fanaposten.no

Regler går foran barns sikkerhet

I et forsøk på å hjelpe egne barnebarn til sikker skolevei har jeg identifisert to punkter som er farlige. Men ingenting skjer, skriver Olav Overaa.

Meninger · Publisert 10:00, 16 okt 2019

En engasjert bestefar etterlyste i Fanaposten logikken i at man ikke kunne lage en fotgjengerovergang der ungene gikk over veien, selv om oversikten der var litt dårligere enn kravene i forskriftene for etablering av fotgjengerfelt krever.

Regelen gikk tydeligvis foran barnas sikkerhet. Slikt er vanskelig å forstå og man kan håpe at fornuften seirer til slutt. Uansett takk for initiativ, jeg ønsker å følge opp med lignende trafikksikkerhetsproblemer.

Først det generelle vi alle må ta innover oss; Sikten i trafikken hindres så alt for ofte av bare handlingslammelse, der ignorante hageeiere tillates å ødelegge trafikksikkerheten.

Det finnes regler for høyde på hekker mot offentlig vei, men der er ingen vilje til å håndheve disse. Når det påpekes, gjør kommunen ingen ting med det.

Hvorfor tar ikke kommunen ansvar for å håndheve loven, når offentlig statistikk tilsier at 30 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes nettopp mangelfull sikt?

I et forsøk på å hjelpe egne barnebarn til sikker skolevei har jeg identifisert to punkter. Disse er farlige for mange, og ikke bare unger. Jeg har henvendt meg til kommunen og aktuelle skoler og får der verbal støtte, men ingenting skjer.

Det viktigste er strekningen i Holtavegen fra Steinsviksvegen til gangvei til Flyplassvegen. Det er problematisk at vegvesenet bygger gode sykkel- og gangveier, samtidig som den kommunale tverrforbindelse blir mindre sikker. Det er tilfelle her.

Holtavegen er koblingen mellom de to sykkel- og gangveiene som skal benyttes som kombinert bilvei, sykkelvei, gangvei og nå også parkeringsplass. Dette er i hovedsak fremmedparkering, mest fra elever fra Nordahl Grieg videregående skole og arbeidere på byggene ved Lagunen. Det parkeres på begge sider av veien og trengselen kan til tider være stor. Det kan se ut som dette vil bli en permanent utfordring, da boliger planlegges og bygges uten parkering på egen tomt.

Bilene står på store deler av strekningen slik at det bare er en smal passasje til syklister, fotgjengere, som morgen og ettermiddag for en stor del består av yngre skolebarn på vei til og fra Skeie skole, ungdomsskolebarn på vei til Rå skole, samt de som bruker kollektivtransport. Dessuten rikelig med syklister.

Dette skjer samtidig som skolene i området oppfordrer barn til å gå og sykle til skolen. Samtidig proklamerer kommunen at de er en fotgjenger- og syklistvennlig by. Det er svært farlig for de minste barna og et nytt problem for alle andre at veien er blitt en parkeringsplass. Jeg håper kommunen tar tak i dette før en av de hyppige nesten-ulykkene ender i en tragedie. Etter min mening vil et parkeringsforbud på de første knappe 300 meterne av Holtavegen løst alle problemer.

Håper kommunen tar seg tid til å se på dette nå når henvendelsen kommer via media og ikke bare privat.

Snart skal 1800 flere biler ut i dette krysset. Rapport foreslår hvordan det komplette kaos kan unngås

Det travle krysset på Nesttun blir enda travlere når de store utbyggingene er ferdige. Trafikkekspert anbefaler å nekte bilister å svinge til venstre...

Oppfordrer folk til å bruke nye turområder

Kommunen vil spre folk på flere turområder, og har åpnet for turparkering ved flere skoler i bydelen.

Vil uansett holde skoler og barnehager stengt tirsdag etter påske

Dersom regjeringen beslutter å gjenåpne skoler og barnehager over påske, vil første skole- og barnehagedag i Bergen være onsdag 15. april.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten