fanaposten.no

– Med en fisketrapp i Hopsfossen kan vi doble anadrome vassdrag i Bergen Kommune! Den unike sjøørretbestanden i Nordåsvatnet vil få flere kilometer med nye gyteområder, noe som vil være uvurderlig for den hardt pressede fiskearten på Vestlandet, skriver Nils Gunnar Knutsen og Reidar Staalesen, begge bystyrekandidater Arbeiderpartiet. Foto: Ståle Melhus

Slipp fisken løs i Fana og Arna!

Meninger · Publisert 10:07, 2 sep 2019

Arna har Arnaelven og
Arnavågen, Fana har Nesttunvassdraget og Nordåsvannet, og begge bydelene har store friluftsområder som grenser til disse.

Disse områdene vekker stort engasjement, noe som er veldig verdifullt.
Går man langs Arnaelven fra juli til September ser man laksefiskere i elven, ofte i hyggelige samtaler med alle som bruker turveiene langs vassdraget. Denne kvaliteten er verdt å verne om. Arna sportsfiskerlag har gjennom en årrekke bygget opp igjen en laksestamme som var så og si borte. Det er kommunens eneste lakseførende vassdrag (om man ikke regner med øvre del av Os-vassdraget).

Her er det bygget laksetrapp og det er lagt ned utallige dugnadstimer for å legge til rette for trygghet, rekreasjon og forhåpentligvis laks i dette flotte vassdraget. Dette har Arbeiderpartiet de siste årene jobbet hardt for å ta vare på.

Vi har sagt nei til godsterminal og vi har bedt om at tiltak i nærområdene til vassdraget helst skal tilføre vassdraget noe positivt, samtidig som vi sier nei til tiltak som kan true vassdraget.

På andre siden av nedslagsfeltet ligger Nesttunvassdraget. Potensialet for dette vassdraget er det samme som for Arna. Med en fisketrapp i Hopsfossen kan vi doble anadrome vassdrag i Bergen Kommune! Den unike sjøørretbestanden i Nordåsvatnet vil få flere kilometer med nye gyteområder, noe som vil være uvurderlig for den hardt pressede fiskearten på Vestlandet.

Dette er noe vi vil jobbe for i neste periode. Her har Bergen Elveforum og Nesttunvassdragets venner jobbet utrettelig for å oppnå sin visjon. Dette vil vi støtte opp under. De siste fire årene har vi sagt nei til flomtunnel og vi har gitt penger til prosjektering av fisketrapp.

Arnavågen og Nordåsvannet er hvor disse vassdragene renner ut. Dette er viktige områder, både for biologisk mangfold, rekreasjon og stedenes identitet.

Det er også nærmeste rekreasjonsområde for mange mennesker i kommunen vår. Gjennom å lage turstier, øke tilgjengelighet, bygge broer og ved å forandre gamle veifyllinger til øyer og strender. gjennom å si nei til å fylle ut Arnavågen ønsker vi å løfte frem viktigheten av disse områdene.

Fana og Arna har kvaliteter som hele kommunen kan nyte godt av, og det ønsker vi å jobbe for i neste periode. Om du synes dette høres ut som en god idé bør du stemme Arbeiderpartiet 9. september.

Av Reidar Staalesen og Nils Gunnar Knutsen
bystyrekandidater Arbeiderpartiet.

Penger fra krisepakke kan redde Kode

Regjeringens siste krisepakke gjør at Kode og Troldhaugen får 12 millioner kjærkomne kroner.

Røykutvikling i næringsbygg på Kokstad

Brannvesenet rykket ut til Kokstaddalen i natt.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten