fanaposten.no

Fanaposten fredag 12. juli.

MDG bommer stygt i kritikk mot Høyre

Meninger · Publisert 12:51, 18 jul 2019

Etter at undertegnede og Jana Midelfart Hoff beskrev Bergen Høyres tilnærming til klimakrisen, svarte MDGs Øyunn Stokkeland Kåset 12. juli med kritikk som jeg må imøtegå.

Ingen skal ta fra MDG engasjementet, men i innlegget bommes det stygt. Først av alt er det totalt bortkastet spalteplass å si noe om Erna Solberg og regjeringen; de stiller som kjent ikke som kandidater til bystyret 9. september - mens det gjør jeg og en rekke andre, handlekraftige Høyrefolk.

Høyre i regjering hadde tålt godt å bli målt på klimaarbeid, men det er altså ikke relevant nå i disse ukene frem til valget. Troverdigheten må måles gjennom hva Bergen Høyre vil med klima gjennom programmet vårt, vår forståelse for næringslivet og ikke minst hvem vi er som listekandidater for bystyret. At partiet har lang, lang erfaring med å styre Bergen gjennom bystyret og byrådet gir også troverdighet - fordi god klimapolitikk skjer når tiltakene er offensive og effektive og samtidig sett i riktig sammenheng med andre faktorer og forankret i erfaring.

Nevnes må selvsagt også bybanesatsningen som Mæland-byrådet har drevet frem og det faktum at Høyre i inneværende periode har levert budsjettalternativ i bystyret med vel så offensiv klimapolitikk som byrådet. Mer penger til de konkrete tiltakene i Grønn strategi for Bergen er altså ett av tiltakene.

Jeg vil trekke frem noen av toppkandidatene fra 2019-listen til Høyre: Harald Victor Hove, Hilde Onarheim, Tobias Strandskog, Henning Warloe, Charlotte Spurkeland og Marte Leirvåg.

Listen i sin helhet inneholder en rekke kandidater som kan gjøre en forskjell, så vil valget vise hvem som blir kumulert opp og frem av velgerne. Selv er jeg altså en av disse lenger nede på listen. I august i fjor meldte jeg overgang fra KrF til Høyre og klima er stadig en av mine viktigste kampsaker.

Jeg har gjennom flere år i KrF kjempet for offensiv klimapolitikk. I 2014 lyktes jeg å få gjennomslag for økonomisk støtte til selskapet Greenstat i KrFs alternative statsbudsjett, men dette vant dessverre ikke gjennom i forhandlingene med regjeringen. Denne bystyreperioden har jeg gitt innspill til Grønn strategi gjennom byrådsapparatet via KrF. Som sivilingeniør med 20 års fartstid fra industrien og deretter erfaring fra akademia vet jeg mye om industriens DNA og mulighetene for gode klimaløsninger gjennom samarbeid med akademia om FoU.

Stokkeland Kåset appellerer til mangedobling av CO2-avgift. Høyre deler helt klart standpunktet om at forurenser skal betale, men vi mener dette må kombineres med gulrot-tiltak - at vi legger til rette for mer grønt næringsliv som kan gi mange nye arbeidsplasser, mer eksportinntekter og mer skatteinntekter når oljevirksomheten fases ut.

Høyre vil stimulere til at flere grønne, nyetablerte selskaper som Greenstat kan vokse og bli store i Bergen. Videre vil vi gjøre det attraktivt for internasjonale, grønne selskaper å flytte sin virksomhet til Bergen.

Corvus Energy, som i høst starter batteriproduksjon på Midtun, er et spennende eksempel på slik etablering i Bergen. Både Greenstat og Corvus Energy representerer konkrete utslippskutt. Grønn politikk som virkelig monner er meningsløs uten et sterkt samspill mellom byrådet og det såkalte økosystemet som blant annet representerer næringslivet, akademia og virkemiddelapparatet. Bergen Næringsråd og VIS er blant de offensive aktørene i økosystemet. Det skjer utrolig mye grønn innovasjon i både små, mellomstore og store bedrifter, drevet frem av en genuin vilje til å gjøre verden grønnere - i tillegg til å tjene penger. Vi trenger dessuten som by og region å tiltrekke oss flere prosjektmidler fra Forskningsrådet for oppnå mer fart i det grønne skiftet.

Så Bergen Høyre leverer på klimapolitikk!

Knallår for Extra Bønes

Godt hjulpet av julehandelen i desember, går Extra Bønes inn i historiebøkene med tidenes år.

Får et nei til skjenking på Lagunen kino

Dersom byrådet følger fagetatens anbefaling, vil ikke Lagunen Kino få skjenkebevilling. Kinosjefen frykter et fattigere kulturtilbud i bydelene.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten