fanaposten.no

Militærvegen på smørås er et unikt kulturhistorisk kulturminne, skriver innsenderen. Foto: Terje Dalland

Militærveien på Smørås

Meninger · Publisert 01:15, 28 nov 2017

Terje Haugom har i Fanaposten 17. november et innlegg der han oppfordrer til rasering av Militærvegen, et svært viktig kulturhistorisk kulturminne.

Militærvegen på Smørås er et unikt kulturhistorisk kulturminne for Vestlandet og Bergen kommune.

Her kommer et utsnitt fra nettsidene til Smøråsfjellets venner :

Vi viser til egen artikkel om Militærvegen i boken ”Smøråsfjellet i gammel og ny tid”, som ble utgitt av Smøråsfjellets Venner i april 2002. Herav fremgår det at Militærvegen ble anlagt i 1914/15, altså for drøyt 100 år siden. Da dugnadsarbeidet på Smøråsfjellet ble påbegynt i 1999, var veien i en elendig forfatning, og nærmest ufremkommelig. Store deler var overgrodd, og det opprinnelige veidekket av grov pukk som var satt på kant, var forsvunnet og blitt til bløt myr. Smøråsfjellets Venner ønsker å bevare den opprinnelige standard, og har derfor brukt store ressurser på å grøfte, fjerne jord, legge stein tilbake og restaurere murer. På korte strekninger har vi som midlertidige løsninger bygget broer og lagt plank

Vi anser Militærvegen som en kulturhistorisk vei, og mener at den bør bevares som et av de viktigste kulturminnene i området. Etter vår mening er det ønskelig å bevare Militærvegen sammenhengende fra Bjørnemarken på Nøttveit til Halvkvila.

Vi erkjenner at det er krevende å vedlikeholde Militærvegen slik den er i dag. Det ville forenkle vedlikeholdet dersom hele veien ble gruslagt. Likevel er det vår oppfatning at den opprinnelige veistandarden best mulig bør bevares. Der finnes nå ikke mange slike veier i Bergensområdet. De fleste turveiene er enten asfaltert eller gruslagt. Vi vil også påpeke at det rent helsemessig er gunstig at veidekket er ujevnt. Flere leger anbefaler pasienter med rygg- og leddproblemer å gå tur på Smøråsfjellet.

I kulturminnegrunnlag for Byfjellene i sør kan vi lese: "I dette kulturminnegrunnlaget er det i hovedsak fjellområdene som beskrives" og videre "Dette er ulike kulturminnestrukturer og spor etter menneskelig aktivitet som er avsatt i området, og som er med på å beskrive og forstå ulik bruk gjennom tidene. Disse sporene er en kilde til kunnskap og opplevelse."

De senere år har det blitt fylt sand over disse midlertidige plank,og den steinsatte Militærvegen. Dette er ikke i tråd med kulturminneloven som sier noe om «viktig lokal verdi» noe denne vei er.

For ikke å glemme kulturhistorisk verdi denne vei har.

Hvem er det som ukentlig har tilgang på ulike redskaper og kjøretøy og tar seg tilrette rundt her?

Dette er selvmotsigende og bekrefter hvem som gjør inngrep på Smøråsfjellet.

Skal dette svært unike kulturminnet bli rasert og tildekket. Dette er svært alvorlig og tap som ikke kan tilgis for fremtidige generasjoner.

Denne vei må restaureres og settes tilbake slik den var da den ble bygget.

For at den skal bli bevart for fremtidige generasjoner må en legge en alternativ trasse for denne vei.

Slik kan denne reddes for fremtiden.

Denne vei må restaureres og settes tilbake slik den var da den ble bygget

Kirkevoll manglet spiseplass. Det ga SFO-lederen en ide

På Kirkevoll skole har avdelingsleder Hilde Brunvatne på SFO hatt en hemmelighet. – Planen var å overraske hele skolen, sier Brunvatne, og hun har...

Lorentzen vant 500-metercupen

Håvard Holmefjord Lorentzen vant verdenscupen sammenlagt på 500 meter som første nordmann søndag.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten