fanaposten.no

Kristin Litlere er prost i Fana. Foto: Bergen kirkelige fellesråd

Prosten i Fana: - Skal retten til å reservere seg fra samarbeid med en kvinne få fortsette?

Det går en grense når synspunkter ikke begrenser seg til saklig uenighet, men gir seg uttrykk i reservasjon fra samarbeid.

Meninger · Publisert 10:31, 17 sep 2020

Den norske kirke har de siste ukene hatt en debatt gående om presters rett til å reservere seg mot gudstjeneste- og nattverdfellesskap med sine kollegaer.

I den norske kirke finnes det et konglomerat av meninger og teologiske ståsteder. En menighet er ikke et meningsfellesskap, men et menighetsfellesskap. Meninger brytes i bibelgrupper og offentlig ordskifte. Det er sunt og utviklende. Fellesskapet holdes sammen av gudstjeneste- og nattverdfeiring.

LES BISKOPENS INNLEGG: Kvinnelege prestar og mangfoldet i kyrkja

Det samme konglomerat finnes blant prester. Vi diskuterer teologi med stort engasjement. Det bør være felles for oss alle at vi begrunner våre standpunkt i bibel og bekjennelse, og at gjensidig respekt er grunnholdningen, selv om vi kan være svært uenige. Men hva når noen velger å bryte gudstjeneste- og nattverdfellesskapet med sine kollegaer?

Jeg vil hevde at det går en grense når synspunkter ikke begrenser seg til saklig uenighet, men gir seg uttrykk i reservasjon fra samarbeid med kollegaer. For noen betyr det at en ikke kan ha gudstjeneste- og nattverdfelleskap med en kvinne som er prest. Hennes teologiske kompetanse og faglige dyktighet blir gjerne anerkjent, men tjenesten som prest blir ikke akseptert fordi hun er kvinne. Det er kun kjønn som diskvalifiserer henne fra prestetjeneste. I seg selv er det en diskriminerende holdning.

Situasjonen i Den norske kirke frem til i dag har vært at kvinneprestmotstanderes reservasjon mot liturgisk fellesskap i praksis har fått passere, og dermed blitt akseptert. På denne bakgrunn er det forståelig at biskop Halvor Nordhaug forsvarer disse prestenes rett til å gjøre tjeneste. Men er det rett å fortsette i samme spor?

Det er ikke riktig å frata noen mulighet til å mene det som ut fra deres teologiske syn er rett. Men det er heller ikke rett å fortsette praksisen som fører til samarbeidsnekt og reservasjon. Jeg mener at det ved ansettelse og ordinasjon må stilles tydelig krav om at enhver prest må kunne dele gudstjeneste- og nattverdfellesskap med alle kollegaer.

ODDVAR SKRE: Ei inkluderande kyrkje?

Den geologiske definisjonen av konglomerat er «en grovkornet sedimentær bergart som består av avrundede steiner som ligger innleiret i en finkornet masse». Vi må tåle å slipes mot hverandre, men vi må ikke gi slipp på det som binder sammen.

For å ivareta enheten i kirken, med mange teologiske perspektiv og retninger, må vi dele gudstjeneste- og nattverdfellesskap. Alle prester må holde oppe enheten i Kristus, synlig i våre liv gjennom fellesskap, gudstjenestefeiring og nattverd.

Vi må tåle å slipes mot hverandre, men vi må ikke gi slipp på det som binder sammen.

63 nye tilfeller - ansatt ved Øvsttunheimen smittet

Kommunen melder om høyt antall smittede fredag. Samtidig er testkapasiteten på legevakten sprengt.

Kjøkkenbrann på Suitellet slukket

Fredag formiddag var det branntilløp på Quality Hotel Edvard Grieg.

Steinar fra Bjarg dømte 1.-divisjonskamp med én tilskuer

– Det var ganske spesielt, sier Steinar Hauge.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten