fanaposten.no

Kari Sæthre skriver om det planlagte salget av deler av Eikelund.

Salg av tidligere Eikelund skoles område

DEBATT: Deler av Eikelund skoles område som i dag eies av Statsbygg er planlagt solgt, skriver Kari Sæthre.

Meninger · Publisert 14:31, 13 nov 2018

Deler av Eikelund skoles område som Idag eies av Statsbygg er planlagt solgt.I kommunens arealplanlegging er området satt av til byggeområde.Jeg har innen fristen for uttalelse til planen påpekt at området burde settes av til grøntområde. Hvorvidt det er blitt tatt hensyn til min uttalelse vet jeg no ikke.

Jakob Sæthre var det som bygget og drev skolen inntil staten overtok eiendommen.

Han arbeidet hele sitt liv for de svake i samfunnet (den gang for barn/unge med downssyndrom,blinde,døve med flere) Staten gjorde lite og intet for disse menneskene den gangen.Da var det private ildsjeler som startet arbeidet ,og blant dem var altså Jakob Sæthre.

Vi har mange grupper i samfunnet som trenger hjelp til å styre sine liv.Da er det vi som er friske som må ta affære.

Dette området som er satt av til byggeområde i kommunens arealplan bør endres til grøntområde, og Bergen kommune må se fordelen av å kjøpe dette området og legge det inn under Tveiterås skole. Vi får nok ikke færre barn med spesielle behov i framtiden.På den måten vil eiendommen bli benyttet til det den i utgangspunktet var ment å brukes til.

Interessentskapet Tveiterås gård fikk i sin tid forespørsmål fra Bergen kommune om de kunne sette av tomt til Tveiterås skole, noe de gjorde , da det skulle være en skole for barn med spesielle behov. Dette var jo i Jakob Sæthres ånd.

Det kan bli behov for arealet til ulike formål i forbindelse med Tveiterås skole, og da er det gunstig at eiendommen ikke ligger langt fra skolen.

Tatt i betraktning alle de boligene som skal bygges i Paradisområdet,skulle det være unødvendig å legge ut dette vakre området her ved Myravatnet til byggeområde i kommunens arealplan.Kan ikke Bergen kommune kjøpe eiendommen, bør det legges ut som grøntareal.

Jeg håper at Bergen kommune og Statsbygg blir enige og kommer fram til en løsning hvor Bergen kommune kan overta eiendommen og bruke den til det formål den var ment og brukes til, nemlig til dem som trenger vår hjelp.

Vil samle golfbanen sør for Flyplassvegen

Fana golfklubb ønsker å flytte seks hull fra nordsiden til sørsiden av Flyplassvegen. Slik vil det kunne åpnes for utbygging der dagens golfbane...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten