fanaposten.no

Foto: NTB scanpix (Illustrasjonsfoto) Foto: NTB scanpix (Illustrasjonsfoto)

Mer innflytelse til kommunen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen forsvarer at staten overlater regulering av vannscootere til kommunene.

Meninger · Publisert 09:36, 1 jun 2017

Norge har en lang kyst. Behovet for å regulere bruken av vannscooter er ikke nødvendigvis det samme i Lillesand i sør som i Lyngen i nord. Derfor bør den enkelte kommune få gjøre dette selv.

Den gamle vannscooterforskriften, som regjeringen nylig valgte å oppheve, var ikke god nok. Forskriften tok ikke godt nok hensyn til sikkerhet, kontroll og håndheving, og den var vanskelige å anvende i praksis.

Enkelte har den siste tiden framstilt det som om regjeringen nå åpner opp for at det er fritt fram for all slags bruk av vannscooter. Det stemmer selvsagt ikke.

Regelverket om aktsom ferdsel gjelder også for førere av vannscootere. Enhver som ferdes på sjøen må være forsiktig, avpasse farten etter forholdene og følge fartsbegrensninger der slike er fastsatt. Det skal tas hensyn til badende, andre fartøy, og det er forbudt å gå i større fart enn 5 knop innenfor en radius av 50 meter fra der hvor bading pågår.

Politiet skal selvsagt håndheve brudd på disse bestemmelsene enten de begås av førere på vannscootere eller førere av andre fritidsbåter.

I kommuner hvor det er behov for reguleringer av hensyn til miljø, friluftsliv og sikkerhet kan kommunene selv vedta lokale regler i tillegg til de generelle bestemmelsene.

Vi har for eksempel registrert at kommuner i både indre og ytre Oslofjord nå ønsker å samarbeide om lokale forskrifter i felles sjøområder. Det kan være en klok tilnærming.

Kommunene har allerede fastsatt over 100 lokale forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag og 140 lokale fartsforskrifter i sjø. Lokale forskrifter utformet etter lokale behov er altså ikke noe nytt.

Jeg mener det er en riktig avgjørelse at kommunene også får anledning til å regulere bruken av vannscooter ut fra hva som er de lokale behov. Regjeringen har tillit til kommunene og styrker gjennom denne saken lokaldemokratiet.

Buss mot bil i Grimesvingene

En buss og en personbil har kollidert i Grimesvingene. En person lettere skadet.

Disse bedriftene vil hun ha vekk fra Rådalen

Flere Rådalen-bedrifter ligger på en tomt eid av Stend VGS. Området er egentlig tiltenkt landbruk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten