fanaposten.no

Må man stå frem i media for å bli lyttet til?

Hilde Onarheim svarer byråd Vigdis Anita Gåskjenn.

Meninger · Publisert 15:05, 11 mai 2017

Det var med en noe flau smak i munnen jeg leste helsebyrådens innlegg i Fanaposten 7 april.

Dette innlegget kom som et svar på Sæthres sine negative opplevelse på Storetveit sykehjem. Hun opplevde at det var ingen aktiviteter ved sykehjemmet i løpet av tre uker, foruten de frivillige som kom på besøk en gang i måneden.

Beboernes eneste avbrekk i dagen var å bli trillet til måltidene. Ei heller fikk hun snakket med ledelsen.

Byrådet har i sin iver etter å styre annerledes enn det de forrige gjorde, proklamert at de skal sikre et byråd som er lyttende, inkluderende og transparent. Ja vel, da må man vise det ikke bare i ord, men handling.

Å svare en innbygger med å ramse opp alt man tilsynelatende har gjort av kvalitetsforbedringer, hjelper ikke, når innbyggerne ikke opplever at man har det bra. Dersom det man gjør ikke forbedrer hverdagen til de tjenestene angår har man i prinsippet ikke gjort noe.

Byråden skriver ”Meningsfulle hverdager for våre sykehjemsbeboere er svært viktig, og som helsebyråd er jeg alltid åpen for gode innspill som kan gjøre sykehjemmene våre bedre ” Er dette sant? Eller ord uten innhold og oppfølging?

Hvorfor stemte da helsebyrådens parti KRF, sammen med AP og V imot et forslag fra Høyre for noen måneder siden om å opprette en lyttepost på alle sykehjemmene, for akkurat å ta imot innspill, positive som negative, fra de som brukte sykehjemmet.

Mener virkelig byrådet at man må skrive i avisen og få medieoppslag, før man i det hele tatt er viktig nok til at de vil høre?

Slik også foreldre på Tveiterås skole må, siden skolebyråden ikke vil lytte til dem og deres behov når han velger å frata dem skolen og plassere barna på Ulriken skole. Eller som beboerne på Hordnes må gjøre, fordi ingen byråder så langt vil befare et område full av utslipp, støy og luftforurensning?

Dersom byrådet virkelig ønsker å ta i mot innspill fra innbyggerne, hjelper det lite å bare proklamere dette. De må også ta seg tiden til å lytte.

Norge møter Nederland i lagtempo-semifinalen

Sindre Henriksen tar på seg skylden for at Norge ikke klarte å vinne kvartfinalen i lagtempo.

Sier ja til 49 leiligheter

Kommunen har gitt rammetillatelse til å bygge 49 leiligheter i Eikåsen på Paradis, mot at utbygger tar vare på to eiketrær.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten