fanaposten.no

Fanafjorden og Stend har ikke alltid vært en del av Bergen kommune. – I disse dager er det 50 år siden Fana kommune avsluttet sitt arbeid for å innlemme Fana, Arna, Laksevåg og Åsane i en ny Bergen kommune. Foto: Ståle Melhus

Debatt: – Manglende folkestyre i Bergen kommune

Meninger · Publisert 05:00, 13 feb 2021

Dette er et innlegg som også angår planleggingen av uteområdet ved Paradis skole.

I disse dager er det 50 år siden Bergen kommune avsluttet sitt arbeid for å innlemme kommunene Fana, Arna, Laksevåg og Åsane til en ny Bergen kommune. Kommunesammenslutningen skjedde 1. januar 1972.

Noe av bakgrunnen for kommunesammenslutningen var at Trondheim var blitt større enn Bergen, både i folketall og areal. I 1964 ble Trondheim slått sammen med kommunene Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset.
Dette innebar at folketallet i Trondheim ble nær fordoblet, og arealet ble utvidet fra 41 kvadratkilometer til 342 kvadrat-
kilometer. Bergen ble snart forbigått som landets nest største by.

Det var mange argumenter for at Bergen måtte erobre tilbake sin posisjon foran Trondheim, og det verserte mange forskjellige midler for et slikt mål. Som en kuriositet kan vi nevne daværende ordfører Harry Hansen (Ap) sin oppfordring til byens innbyggere: «Bergensere, legg dokker sammen og gjørr nokke», men nabokommuner måtte bli redningen for Bergen.

Bergen hadde 1. januar 1972 111 925 innbyggere, Fana 44 402 innbyggere, Arna 11 766, Laksevåg 24 672 og Åsane 19 205. Det var ikke bare begeistring i disse kommunene for å bli en del av Bergen kommune. Ikke minst var motstanden mot kommunesammenslåing stor i Fana, som på dette tidspunkt var landets femte største kommune med Jakob Berstad (H) som
ordfører.

En viktig forutsetning for kommunesammenslutningen i 1972 var at de forskjellige kommunene skulle få beholde sin identitet, ta vare på sine nærmiljø og ha politisk innflytelse.

Svaret på en slik utfordring ble opprettelse av lokale utvalg: Bydelsutvalgene. Disse skulle representere befolkningen i en
bydel, og de skulle velges av bystyret for 4 år. Utvalgene skulle behandle spørsmål om utbyggingsplaner, trafikkregulering, opprettelse av bevertningssteder, skjenkebevilling og vei- og gatenavnsetting. I 1989 ble også oppgaver tilknyttet helse-, sosial-, pleie- og omsorgsektoren lagt under bydelsutvalgenes ansvarsområde.

Bydelsutvalgene skulle samarbeide med frivillige organisasjoner og velforeninger. I Fana bydel var det i en periode på 1990-tallet 40 velforeninger. Dette var i en periode da undertegnede var bydelsstyreleder og inviterte representanter til menings-
utveksling i kommunestyresalen på Nesttun.

Politiske beslutninger i bydelsutvalgene var ofte enstemmige. Medlemmene var opptatt av sine nærmiljø og hadde ofte god kontakt med innbyggerne. For eksempel fikk innbyggere taletid og kunne formidle sine interesser selv om de ikke formelt var valgt av bystyret. På denne måten fungerte bydelsutvalgene etter formannskapsmodellen der samtale og dialog var i sentrum. Politiske prinsipper var underordnet felles interesser for nærmiljø og bydel. Medlemmene hadde til å begynne med minimal økonomisk kompensasjon for arbeidet.

Parlamentarismen som styringsform ble innført i Bergen kommune 26. juni 2000. Denne ordningen resulterte i at politisk ansvar og myndighet ble sentralisert. Partipolitiske særinteresser ble dominerende, og bydelenes spesielle interesser ble underordnet et partipolitisk maktspill sentralt i Bergen kommune for å oppnå posisjon som byråd.

Ordningen med bydelsutvalg og bydelsstyre ble administrativt avviklet 1. juli 2004. Argumentasjonen for avvikling var hovedsakelig kommunens økonomiske situasjon. Nyordningen har medført mer byråkrati og mindre
folkestyre.

Mye av ressursene blant bydelens befolkning ble tilsidesatt i planlegging av nærmiljø og fellesskap. Konsulentfirma og betalte planleggere har trolig overtatt uten at den ordningen er billigere enn kompetansen fra nærmiljø og bydelspolitikere.

Konsekvensene av redusert folkestyre i bydelene medfører at flere nærmiljø har redusert innflytelse og kan stå i åpen konflikt til planer og inngripen i det livsmiljø man er del av. Det er på tide at det blir tørket støv av avtalene som kommunesammenslåingen hadde i 1972. Det er på tide at det må skje en modernisering av demokratiet, også i Bergen
kommune.

Høyre har i sine program ofte fremhevet at desentralisering av makt er viktig, også gjennom bydelsutvalg, slik at beslutninger kan bli tatt nær dem det gjelder.

Bydelsutvalg med innflytelse og ansvar styrker den politiske interesse og den saklige politiske debatt. Dette fører til at flere
mennesker får innsikt i beslutningsprosesser og kan påvirke disse.

Mer makt til nærmiljø og bydelsutvalg kan forhindre at folk blir fremmedgjort og umyndiggjort og føler avmakt overfor et voksende byråkrati.

Et godt eksempel på dette kan være planleggingen ved Paradis skole der det blir foreslått å ta en del av uteområdet fra elevene ved Paradis skole.

Det er på tide at det blir tørket støv av avtalene som kommunesammenslåingen hadde i 1972.

– Nyordningen har medført mer byråkrati og mindre folkestyre, skriver Lars Steinar Hauge. Foto: Høyre

Trafikkontroll: – Det ble en del i dag

I det Statens vegvesen begynte å sjekke, fant de mer og mer som ikke var på stell.

Se hvor de bygget redet sitt: – Her har svanene rigget seg til for åpen scene

For første gang hekker et knoppsvanepar i Skranevatnet. – Jeg tror det kan komme kyllinger i løpet av uken, sier naturentusiast og turgåer, Svein...

Vanskelig pizzagjest angrep politiet

En mannlig gjest på en pizzarestaurant på Nesttun endte opp med anmeldelse for vold mot offentlig tjenestemann fredag.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten