fanaposten.no

STOR PLAN: Åtte grunneiere har gått sammen om 275 boliger på Langeneset. Illustrasjon: Abo Plan og arkitektur.

Om Langeneset-planen

DEBATT: Bergen kommune skapte en innsigelse som Fylkesmannen ikke hadde.

Meninger · Publisert 20:38, 4 jan 2018

Jeg viser til oppslag i Fanaposten den 3.januar. Komiteleder Dale uttaler at det er utfordringer i planen som ble forsterket etter meklingen om BLÅE-planen.

Det som var tilfelle da den BLÅE-planen var på høring, var at Fylkesmannen skrev at han ikke hadde merknader til B3, B5 og T2 så sant Bergen kommune foretok støyvurdering i Kommunedelplanen og at støykravene var oppfylt. Dette er i samsvar med T – 1442 – de nasjonale føringene for støy, at dersom LNF-områder skal endre status i overordnet plan skal kommunen støyvurdere. Dette nektet kommunen å gjøre, da skrev Fylkesmannen at han hadde innsigelse. Altså skapte Bergen kommune er innsigelse som Fylkesmannen ikke hadde.

Langenesplanen ligger i en annen kommunedelplan nemlig Mildehalvøya planen og den ligger i gjeldende kommuneplan. Langenesplanen skal støyvurderes som en reguleringsplan og det er gjort, og den viser at støykravene oppfylles med avbøtende tiltak som er i samsvar med T-1442.

Det er derfor feil av komiteleder Dale å sammenligne disse to sakene. Det er ikke hjemmel til å avvise Langenesplanen slik byrådet har innstilt på.

Langeneset-utbyggere holdes på pinebenken

En ny støyrapport kan avgjøre skjebnen til planene for 275 nye boliger på Langeneset.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten