldig reguleringsplan. Det er altså to ulike saker som er vurdert, men på samme tomt.

At fagetat og byråd er uenig om et prosjekt er ikke nytt eller dramatisk. Mitt vedtak kan igjen påklages og her ligger kanskje det som ikke er helt intuitivt: Hvis jeg hadde opprettholdt innstillingen fra fagetaten ville den gått til byrådet, og deretter til UMBY, og kanskje videre til Statsforvalteren avhengig av vedtak og hvordan utbygger ville forholdt seg til det.

Når jeg fattet mitt vedtak har jeg gjort det som politisk ledelse. Slik er det all den tid vi har parlamentarisme som styringsform i kommunen. Å påstå at den da ikke har vært til politisk behandling blir derfor misvisende fra Fanaposten, og avisen bidrar videre med betegnelser som «sololøp» til å skape misforståelser om hvordan prosesser føres og vedtak fattes. Det er uheldig, og litt paradoksalt, all tid jeg blir anklaget for å hause opp stemningen på Skjold mens det er Fanaposten selv som bidrar til det.

Til Fanapostens forsvar er ikke fullmaktsreglementet det enkleste å ha oversikt over. Men litt enkelt i saker som denne kan det forklares slik: Når fagetaten har innstilt på et vedtak og det opprettholdes av byråden så går saken videre til byrådet og derfra til utvalg for miljø og byutvikling. Dette er avhengig av type sak, er det for eksempel tiltak innenfor byfjellsgrensen skal saken til bystyret uansett. Så kan også vedtak i utvalget påklages til Statsforvalteren. Men når byråden snur et vedtak fra planetaten så er det et vedtak som i sin tur kan påklages. En evt. klage på mitt vedtak vil havne hos Utvalg for miljø og byutvikling.

Når jeg fattet mitt vedtak i denne saken var jeg fullt klar over reaksjonene som ville komme. Men det er mitt ansvar å følge opp bystyrevedtak, både om hvor det skal fortettes, men også reguleringsplaner som er vedtatt. I sin tur er det byrådet som har innstilt på disse reguleringsplanene til bystyret. Samtidig antar jeg som sagt at saken kommer opp igjen som følge av en klage på mitt vedtak, noe som også er helt vanlig og udramatisk.

Jeg fattet min avgjørelse fullstendig klar over at jeg ikke blir særlig populær i Skjold-området, men det er allikevel, mener jeg, det riktige å gjøre. Vi trenger en arealpolitikk som svarer ut klima- og naturkrisen og hvordan den går utover medmennesker. Dette prosjektet, mener jeg, er så omarbeidet og godt at det bør bygges. Det er i tråd med juridiske planene, og de planene er tuftet på en fornuftig ide om å ta vare på natur og klima. Men så må også disse planene ta hensyn til eksisterende og fremtidens bomiljø, områdene skal være gode for folk å bo i.

Jeg skal også være ærlig på at det er hakket mer komplisert å transformere og fortette i eksisterende bebyggelse sammenlignet med å sprenge ett fjell eller bygge ned matjord. Politikerne og de som har stemt oss frem har derfor gitt oss litt av en utfordring: Få til en areal- og transportpolitikk som er god for natur, klima og mennesker. Fortetting er riktig og nødvendig, men den må være god slik at områdene blir gode steder å bo og leve. Vi kan ikke bygge ned skogen, jordene og flytte fjellmaser ut i havet inn i evigheten. Samtidig er jeg tydelig til utbyggere at de må gå frem med respekt for at de beveger seg i områder hvor det bor folk – det skulle bare mangle, og jeg har også jobbet på for å få prioritert ressurser til å lage stedsanalyser i områder som Skjold slik at fortetting skal bli best mulig. Og jeg fortsetter å følge utviklingen i området tett.

Vogntog fikk stans på Valle: - Står dumt til

Et vogntog har fått trøbbel på Valleheiene på Nesttun-siden.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten