fanaposten.no

Si ja til ren luft og billigere kollektivtilbud!

DEBATT: Det er meningsløst å hevde at bompengene ikke har blitt brukt til nytte for både bilister og kollektivreisende.

Meninger · Publisert 09:11, 15 mai 2019

Bergen har de siste årene opplevd en positiv utvikling med bedre luft, et godt fungerende kollektivsystem og mindre køer i trafikken.Det er ingen tvil om at Venstres politikere i Bergen bystyre, byrådet og Hordaland fylkesting har vært viktige pådrivere for de gode resultatene.

Meningsmålinger viser også at et stort flertall blant bergenserne er tilfreds med det som her har skjedd.Det er derfor naturlig å stille spørsmålet om mange bergenske velgere nå virkelig ønsker å reversere den positive utviklingen? Det blir resultatet av å stemme frem politisk makt til et parti som bygger hele sin eksistens på å være mot bompenger og bybane. At et seriøst parti som Høyre åpner for et samarbeid med anti-bompenger populister, tyder på at Høyres tørst etter byrådsmakt er blitt så brennende at sunn politisk edruelighet har blitt ofret.

Bompenger er selvsagt ikke noe sesam sesam. Alternative finansieringskilder må utredes og diskuteres. Men inntil videre må vi ikke glemme hvilke betydelig virkemiddel bompengene har vært for nødvendige fremskritt innen samferdselssektoren:

Bompengene har gitt Bergensområdet gode veier sørover, nordover, vestover. Videre vil det komme ny og bedre vei til Os og ringvei øst. Bompengene har bidratt til at bybanen nå går helt til Flesland/ Bergen lufthavn, og bybanen vil snart også nå Fyllingsdalen med sykkeltunnel gjennom Løvstakken.

Det er meningsløst å hevde at bompengene ikke har blitt brukt til nytte for både bilister og kollektivreisende. Bompenger er et spleiselag for hele Bergen. Folk i Fyllingsdalen har betalt bompenger i 50 år uten å klage når de store veiprosjektene nord- og sørover ble bygget.

At mange til høsten stemmer Venstre i Bergen vil være den beste garanti for redusert luftforurensning og økt kollektivtilbud, samt for å sikre byvekstavtaler i fremtiden. Disse avtaler er absolutt påkrevet for å få tilskudd fra staten. Men heller ikke slike ordninger vil bompengemotstanderne ha.

Avslutningsvis er det nødvendig å minne om at det er fylkeskommunen, i dag Hordaland, etter hvert Vestland, som har hovedansvaret for kollektivtrafikken, også i Bergen.Vestland Venstre har programfestet et billigere og utvidet kollektivtilbud i hele det nye fylket. Derfor må en stemme til Venstre i Bergensvalget gå hånd i hånd i hånd med en stemme til Vestland Venstre.

La oss jobbe sammen for ungdommen – på tvers av alle etater og organisasjoner

Kunne vi ha klart å etablere en organisasjon på tvers av alle etater og organisasjoner?

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten