fanaposten.no

Der beboerne står vil den nye sidearmen skrå tvers gjennom flere hager fra Nordahl Griegs veg og ut i Nesttunvegen. Fra venstre: Trude Østvedt Arne Østvedt (rød jakke) Silje Aambø Langvatn med Jenny og Hulda, Oda Mjelde Grønstøl og Kari Grønstøl med hunden Brutus, Siv-Elin Leirvåg Carlsen, Erik Fossen, Anne Guri Bleie O'Loughlin, Erlend Myrstad og Jutta Morgenstern.

Naboer svarer vegvesenet: - Sidearmen ikke den mest fremtidsrettede løsningen

Meninger · Publisert 09:00, 30 nov 2020

I Fanaposten 27. november uttaler Kjersti Myre fra Statens vegvesen (SVV) at det er viktig å sikre en god og fremtidsrettet løsning for gående og syklende i Paradis- og Nesttunområdet. Hun viser til kommuneplanens arealdel, hvor Nesttun og Paradis defineres som Byfortettingssone, men utelater å nevne at området rundt Nordahl Griegs veg er definert som Ytre fortettingssone – og stikkveien langs nordvestsiden av Hopsvatnet bare som Øvrig byggesone. Området rundt Hopsvatnet er også LNF-sone. Likevel mener altså SVV det er nødvendig å bygge en 9 meter bred sidearm (medregnet grøfter) fra sykkelstamveien Vossebanen til Nesttunvegen her.

Ifølge SVVs eget planforslag vil sidearmen ha ”svært negative konsekvenser for private eiendommer, og for kulturmiljø og landskap langs Hopsvatnets nordende”. I tillegg kommer usikre grunnforhold, stor flomfare og en prislapp på flere titalls millioner kroner.

I planarbeidet har imidlertid SVV selv vurdert et annet alternativ til kobling mellom Vossebanen og Nesttunvegen: En separat sykkel- og gangvei fra nordenden av Hopsvatnet, langs Nesttunvegen og videre langs Trollhaugvegen med kobling til Vossebanen i sørenden av vannet. SVV skriver at sykkelvei her gir full uttelling for hovedmålet om å øke sykkelandelen. I tillegg vil det ha den store fordelen å gi en sammenhengende sykkelvei mellom Paradis og Nesttun – en lokal sykkelforbindelse som dessuten er vedtatt som del av den nye sykkelstrategien for 2020-2030. Og ikke minst vil dette sørge for at den mest brukte skoleveien i hele området endelig også blir en trygg vei for myke trafikanter.

LES LEDEREN: Tungt å s(v)elge

Likevel avviser SVV alternativet langs Nesttunvegen – uten å ha utredet det skikkelig. Av en eller annen grunn er ikke Nesttunvegen tatt med i planområdet i det hele tatt. I et notat avvises Nesttunveg-alternativet ut ifra en tanke om at det vil kreve omfattende utfylling av Hopsvatnet, gi en vanskelig trafikkavvikling i anleggsperioden, og bli for dyrt.

Ingeniører vi har konsultert med mener imidlertid at en mulighet her er å bygge en solid gangbro i lettmetall eller betong, med heldekke og rekkverk, som står på sentrerte pæler med 20 meters mellomrom. Pælene kan fundamenteres i skråningen mellom muren og vannet, der det er fast fjell.

I planprosessen sendte vi inn et slikt forslag, men SVV har ikke forholdt seg til dette, og det gjør heller ikke Myre i sine uttalelser. Et gangbroalternativ gir minimal inngripen. I motsetning til sidearmen innebærer det ikke utfylling eller forurensing av Hopsvatnet, og vil heller ikke skade flomskogen ved bredden. Mye av gangbroen kan prefabrikeres, noe som vil gjøre anleggsperioden mye kortere og enklere, og løsningen blir mest sannsynlig også rimeligere enn omfattende utfylling.

Med støyskjermer mot bilveien, en pen utforming og kanskje også en utsiktplattform med benker, kan gangbroen også bli en del av søndagsturene i strøket. Umiddelbar nærhet til vann og natur trengs i et område der mer og mer av grøntarealene bygges ned.

Gangbro langs Nesttunvegen er altså den mest fremtidsrettede og minst inngripende løsningen på tilkobling til Vossebanen i dette området. En oppgradering av fortauet på østsiden av Hopsvatnet er noe som må gjøres i nær fremtid uansett. Fortauet her er 160 cm på det smaleste, dermed kan ikke en sykkel med vogn passere en barnevogn. Skolebarn og syklister kommer daglig i konflikt her, i tillegg er rekkverket og rekkverksfestet i så dårlig stand at det er en sikkerhetsrisiko. Rekkverket er så lavt at det er ulovlig etter dagens standard.

Når vil egentlig SVV og kommunen få tid og råd til å prioritere de verste skoleveiene i området , slik som Nesttunvegen og Jakob Kjødes veg, dersom de velger dyreste og mest inngripende løsninger for Vossebanen og sidearmen? Det er mye mer fornuftig å satse på Nesttunveg-alternativet, som sikrer trygg skolevei og en god kobling både til Nesttun og Vossebanen, enn å bygge en dyr og ekstremt inngripende sidearm med maksimalstandard på en svært kort strekning. For hvordan skal syklister komme seg til denne sidearmen? Jo, via Nesttunvegen. Og hvor går barn videre fra denne sidearmen? Jo, mest sannsynlig opp Jakob Kjødes veg til Paradis skole – fordi det er mye kortere enn å gå via Vossebanen.

I den forrige sykkelstrategien var sidearmen tegnet inn som en kobling mellom to hovedsykkelruter: Vossebanen og Landåsruten. Men nå har man gått bort fra hovedsykkelruter, og besluttet at Landåsruten ikke skal gå forbi Eikelundstjernet. Sidearmen blir altså ikke en direkte kobling til Landåsruten. Likevel er koblingsfunksjonen brukt som begrunnelse både for sidearmen og valget om å bygge den i fullstandard. Sidearmen var altså gårsdagens løsning.

Nå ber vi SVV om å jobbe sammen med de som bor i området for å finne den beste, mest fremtidsrettede løsningen. Vi inviterer herved etatsledelsen i Vegvesenet, Bymiljøetaten, og Plan- og bygningsetaten til en befaring i nordenden av Hopsvatnet, slik at vi kan legge frem våre forslag og komme i dialog.

Hvem skal måke dette fortauet?

Det er mange som jobber på for å gjøre Nesttun sentrum farbar på holkeføret. Men hvem som skal måke fortauet for de funksjonshemmede, er fortsatt...

Keolis-sjef sluttet i dag etter rapport om varslingssak

Administrerende direktør Gry Miriam Olsen i Keolis AS har i dag kommet til enighet med styret om å avslutte sitt arbeidsforhold på dagen. Det...

Kikki holder årets Aarebrotforelesning på sin egen bursdag

Kikki Flesche Kleiven fra Espeland skal holde årets Aarebrot-forelesning søndag. Årets tema er «4.54 milliarder år med klimahistorie på 200 minutter».

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten