fanaposten.no

Det er først i den senere tid vi begynner å våkne. Plutselig ser vi de alvorlige konsekvensene av bare en grads oppvarming: mer ekstremvær med både flom og ras, hetebølger, tørke og skogbranner, og ørkenspredning med store folkevandringer, skriver Harald Smedal. Foto: (AP Photo/Rafael Yaghobzadeh )

Mennesket - en utryddingstruet dyreart?

Meninger · Publisert 09:27, 3 aug 2019

Allerede for 40 - 50 år siden hadde vi kunnskap om truslene fra global oppvarming og vårt overforbruk av klodens ressurser.

FN’s klimapanel kom med sine første rapporter.

Erik Dammann viste hvordan vårt økonomiske system, med stadig vekst og belastning på klodens begrensede ressurser, ville få katastrofale følger.

Gro Harlem Brundtland, med Verdenskommisjonen Vår felles framtid, presiserte at miljøvern måtte være et overordnet mål, og at dagens behov ikke måtte gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

Erik Dammann har fått følge av flere fremsynte økonomer som bekrefter nødvendigheten av å gå over fra vekstøkonomi til sirkulær økonomi. For folk flest er det imidlertid langt behageligere å fortsette som før enn å endre livsstil.

Ubehagelige sannheter blir gjerne fortiet eller forvrengt.

Interesse for helheten er mangelvare, og samfunnsdebatten dreier seg mer om enkeltsaker enn langsiktige helhetsløsninger. Også våre ledende politikere, Gro medregnet, synes å ha prioritert detaljproblemer på bekostning av de store sammenhenger i tilknytning til menneskenes og klodens fremtid.

Det er først i den senere tid vi begynner å våkne. Plutselig ser vi de alvorlige konsekvensene av bare en grads oppvarming: mer ekstremvær med både flom og ras, hetebølger, tørke og skogbranner, og ørkenspredning med store folkevandringer.

Ungdom demonstrerer med opprør for klimaet, besteforeldre viser engasjement for barnebarnas fremtid, land og byer erklærer klimakrise, og internasjonale avtaler begynner å komme på plass.

Men er det egentlig klimaendringer som er hovedproblemet?

Vil alt være greit om vi klarer å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader? Eller vil det bare være å ”pynte på liket”?

Ligger det grunnleggende problemet i vårt økonomiske system som forutsetter stadig vekst? Vi har opparbeidet holdninger og livsstil som har ført til alvorlig overbeskatning av jordens begrensede ressurser.

I tillegg til våre utslipp av klimagasser belaster vi det økologiske systemet med både giftstoffer og plastmaterialer som ikke lar seg bryte ned til naturlige bestanddeler.

Verdens Naturfond (WWF) har tidligere beregnet at to tredeler av dyrene og fiskene som fantes i verden i 1970 vil være borte i 2020.

Nå er også Verdens naturvernunion (IUCN) kommet med en liste over 28.000 arter som er truet av utryddelse. Den omfatter mange typer dyr, bl.a. aper, og dessuten både fisk, trær, sopp og insekter.

Kanskje burde også mennesket vært på den listen? Også vi er en del av, og avhengig av, det biologiske mangfold på denne kloden. Det blir i alle fall ikke lett å være menneske hvis bier og humler dør ut.

Mange mener at det er selve skaperverket vi raserer. I ytterste konsekvens kan menneskehetens selvutryddelse bli eneste mulighet for fortsatt liv på jorden, ved at vi ikke lenger kan true andre skapningers eksistens.

Kjernespørsmålet er hvordan vi skal unngå at det skjer. Hvem vi velger til våre politiske ledere vil selvfølgelig være svært viktig i denne sammenheng.

Om mennesket likevel skulle bli utryddet, kan det kanskje fortsatt være grunnlag for at gjenværende organismer kan utvikle nye arter gjennom tusener av år.

Trafikkontroll: For mye pynt på dashbordet og ett tonn ekstra på lasteplanet

Tettpakket sykkelstativ, et tonn med overlast og for mye dill som hindrer sikten i førerhuset preget dagens kontroll for Statens vegvesen.

Sperrer vannet til deler av Nattlandslia

Planlagt arbeid på ledningsnettet gjør at kommunen stenger vannet til deler av Nattlandslia onsdag morgen.

Storkontroll: sjekket over 40 utesteder

Utestedene i Bergen får skryt av skjenkekontoret etter storkontrollen. Likevel er kommunen kritisk til dårlig køkultur blant enkelte gjester.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten