fanaposten.no

Frode Stubseid, (nr to fra høyre) fra Mobystiftelsen fortalte om ungdomsklubben på Søreide. Foto: Roy Ellingsen

MOBY-stiftelsens arbeid i Ytrebygda bydel

MOBY-stiftelsen (Meningsfull oppvekst for barn og unge i Ytrebygda bydel) ønsker med dette å informere om sitt arbeid i bydelen.

Meninger · Publisert 19:57, 17 des 2019

Bakgrunnen for dette er at vi ser at Geir Møller, leder i Fana og Ytrebygda KrF, i sitt innlegg i Fanaposten fredag 6. desember etterlyser tverrfaglig forebebyggende samarbeid rundt barn og unge i bydelen med henvisning til det arbeidet som gjøres i regi av Mola-stiftelsen.

MOBY-stiftelsen ble etablert i 2001. I stiftelsen sitter representanter fra de to videregående skolene i bydelen, ungdomsskolene, barneverntjenesten, politi og helse.

Nåværende tiltak i regi av Mobystiftelsen

«Søreidehuset»

Stiftelsen har gjennom disse årene hatt ulike tiltak for ungdommen i bydelen. Mobystiftelsen drifter blant annet «Søreidehuset» hvor ungdom kan få leksehjelp to dager i uken, eller de kan delta på ulike aktiviteter som brettspill, bordtennis, biljard, playstation mm.

Vi har også et bandrom og vi arrangerer filmkvelder. Hver gang lager ungdommene mat og spiser sammen. Ungdommene får informasjon om dette tilbudet på sine skoler. I tillegg ligger det informasjon om dette på Mobystiftelsen sin facebookside og på instagram.

Sommerleir

Hver sommer arrangerer vi sommerleir for ungdommene i bydelen. Dette tilbudet går over tre uker. Her får ungdommen en uke med ulike aktiviteter som for eksempel rafting, paintball, klatring og turer på sjøen hvis været tillater det.

Prisen det koster for å delta er lav, og de som ikke har anledning til å betale kommer med gratis. Vi ønsker ikke at pris skal være et hinder for å delta.

Tilbud til elever som faller utenfor

Denne høsten har vi i samarbeid med Idrett Bergen Sør arrangert aktiviteter for elever som faller utenfor de tradisjonelle aktivitetstilbudene, eller er isolert på fritiden av ulike årsaker.

Mobyseminaret

Hvert år, siden 2003, arrangeres det et to dagers seminar for de ulike etatene og frivillige lag og organisasjoner i bydelene Fana og Ytrebygda. Målgruppen er de som står i direkte kontakt med ungdommen i sitt daglige arbeid og virke. Deltakerne er fra de ulike etatene i bydelene Fana og Ytrebygda, frivillige lag og organisasjoner, kirken og ulike idrettslag.

Årets seminar hadde fokus på utenforskap. Vi hadde blant annet to glimrende forelesninger av Cathrine Moestue om radikaliseringsprosessen og Svein Øverland med fokus på «sinte unge gutter».

Hvert år får vi også en gjennomgang fra politiet sin side av hva som preger bydelen Fana og Ytrebygda sett fra politiet sitt ståsted. Gjennom alle årene seminaret har vært avholdt, har vi tilrettelagt for at de ulike etatene skal bli kjent med hverandres arbeid. Vi får tilbakemeldinger fra deltakerne om at seminaret er høyt prioritert, og gir påfyll til hverdagen i møte med ungdom. I tillegg fungerer seminaret som en brobygger mellom de ulike etatene.

Ungdommen i bydelen bidrar med kunstneriske innslag av ulik karakter på seminaret vårt.

Tidligere tiltak i regi av Mobystiftelsen

Mobystiftelsen har gjennom årene hatt ulike tiltak ofte i tett samarbeid med IL Gneist. Vi har eksempelvis hatt ukentlige skibusser til Eikedalen i skisesongen. Idrettslig natt-turneringer i Sandslihallen har vi også hatt sammen med Gneist.

Mobyrock var over noen år et årlig arrangement. Vi har bidratt til å tilrettelegge gode og positive aktiviteter for beboere på flyktningemottaket i Ytrebygda, dette opphørte da mottaket ble nedlagt.

Rollemodeller

I BA, 9. desember, uttaler Oslomet-forsker Bengt Andersen, at han har ingen fasit på hvilke tiltak som faktisk virker, men peker på gode, voksne rollemodeller på ulike arenaer som skole og idrettslag. Vår erfaring er at forebygging er et spennende, men utfordrende felt å manøvrere i. Det er mange utfordringer, men få enkle svar.

Mobystiftelsen ser ulike utfordringer knyttet til blant annet bybanen som gjøre det lettere å forflytte seg mellom bydelene, samt fortetningen som skjer langs bybanen. Vi er usikker på hvordan det er tenkt i forhold til barn og unges oppvekstsvilkår med tanke på grøntarealer, fritidstilbud og møtepunkter?

Når ikke frem

Generelt sett har vi vært inne i en relativt rolig periode når det gjelder utfordringer knyttet til ungdom. Kanskje har dette vært en «sovepute» for ulike aktører som jobber med ungdom, og de som planlegger byen vår. Vi vet av erfaring at utfordringer går i bølger. Effekten av forebygging er vanskelig å måle, men vi som jobber med barn og unge har tro på at det fungerer og at gode relasjoner mellom ungdom og voksne er en svært viktig brikke i dette.

En av utfordringene vi står overfor i dag er at vi opplever en trend hvor bruken av rusmidler bagatelliseres. Her står vi i en situasjon helt ulikt det vi har stått i tidligere. Informasjon fra skole, helse og politi når ikke fram til ungdommen i konkurranse med informasjon som ligger ute på nettet hvor ungdom henter mye av sin informasjon fra. Her er det ulike aktører med andre interesser og verdier enn det skole, helse og politi står for. I tillegg opplever skolene en ny utfordring i at elever som ruser seg på hasj kommer ruset på skolen, og at dette kan være vanskelig å oppdage.

De fleste er velfungerende

Vi i Mobystiftelsen er også bekymret for de ungdommene vi ikke ser. De som tilbringer mye tid på nettet i destruktive nettforum. Disse representerer en utfordring for oss alle.

Mobystiftelsen får økonomiske bidrag fra ulike aktører i næringslivet, og fra ulike stiftelser som ser nytten i det arbeidet som Mobystiftelsen gjør for bydelen. Disse har fulgt vårt arbeid i lang tid.

Mobystiftelsen sitt arbeid utgjør en liten del av alt det gode arbeidet som skjer i bydelene. Skolene, FAU, helsestasjonen for ungdom, Ung Areana, ulike nærmiljøutvalg ulike steder i Fana og Ytrebygda bidrar, natteravnene, SLT, kulturkontoret, Idrettslaget, frivillige lag og organisasjoner og kirken er eksempler på aktører som bidrar til gode oppvekstmiljø for barn og unge i bydelen. Det er alltid en risiko for at når en nevner noen, glemmer en andre, disse får ha oss unnskyldt.

Mobystiftelsen sine medlemmer har gjennom sin daglige kontakt med ungdom i bydelen vært vitne til svingninger i forhold til utfordringer og problemområder helt siden 90 tallet. Generelt vil vi presisere at de fleste av ungdommene i bydelen er velfungerende ungdom. Vi har noen få som markerer seg med en større og mer sammensatt problematikk. Både politi og barneverntjenesten jobber i forhold til disse.

Smitte på Stend videregående

En klasse på 12 elever er satt i karantene.

12 smittede siden i går: - Nå må vi stå løpet ut

Den lovende trenden med lavere smittetall fortsetter.

Pål lekte seg i forsøket

– Jeg er bare med for å briefe litt, sier stavhopperen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten