fanaposten.no

Debatten ruller videre om bruk av grøntområdet på Ramstad gård. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Ramstad gård - feil om ansvar og intensjoner

DEBATT: La oss fastslå noen «harde fakta» om Ramstadmarken.

Meninger · Publisert 14:53, 6 jun 2019

La oss fastslå noen «harde fakta»: Ramstad gårds grønne del er regulert som «friluftsområde». Det betyr at området er tilgjengelig for allmenn bruk, men at grunneier må ta hånd om arealet. Det er altså faktisk noen som eier, har et ansvar og en rett til å bestemme over området.

Da planen for Ramstad ble vedtatt ønsket ikke kommunen å regulere det grønne til «friområde» – det hadde nemlig gitt grunneier rett til å kreve at det ble innløst av kommunen. Slik reguleringsbestemmelsene er formulert så går de for langt i å definere hva og hvordan området skal skjøttes. En reguleringsplan kan ikke juridisk fastslå at noen skal vedlikeholde eller pådra seg andre økonomiske forpliktelser av denne typen. Regjeringen har i veilederen til plan og bygningsloven fastslått helt entydig at «Det kan da ikke gis bestemmelser om regulering av den økonomiske driftssiden.» 

Les også: "Slaget om Ramstad"

En reguleringsplan kan ikke bestemme detaljert hvordan et område skal skjøttes. Grunneierne på Ramstad har derfor ikke løpt fra noe juridisk ansvar.

Det er følgelig vi som bestemmer hvordan området skal vedlikeholdes. Familien har i alle år fulgt opp det aller viktigste; passet på at trær ikke er til fare for folk. Ekspertise har fulgt opp trær sin tilstand og det er brukt betydelige midler på trepleie. Videre har familien tilrettelagt for stier og veier bl.a. for Bybanens snarvei som stod ferdig i fjor, uten å kreve noe vederlag. I perioder har også marker blitt vedlikeholdt.

Presset på bruken av Ramstads grønne marker har vært økende i takt med at stadig flere boliger har blitt etablert i nærområdet. Det er krevende å følge opp området slik det bør bli tatt hånd om. Samtidig har vi vært helt klare på at noen tar seg til rette på eget initiativ ikke er en ønsket forvaltning av områder. Det er derfor vi har invitert nabolaget til å finne en varig ordning tuftet på sameiene, som er formelle organisasjoner med et klar juridisk rammeverk.

Les også: Strid om fremtiden til marken på Ramstad

Vi har ikke fastslått hverken at det skal komme ballbaner, parsellhager eller lekeplasser. Dette er alle forslag til tiltak som er spilt inn fra nærmiljøet – og som nettopp er et uttrykk for ulike ønsker og behov som må avveies i en forvaltnings og utviklingsplan.

Vi syns det er svært klokt av Fanaposten å mane til dialog, men det er tungt å skulle føre denne prosessen videre på basis av det saklighetsnivået vi har blitt møtt med i en del av innleggene. Det er påstander og en mistenkeliggjøring som oppleves svært sårende. Disse innspillene maner i stedet til konflikt.

Debatt: Høyre snakker ned Bergen

Byrådets nye arealplan vil gjøre Bergen til en mye bedre by å bo i, spesielt for barnefamilier.

Fortsatt størst i Fana og Bergen

Tross en ørliten tilbakegang kan Trym Aafløys parti glede seg over å være størst på nok en måling.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten