fanaposten.no

Redd strandsonen for fremtidige generasjoner

– Det er direkte urettferdig at noen få skal ha mesteparten av tilgangen til vår langstrakte kyst, og dermed frarøve et flertall og fremtidige generasjoner muligheten til å fiske, bade og leke langs sjøen, skriver fungerende byråd for byutvikling, Eline Aresdatter Haakestad i dette innlegget.

Meninger · Publisert 14:52, 24 okt 2020

Naturkrisen truer naturmangfoldet og dyrelivet over hele kloden. Om vi ikke slutter å bygge ned natur, vil tusener av arter gå tapt. Det må få konsekvenser for politikken, også her i Bergen.

Regjeringen har foreslått at vi skal gjøre endringer i strandsoneforvaltningen, ved å lempe på kravene for å bygge i strandsonen. Argumentasjonen fra regjeringen er at dette er nødvendig for næringslivet langs kysten.

Byrådet mener i motsetning til regjeringen at strandsoneforvaltningen bør være strengere, og ikke mykes opp. Det er flere grunner til det.

For det første skal sjøen være tilgjengelig for alle. I Bergen er 70% av strandsonen nedbygd og utilgjengelig for allmennheten. Bergens strandsone er pepret med naust, brygger, kaier og hytter, med noen få lysglimt av tilgjengelig strandsone der alle kan ferdes.

Det er direkte urettferdig at noen få skal ha mesteparten av tilgangen til vår langstrakte kyst, og dermed frarøve et flertall og fremtidige generasjoner muligheten til å fiske, bade og leke langs sjøen.

For det andre har vi en klimakrise, som krever at vi omstiller oss til mer ekstremvær og flom. Det vil gå hardt utover kysten vår, og bebyggelse i strandsonen vil være svært utsatt.

For det tredje, og det aller viktigste i denne saken: vi har en naturkrise, og den største trusselen mot biologisk mangfold er nedbygging av natur. Det lever mange arter i strandsonen, arter som er avhengige av sjøsprøyt og arter som trives i vekslingen mellom flo og fjære. Vi kan ikke fortsette å bygge ned strandsonen bit for bit.

Fanaposten mener at jeg vil overlate styringen til Oslo. Det er ikke noe nytt at nasjonale styresmakter legger rammer for det lokale selvstyret. Senest for et par uker siden la regjeringen frem et statsbudsjett som styrer handlingsrommet til hele kommune-Norge. Når byrådet i Bergen vil at byen skal omfattes av Sone 1 - den strengeste sonen - i strandsoneforvaltningen, er dette for å sikre at naturverdier vektlegges i alle saker. Ikke minst er det nødvendig fordi vi stadig vekk ser at strandsonen bygges ned bit for bit uten at det følger overordnede planer.

Når mesteparten av strandsonen og naturen langs sjøen er bygget ned i Bergen, er det tydelig at vi ikke har vært vårt ansvar bevisst. Da er det helt nødvendig med innstramminger som beskytter de arealene vi har igjen, både for nåværende og fremtidige generasjoner. Nå har byrådet og bystyret sagt klart og tydelig ifra at vi i Bergen ikke vil gi fra oss mer av kystlinjen vår. Noe annet er et ran fra dem som kommer etter oss.

Tror vi vil fortsette å pusse opp

Frode Fjørstad er ny sjef for Obs Bygg Midtun. Han tror ikke vi er ferdige med å bruke penger hjemme når pandemien er over.

Leder: Muligheter i Fondveggen

Etter flere år i dvale er Skanska nå i gang med planlegging av et boligprosjekt i Fondveggen, fjellsiden som ligger bak parkeringshuset på Nesttun....

Politiet etter kaotisk natt: - Bekymret over lav terskel for vold

Politisjefen er bekymret etter en natt med slagsmål, manglende smittevern og salg av narkotika på russens tilstelninger.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten