fanaposten.no

Områdeplanen i Sædalen.

Områdeplanen for Sædalen må endres

Meninger · Publisert 15:25, 11 jan 2017

Vi leser i Fanaposten 4.1. 2017 at Statens vegvesen har levert innsigelse på områdeplanen for Sædalen, med hovedfokus på syklister/myke trafikanter.

Områdeplanen har noen positive drypp men lider under manglende kompetanse og prioritering hva gjelder myke trafikanter. Det er for mye tilfeldigheter.

Vi i Bærekraftige liv Nattland og Sædalen støtter Statens vegvesen fullt ut, men velger å gå enda lenger:

Vi mener områdeplanen bryter direkte med det nasjonale vedtak om at all vekst i persontransport i og utenfor de store byene skal taes med kollektivt, gange og sykkel.

Bilbruken i Sædalen er allerede altfor høy, og området lider også av stor gjennomgangstrafikk mellom Midttun og Landås. Veldig mange bilister har hastverk og bryter fartsgrensene med stor margin, også langs skoleveien.

Privatbilismen vil bare øke slik områdeplanen nå ser ut, kombinert med økt befolkningsvekst i området.

Hvis bilbruken i Sædalen skal reduseres, og myke trafikanter prioriteres, må det hard lut til. Det må gjøres mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt, og mindre attraktivt å kjøre bil.

Folk må simpelt hen finne seg i å måtte kjøre mindre med bil, i tillegg til å måtte kjøre saktere. Vi kan ikke kjøre akkurat så mye bil som vi ønsker. Det bryter med nevnte nasjonale vedtak. Folk kan også bli langt flinkere i å samkjøre. Samkjøring kan redusere antall biler betraktelig.

Følgende bør gjøres:

Fartsgrensen langs hovedveien i sentrumsaksen bør reduseres fra 40 til 30 km/t, kombinert med flere opphøyde overganger.

Som statens vegvesen påpeker: Sykkelfelt er en meget dårlig løsning. Sykkelvei med fortau må prioriteres.

Sykkelvei langs hovedveien hjelper lite når tilførselsveiene har null tilrettelegging for sykkel. Her er en annen svakhet ved arealplanen: at den er såpass avgrenset. Trafikketaten må derfor kobles inn og sentrumsaksen med tilførselsveier utarbeides under ett.

30-sone må etaberes også i samtlige av tilførselsveiene til sentrumsaksen.

Bilparkering inne ved skolen bør reduseres til et absolutt minimum. Barn og voksne skal kunne gå og sykle til skole, trening og aktiviteter. Kommer man fra andre steder i bygda kan man reise kollektivt.

Det bør bygges så få nye bilparkeringsplasser som overhodet mulig i sentrumsaksen; for eksempel opp til Øvre Sædal. Her eksploderer antallet boliger for tiden, og økt bilisme betyr økt trafikkfare for barna som ferdes langs veien. Så langt det lar seg gjøre må det bygges sykkelvei med fortau også på tilførselsveiene. Det er uforståelig at politikerne i utgangspunktet ikke bygger sykkelveier når man etablerer nye boligfelt.

Det bør bygges tallrike sykkelparkeringsplasser, gjerne i form av sykkel-parkeringshus.

Trolleybussen må forlenges inn til Sædalen sentrum, forutsatt at rutetilbudet på linje 80 opprettholdes og at denne fortsetter inn til Bergen sentrum.

Et godt og utslippsfritt kollektivtilbud må prioriteres. Det vil bli flere innbyggere og flere som vil måtte basere seg på kollektivtransport pga sterkt økte drivstoffpriser og bompenger.

Trolleybussen er utslippsfri, stillegående og komfortabel og vil gi en permanent direktelinje til sentrum. En Trolleysnuplass vil ta et visst areal men det vil være nok av andre plasser å lage møteplasser. For eksempel på områder der man ellers har planlagtparkeringsplass for biler.

En Trolleysnuplass er mindre trafikkfarlig enn en hvilken som helst bilparkeringsplass med konstant inn og utkjøring av stressede bilister. Et godt kollektivtilbud vil også føre til færre biler på veiene.

Linje 80 kan utfylle Trolleybussen ved å få færre holdeplasser på vei til Haukeland og sentrum og dermed bli en slags ekspresslinje for de som bor på Kringlebotn og Helldalssiden.

På sikt bør linje 80 bestå av batteri- eller gassbusser.

Vårt nåværende byråd har med Sædalen en gyllen anledning til å bryte med forgjengernes utilgivelige praksis med tilfeldig, bilbasert områdeutvikling. Sjansen må gripes NÅ. Å tilrettelegge for sykkel og kollektivtilbud handler til syvende og sist om to ting: kompetanse på området, og å prioritere; å prioritere dette på bekostning av bilen.

Vi håper byrådet viser handlekraft!

Vi kan ikke kjøre akkurat så mye bil som vi ønsker

Buss mot bil i Grimesvingene

En buss og en personbil har kollidert i Grimesvingene. En person lettere skadet.

Disse bedriftene vil hun ha vekk fra Rådalen

Flere Rådalen-bedrifter ligger på en tomt eid av Stend VGS. Området er egentlig tiltenkt landbruk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten