fanaposten.no

Hilde Onarheim er utvalgsleder Helse og sosial (H). Foto: Hans Jørgen Brun

Mer valgfrihet med Høyre

Meninger · Publisert 07:04, 10 sep 2021

Forskjellige mennesker har forskjellige behov. Derfor mener Høyre at kommunen må åpne for varierte tjenester og tilbud. Den enkelte skal kunne velge fritt og det offentlige skal betale, uavhengig om tilbudet er privat, ideelt eller kommunalt.

De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, selv når egen helse tilsier at vi trenger mer hjelp og pleie. De ansatte trenger gode arbeidsvilkår, og alle eldre er opptatt av god mat. Derfor kjemper Høyre for enkeltes frihet, verdighet og selvstendighet: Til å bo lengre hjemme hvis man ønsker det, til å selv bestemme hvem som kommer hjem for å hjelpe, og til å velge god mat blant flere alternativer.

Kommunen må sikre byens eldre nødvendige hjemmehjelp eller sykehjemsplass, og må sørge for at det er kvalitet i tjenestene. Derfor er Høyre bekymret for at byrådet nå har tatt alle helsetjenester i egen regi, fordi det forvitrer mangfoldet, fratar muligheten til å sammenligne ulike kvalitetstilbud og gjør det vanskelig å lære av de gode eksemplene.

Jeg mener valgfrihet er en menneskerett, også for eldre. Derfor bør vi i større grad benytte oss av sosiale entreprenører, private helseinnovatører og frivillige i arbeidet for å aktivisere eldre. Det viktigste i kommunens omsorgstjeneste er møtet mellom innbygger og den som gir omsorg. Styrkingen av helse- og omsorgssektoren må skje hvor tjenestene skapes, ikke gjennom vekst i administrasjonen.

Fellesskap er viktig. Aktiviteter og bespisning i fellesrom reduserer ensomhet og øker livskvaliteten. Da er det urimelig og meningsløst at byrådet har redusert miljøarbeidernes virke i omsorgsboliger. Det betyr flere nå må spise sine måltider i ensomhet. Sannsynligvis blir det også et større press på hjemmesykepleieren, med flere vedtak for hjelp til forberedelser av måltid.

Høyre vil sikre at de eldre får et forbedret mattilbud, enten de bor hjemme eller på sykehjem. Næringsrik kvalitetsmat bør være en selvfølge. Derfor må det innføres en mulighet for eldre til å velge blant alternativer. Dagens ordning der all mat leveres av en enkelt leverandør, bør erstattes med større valgfrihet og høyere kvalitet på maten. Høyre vil heller ikke akseptere at kjøkkenproduksjonen på flere av våre sykehjem foreslås avviklet.

Høyre vil åpne for at også private kan drive sykehjem. Det tror vi vil kunne bidra til at sykefraværet blant ansatte går ned, at trivselen går opp og at tjenesten setter brukeren – og ikke kommunen – i sentrum.

Bronse i uoffisielt NM

– Vi er Bjarg, de er Vålerenga. Å slå dem – og være spillemessig helt på høyde – er i seg selv en opplevelse.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten