fanaposten.no

Styremedlem i Bergen Arbeiderparti og bystyremedlem, Reidar Staalesen håper statsministeren vil høre på oss i Bergen og Vestland når det gjelder å ta vare på naturen og miljøet. Foto: Ståle Melhus, arkiv

Ruster statsministeren oss for fremtiden?

Meninger · Publisert 15:00, 11 feb 2020

«Å ruste oss for fremtiden» er et utrykk som hyppig blir brukt. Hva ligger i dette når vi er så heldige at vi bor i Norge. For meg handler det om å sikre at velferdsstaten skal kunne ivareta oss ved barndom, alderdom og ved sykdom. Også for fremtidige generasjoner. Det handler om at vi må ta valg som gjør at vi kan velge løsninger som er miljøvennlige. For meg har dette alltid vært viktig, men i den siste tiden langt viktigere da jeg skal bli far for første gang.

Trusselbildene er dystre og dystopiske. Her er det sagt at det vi gjør i lille Norge har null effekt. Det er jeg uenig i, vi kan vise vei og vi kan påvirke. Det er viktig at dette arbeidet starter nå, vi har ingen tid å miste.

Vi må bevare den urørte naturen både for dens verdi og for fremtiden. Et paradoks i den sammenheng er vindmøllediskusjonen. Der miljø(lokalt) blir satt opp mot klima(globalt). Jeg er enig i at vi skal bidra for en global klimahåndtering der vi kutter i utslipp, men jeg er sterkt uenig i nedbygging av urørt natur.

Vi har et potensiale i oppgradering av vannkraften vår, uten ytterligere inngrep i naturen. Men med en positiv gevinst for anadrome fisk og vannmiljø

Oppdrett av laks og regnbueørret har av flere blitt kalt den nye oljen. Det tror jeg den kan bli hvis vi får produksjonen over i lukkede anlegg. Utslipp, rømming og lus er store utfordringer for miljøet. Noe blant andre Bergens Tidende belyste i saken «den syke fjorden»

Lakseskatten kan bidra til velferdsstaten i utfasingen av olje og gi legitimitet som bransjen i dag mangler. Lignende skatt finnes i dag hos andre næringer som vannkraft, som tjener på fellesskapets eie. Samtidig som en teknologieksport av miljøvennlige anlegg kan bli en norsk suksesshistorie.

Vi er stolte av våre tradisjoner som havnasjon, og vi har en statsminister som fronter arbeid for et rent hav. Da er det uhørt at denne samme statsministeren ønsker å bruke våre rene fjorder som avfallsplass. Repparfjorden er allerede godkjent som avfallsplass og Førdefjorden ser dessverre ut til å bli neste fjord ut. Jeg skulle ønske vi hadde en mer offensiv statsminister når det gjaldt havet. Ikke bare i festtaler og ved enkeltsaker. De skal ha skryt for fokus på plastens utfordringer for havet.

Men hva med ubåten ved Fedje? Hva med fjorddeponier? Hva med utslippene fra oppdrettsnæringen?

Dyrevelferd og miljøet bør ivaretas mer. Vi kunne nylig lese at 50 millioner «rensefisk» dør årlig i merdene langs kysten vår. Dette i tillegg til svinnet på 20 prosent av «matfisken». Ved godkjente deponier legger vi fjorder døde under hele driftstiden, til tross for at vi vet at problemet vedvarer lenge etter at deponeringen er avsluttet. Vi vet at vindmølleparker tar livet av store mengder havørn, samtidig som utbygging av infrastruktur for vindmøllene gjør store inngrep i naturen. Å bryte opp grønne områder har konsekvenser for biologisk mangfold. Vi lever i en tid der tapet av arter er enormt. På grunn av menneskelig påvirkning. Da må vi gå foran som et eksempel til etterfølgelse globalt.

Som politiker i Bergen er jeg glad for at vi har tydelige synspunkt på en rekke av disse sakene. Vi har vedtatt en KPA (Kommuneplanens arealdel) som gjør at mennesker nå og i fremtiden får urørt natur, ivaretatt biologisk mangfold, tar hensyn til økt nedbør og gjør at man kan ta miljøvennlige valg.

Og jeg er glad jeg er i et lokalparti som ikke ønsker fjorddeponi, som peker på utfordringene ved oppdrett av laks og regnbueørret, som vil heve kvikksølvet ved Fedje, som ønsker debatt rundt lakseskatten, som jobber for velferdsstaten og som er sterkt kritisk til nedbygging av naturen i regionen vår for vindkraft.

Jeg håper statsministeren vil høre litt på oss fra Bergen og Vestland fremover. Regjeringen gjør noe bra. Men vi må levere raskere, for dagens generasjon og de neste generasjoner. Naturvernorganisasjonene er tydelig, ungdommene som har streiket har vært tydelig og forskningen er tydelig. Med en mindretallsregjering uten klimafornekterne fra Frp er håpet for handling litt større. For vi må handle nå!

Penger fra krisepakke kan redde Kode

Regjeringens siste krisepakke gjør at Kode og Troldhaugen får 12 millioner kjærkomne kroner.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten