fanaposten.no

Erlend Horn er 1. kandidat for Venstre i Bergen. Foto: Bergen kommune

Lokal pressestøtte vil styrke nærdemokratiet

Venstre utfordrer de andre partiene i Bergen på å bli enige om en lokal pressestøtteordning.

Meninger · Publisert 13:24, 27 mar 2019

I Bergen er vi heldig som har et stort og variert medietilbud. Utover de store aktørene som Bergens Tidende, Bergensavisen og NRK Hordaland kan vi i en rekke områder av byen lese bydelsaviser som setter fokus på bergensernes nærmiljø og lokale saker som engasjerer. Dette lokale mediemangfoldet er helt avgjørende for et godt nærdemokrati i byen vår, og vi kan heller ikke ta det for gitt. Derfor mener Bergen Venstre det er behov for å opprette en lokal pressestøtteordning for bydels- og områdeaviser.

Den nasjonale pressestøtten er en bærebjelke for en rekke aviser i Norge, inkludert for mange av våre bydelsaviser. En slik ordning kan ikke, og bør ikke, erstatte denne ordningen. Men den kan fungere som et viktig supplement. I tillegg kan en slik ordning være kjærkommen for andre medieplattformer som per i dag ikke er omfattet av dagens pressestøtte. Eksempler på dette er rene digitale aviser som Nordnesrepublikken. En slik ordning vil kunne styrke den enkelte redaksjons mulighet til å se oss politikere i kortene og levere enda mer bydelsjournalistikk om alt fra skolestruktur i bydelen til idrettsprestasjoner av lokale helter.

En slik ordning må selvsagt utredes, og Venstre ønsker dialog med mediebransjen for å sikre at alle problemstillinger blir belyst. Dette vil ikke minst gjelde hvordan vi politikere skal holde god avstand til hvordan tildelingen av midlene blir gjennomført. Vår jobb bør være å sette av en pott i bybudsjettet og i samarbeid med mediebransjen sette kriterier for å kvalifisere til midler. At avisen er redaktørstyrt og følger Vær-Varsom plakaten bør være en forutsetning. Å sette de redaktørstyrte mediene som følger presseetiske regler i bedre stand til å levere journalistikk er i seg selv viktig i en tid der sosiale medier, på godt og vondt, dominerer mer og mer hvor folk får nyhetene sine fra. Enda mer problematisk er de medieplattformene som ikke tar de etiske hensynene vi heldigvis fortsatt er vant til i Norge.

Fra 2020 blir bydelsstyrene gjeninnført i Bergen. Dette har vært en viktig sak for Venstre helt siden de ble nedlagt i 2010. En slik reform bør henge sammen med andre tiltak for å styrke nærdemokratiet, og derfor vil Venstre utfordre de andre partiene i Bergen på at vi tverrpolitisk kunne blitt enige om at en lokal pressestøtteordning bør bli en realitet allerede neste valgperiode.

Bystyret: Skal vurdere Fysak-hall i Ytrebygda

Høyre ba om "Fysak light"-hall bak Fanatorget. Det ville ikke flertallet i bystyret forplikte seg til.

Vil ha fjernvarme til Midtun og Nesttun

– Vi må få et grønt skifte i Fana. Nå må Nesttun og Midtun kobles til fjernvarmenettet, sier eiendomsutvikler Rune Birkeland.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten