fanaposten.no

Styret i Fana Sparebank avviser grunnløse påstander om at eldre diskrimineres i banken

Nils Magne Fjereide er styreleder i Fana Sparebank, og har representert bankens kunder i styret i 14 år. Han er veldig klar i sin tale. Fana Sparebank diskriminerer ikke de eldre kundene.

Meninger · Publisert 13:15, 24 feb 2020

Nils Magne Fjereide er styreleder i Fana Sparebank, og har representert bankens kunder i styret i 14 år. Han er veldig klar i sin tale. Fana Sparebank diskriminerer ikke de eldre kundene.

Det er faktisk motsatt. Vi er stolt over all den ekstra innsats Fana Sparebank gjør for å bidra til at en mer og mer krevende digital bankhverdag blir enklere for de eldre kundene i banken. Fana Sparebank har i over fire år tilbudt banktjenester på døren, ved å
kjøre hjem til de kundene som ønsker det. Den miljøvennlige el-bilen er daglig å se rundt om i hele Bergen. Oppdragene
varierer alt i fra betaling av regninger til hjelp om å få mobil- eller nettbank til å
fungere dersom man skulle ha problemer med det.

Styret registrerer også at banken får
stadig nye pensjonister som kunder. Det tar vi som et godt tegn, da det normalt er den kundegruppen som er mest lojal til banken sin og skifter meget sjelden bank. Bare i 2019 fikk banken nærmere 100 nye kunder over 70 år. Det er vi veldig glad for.

Når det gjelder påstand om at de eldre kundene får dårligere rentebetingelser så er det ikke tilfellet, og det er direkte galt.
Banken skal behandle alle kunder
uansett alder noenlunde likt og prise etter betjeningsevne og sikkerhet.

Som grunnlag og dokumentasjon for sine påstander viser Stiegler og Godal til to konkrete eksempler. Stiegler skal ha tatt kontakt med banken og spurt om hva renten på
mellomfinansiering «ligger på for tiden» i følge hans egen ord, og fått opplyst at renten er på 5 %. Til orientering er renten på mellomfinansiering for tiden 5,75 % i henhold til bankens prisliste som ligger ute på nett-
siden til banken, tilgjengelig for alle. I denne sammenhengen er det imidlertid viktigst at den prisen er lik for alle aldersgrupper.

Godal viser til at han fikk tilbud om dårligere rente enn den yngre generasjonen. Vi uttaler oss
aldri om enkeltengasjement, men på generelt grunnlag ønsker vi å
presisere at fastsettelse av rente tar utgangspunkt i bankens prisliste med en individuell vurdering basert på kundens økonomiske situasjon vurdert i forhold til betjeningsevne og sikkerhetspakke. I tillegg må kundene tilfredsstille kravene i boliglånsforskriften fastsatt av
Finansdepartementet. Prislisten er med
andre ord veiledende.

I et forsøk på å sette strek for denne diskusjonen, har banken valgt å være åpen og vise gjennomsnittsrenten for de ulike alders-
segmentene av hele bankens boliglånsportefølje på 15,5 milliarder og nærmere 10.000 kunder. Tallene viser porteføljestatus per 13. februar i år.

18-29 år: 2,79%

30-39 år: 2,87%

40-49 år: 2,95%

50-59 år: 2,96%

60-69 år: 2,99%

70-79 år: 3,00%

Over 80: 2,98%

Som det fremkommer av tabellen over er det tilnærmet lik rente mellom aldersintervallene med unntak av de mellom 18-29 og 30-39, som har en marginalt bedre rente. Det er en bevisst strategisk beslutning da vi ønsker å hjelpe de unge i etableringsfasen, et trekk man sannsynligvis vil finne hos alle banker.

Et viktig tilleggspoeng er at flere av våre konkurrenter i Bergen priser lånene etter
lånets størrelse. Jo lavere lån, jo høyere
rente. Dette har vi valgt å ikke gjøre, da
pensjonister i en slik struktur vil være en
tapende part, da de eldre kundene i gjennomsnitt har vesentlig mindre lån enn
kunder i andre aldersgrupperinger.

Stiegler og Godal gjør også et poeng ut av
finansportalen og daglig leder Elisabeth Realfsens uttalelse om at «bankene flår sine eldre kunder». For en bank som er opptatt av at alle kunder skal behandles likt, er vi veldig glad for at lik behandling av kundene settes høyt på agendaen i Finans-
portalen. Dette heier vi på. Og da burde alle Fanabuerne være stolt over at nettopp man i Fana har en bank som kan vise til at vi ikke flår våre eldre kunder, noe som dokumentasjonen viser.

Det er noe overraskende at det stilles spørsmål ved valgkomiteens integritet. De er valgt av bankens generalforsamling, har lang erfaring og er uavhengig av bankens ledelse. Stiegler og Godal påstår at valgkomiteen bevisst har strøket deres programerklæring om at de ønsker å
styrke engasjementet for de eldre kundene. Alle kandidater er representert med samme profil og bakgrunnsinformasjon. Hva de jobber med, hvilken erfaring de har og
hvilke fritidsinteresser de har. Det har ikke vært praksis i banken at kandidatene har en slik valgerklæring. Det er selvfølgelig noe banken kan vurdere ved senere valg. Det viktigste for valgkomiteen og banken er å presentere alle kandidatene med lik struktur.

Avslutningsvis er det viktig å si at styret ønsker at flest mulig av bankens kunder bruker sin stemme i forbindelse med valget. Da får vi en god sammensetting i bankens generalforsamling som representerer et godt mangfold basert på kundenes ønske.

Godt valg!

Nesttun-eid selskap hjelper newyorkere under pandemien

Donald Trump har sendt det militære hospitalskipet USNS Comfort til New York for å hjelpe med koranepidemien. Plasthallene ombord er levert av...

Jan har permittert moren og sønnen: Driver torget mutters alene

Familiebedriften på torget er "still going strong". Torghandler Jan Monsen merker at mange vil sende blomster om dagen.

Byrådet legger frem tiltakspakke for næringslivet

Byrådet legger frem en egen tiltakspakke som skal hjelpe næringslivet i Bergen i koronakrisen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten