fanaposten.no

Stig Arne Thune er avdelingsdirektør i Bufetat. Foto: Bufetat

Skal du «gjøre det slutt», - og har du barn?

Bufetat-leder: Vi opplever at for få barn blir hørt, og flere er velkommen inn i mekling under samlivsbrudd.

Meninger · Publisert 09:50, 21 aug 2021

Det går opp og ned for de fleste her i livet. Vi opplever gleder og sorger. Mange opplever i parrelasjoner at samlivet ikke alltid er det enkleste, og det kan ende med brudd. Et brudd har mange uttrykk, det kan skje «snilt og vennlig», men noen ganger kan det bli krevende og konfliktfylt. Ekstra krevende kan det bli når barn er involvert.

Bufetat og familievernet tilbyr gratis lavterskeltilbud med svært kompetente medarbeidere for de som ønsker hjelp med sin parrelasjon, i familien eller hjelp til et bedre brudd dersom det er utveien. Uansett så er det slik at når vi voksne bestemmer oss for samlivsbrudd, og der det er barn involvert som er over 7 år, så skal barnet eller barna høres.

Du skal vite at Bufetat og familievernet hverken er «dømmende eller normgivende», vårt mål er å gi deg og dere raskt tilbud om hjelp. I samfunnsoppdraget vårt skal vi blant annet forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker. Vi skal bidra til å styrke familierelasjoner og barns oppvekstvilkår, også der det er eller kan bli samlivsbrudd. Vi kan og hjelpe i slike saker.

Dersom du og partneren vurderer eller vil gå fra hverandre, da ber dere om en meklingstime. Dersom barnet er over 7 år, så si ifra til familievernkontoret at du ønsker at barnet skal være med. Hvorfor?

Jo, fordi familievernets oppgave er blant annet å bidra til at barn kan skape mening i sin livssituasjon, for eksempel der de voksne vil gå fra hverandre. Det at barn får delta i samtalen under mekling kan gi barnet en opplevelse av medvirkning, oversikt og følelse av å bli sett og hørt. Det er mye god psykologisk forebygging i en slik samtale.

Våre terapeuter er erfarne og godt trent for møter med barn, konflikt og samværsutfordringer. Samtaler der barn er med på hele eller deler av samtalen er trygge og forutsigbare. Vårt spisskompetansemiljø for samtaler med barn trener terapeutene våre i flere meklingsfaglige grep, der fokus er å øke tryggheten for hva vi kan gjøre for å sikre innholdet og bidra til at barnet opplever mening i sin situasjon.

Hva skjer i en slik samtale?

Terapeutene innleder samtalen og rammer den inn, og avklarer med de voksne innhold og tema. Terapeutene snakker slik at barnet vil lytte- men og lytte slik at barnet vil snakke. Våre terapeuter har en «ikke- dømmende» holdning og de profesjonelle signaliserer undring og interesse for barnets perspektiver.

En meklingssamtale i og rundt et brudd er en viktig mulighet for barnet til å uttrykke sine behov, og for deg som forelder og dere som foreldre til å forstå og å imøtekomme barnet i en krevende situasjon. På dette viset bidrar og Bufetat sine meklere å oppfylle barnekonvensjonens intensjoner, slik at barn sine rettigheter blir ivaretatt. Hvordan?

Det gjøres ved både å utforske det barnet sier og lytte til eventuelt ulike meninger, terapeutene gir og barnet flere begreper til å forstå og å skape mening i sin situasjon. Vi hjelper og foreldrene til å sette seg inn i barnets situasjon.

Hvilke erfaringer har foreldre?

Voksne i samlivsbrudd opplever hverdagen ulikt. Men mange foreldre sier i etterkant av en slik meklingssamtale der barn er med, at de opplevde at barna deres ble tatt på alvor, de opplever at de ble både sett og hørt. Og mange foreldre oppleves slike samtaler som gode.

Professor Astrid Strandbu (2021) sier at slike samtaler under riktige rammer «legger til rette for at barnet kan få bragt frem sin forståelseshorisont i samtalen». Dette er etter vårt skjønn viktig for trygghet, oversikt og følelse av medbestemmelse.

Vårt Spisskompetansemiljø for samtaler med barn i familievernet (2021) formidler at slike samtaler tilfører barnet en opplevelse av mening og sammenheng. Det kan styrke barnets mulighet til å registrere, nyansere og regulere egne følelser og opplevelser.

Opplevelse av kontroll i eget liv er viktig for mestringsfølelse hos barnet, og aktivere håp om fremtiden. Ved å tydeliggjøre barnets opplevelser bidrar vi også til at foreldre som ellers kan være svært uenige, i fellesskap kan anerkjenne og ivareta barnas behov. En slik form for oversikt og forutsigbarhet i en krevende fase, er viktig for god utvikling videre for både barn og foreldre.

Vårt familieverntilbud har mål om å gi rask og god hjelp, fordi vi vet at det nytter. Vi vet og at vi kan bidra til bedre brudd når det er bestemt, og vi erfarer at samtaler med barn i mekling både er lindrende og bidrar positivt for både barn og dere som foreldre.

Bufetat og familievernet er her for dere.

Pasient ringte inn trusler mot legen, og så gikk det fra vondt til verre

Da trusselmeldingene tikket inn og politiet møtte opp på døren, eskalerte situasjonen. – Det hele endte opp med at kvinnen ble pågrepet der og da,...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten