fanaposten.no

Morten Ørn er tidligere leder for Bergen Sør politistasjon i Vest politidistrikt. Nå er han leder for geografisk driftsenhet Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden. Foto: Fanaposten arkiv

Savner politiet i skoler og idrettslag i Bergen sør

Politiet kan ikke forebygge alene. Men vi skal gjøre vårt for å bidra til at Bergen sør blir et godt og trygt sted å vokse opp.

Meninger · Publisert 11:35, 2 des 2019

Politiet har fått kritikk fra rektorer, idrettsledere og tidligere politistasjonssjef i Bergen sør. Oppfatningen er at politiets forebyggende arbeid i bydelen er bygget ned. Premisset er at politiet ikke er til stede på skoler og i nærmiljøet, og at dette har ført til et hardnet ungdomsmiljø og fare for gjengdannelse.

Politiet har stor forståelse for og deler bekymringen om et hardnet ungdomsmiljø. Målet til politiet er å stoppe denne utviklingen og det må ikke etterlates noen tvil om at politiet er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Spørsmålet er hvordan vi mest effektivt skal klare å snu en negativ utvikling.

Vårt mål er å få med alle representantene i det lokale politirådet til felles innsats. I politirådet møter utekontakt, skole, barnevern, NAV og næringsliv. Kommunens koordinator for samordnede lokale tiltak, politistasjonssjefen og politikontakten er også viktige i dette fellesskapet. Vi må kartlegge, analysere og forstå problemene, finne ut hva som påvirker situasjonen og samarbeide om gode og målrettede tiltak. Arbeidet er allerede påbegynt, og dette vil bli hovedtema i førstkommende politiråd i desember.

Hvis analysene avdekker at det er manglende politiinnsats som påvirker utviklingen negativt, må vi ta tak i og justere dette. Men politiet verken kan eller skal løse dette alene.

Som i Loddefjord på slutten av 1980-tallet, der en opphopning av kommunale boliger med vanskeligstilte gav flere utfordringer man måtte løse i fellesskap. Et spørsmål som må kartlegges nærmere i Bergen sør, er om de nye og fortettede boligområdene kan ha noe å si på utviklingen. Da må vi finne tiltak som kan redusere eventuelle negative effekter.

Vi mener ikke å bortforklare når vi sier at vi bruker de forebyggende ressursene på en annen måte nå enn før politireformen. Vi satser på det vi kaller kunnskapsbasert forebygging. Før lå kunnskapen i hodene til den enkelte forebygger. Vi jobber nå med å få til systemer for å registrere og dele informasjon og erfaringer. Dette analyseres mot andre opplysninger vi har. Resultatet er at vi jobber mer treffsikkert ved å prioritere tiltak vi ser har effekt. Utekontakten er en viktig bidragsyter i dette kartleggingsarbeidet.

Så kan det argumenteres for at effekten av jevnlig tilstedeværelse i ungdomsmiljøene med faste politibetjenter har en verdi som vanskelig kan måles. Vi kan ikke være uenig i det. Men vår rolle som forebygger har utviklet seg, og kapasitet blir selvsagt et tema vi ikke kommer unna. I dag er forebygging mer enn arbeid med barn og unge. Vi jobber opp mot næringslivet, vi skal forebygge radikalisering, beskytte trusselutsatte og ofre for partnervold, være tilstede på internett, sikre påkobling av helsevesenet om farlige og plagsomme psykisk syke, med mer.

Mye av dette arbeidet utføres nå i Fyllingsdalen, hvor vi har samlet våre forebyggende ressurser i Stor-Bergen sammen med dem som arbeider med etterretning. Ved å samle dette arbeidet på ett sted, har arbeidet fått høyere kvalitet og effektivitet. Teamet i Fyllingsdalen avlaster forebyggerne som arbeider i bydelene. Ved å samarbeide tett kan vi skalere opp eller ned innsatsen i ulike deler av byen, avhengig av hvor behovet er størst.

Vest politidistrikt har med politireformen opprettet en ny felles enhet for forebygging som utvikler forebyggingsfaget og har jevnlig opplæring med oss som jobber ute i distriktet. Denne avdelingen har nylig startet opp politidistriktets egen nettpatrulje, som har et særlig fokus på de unge.

I dag er sosiale medier en viktig møteplass, ikke minst for ungdom. Vår nye digitale patrulje, med ekte og engasjerte politifolk foran skjermen, gjør oss tilgjengelige og tilstede på en måte vi tror vil ha stor betydning fremover.

Vi er enige i at det er viktig at politiet møter ungdommen på ulike arenaer, men vi kan ikke love at det alltid er den samme politibetjenten som kommer. Vi må også være ærlige på at vi fremdeles er i oppstartsfasen til ny arbeidsmetodikk innen forebygging.

Det vi kan love er at vi skal fortsette å utvikle oss og justere oss slik at vi kan gi innbyggerne i Bergen sør det politiet det er behov for. Samtidig må vi vi ikke ta så mye plass at vi fortrenger andre aktører med viktige roller. Politiet kan ikke overta oppdragerrollen, men vi skal bidra der vi vet det er størst effekt.

I dag er forebygging mer enn arbeid med barn og unge.

– Dette har blitt den nye samlingsplassen i Fana

Rett før koronaen kom, stod det nye, nedre torget på Lagunen ferdig. Nå har fanafolk smått om senn begynt å ta byrommet i bruk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten