fanaposten.no

Løgner og bevisste misforståelser om bompengeøkningen

Meninger · Publisert 18:00, 15 apr 2019

Bompengeøkningen kan sikkert irritere flere, men en kommer med kritikk, må en sørge for at en holder tungen beint i munnen. Når utsagn om at «dette er noe som hon dere Tryti har sørget for» ja, da er det grunn til å spørre; Følger ikke publikum med, eller kan de ikke lese og bare kan bruke grov kjeft?

Selv bompengemotstanderne til Trym Aarfloth, holder 10 ganger høyere nivå enn de som kommer med direkte løgnaktige påstander.

For dem dette gjelder hadde jeg forventet et langt høyere saklig informasjonsnivå. Men jeg er ingen fyr som står på mitt og ikke hører på andre.

La oss derfor se hva saken egentlig gjelder. Ytre bomring kommer av en konsekvens av to hovedfaktorer: Bergens samlede personbiltransport reduseres ikke raskt nok i forhold til de målsetningene byen har for nullvekst. Selv om trafikken inn mot sentrum har bedret seg betraktelig, med mer en 19 prosent reduksjon i den siste perioden, så ser man ikke tilsvarende reduksjon i bydelene. Det er behov for økte inntekter til kritisk infrastruktur i og rundt Bergen.

Dagens samarbeidsmodell med staten åpner ikke for andre løsninger enn bompenger. Det er relativt få av oss som bærer store deler av byrden med bompenger i dag. Folk som bor eller arbeider i sentrum har tatt en uforholdmessig stor del av ansvaret for å bidra til finansiering av høyst nødvendig infrastruktur i den flotte byen vår. Og her kommer noe viktig; Med en ytre bomring vil flere dele på kostnadene, i stedet for at de som allerede betaler, må ut med mer.

Bompenger er ikke et perfekt system. Sant må sies at det er tilfeller at enkeltpersoner rammes mer enn andre. Særlig med innføringen av ytre bomring vil flere savne gode alternative til å velge bil til daglige gjøremål. Ytre bomring vil evalueres etter første driftsår, og kommunen og Statens Vegvesen vil vurdere effekter og byrdefordeling av tiltaket da.

Det partiet jeg tilhører ønsker å utrede vegprising som alternativ til bompenger. Dette anser partiet som et mer rettferdig system, hvor forurenser betaler, uten at det diskrimeres på bakgrunn av geografisk bo- eller arbeidssted. Så bør en slik veiprising håndteres i skattemeldingen, slik at de som har mest, også betaler mest.

Der finnes i den nye bompengeavtalen nøyaktig den samme timeregel og passeringstak, dvs. at man betaler for maks 60 passeringer per måned for alle kjøretøyer med elektronisk brikke og gyldig avtale, og husk på at rushtidsavgiften ikke kommer til å gjelde i de nye bomstasjonene.

Hva går så pengene til?

Det samlede bompengebidraget frem til 2038 er beregnet til å være 20,1 milliarder kroner. Altså drøyt 1 milliard i året brutto. Av disse går:

11milliarder til investeringer i infrastruktur

7,4 milliarder til låneavdrag og rentekostnader.

1,6 milliarder til innkrevingskostnader.

Så kan det være behov for å vise hva annet bysamfunnet får for pengene:

Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen

Bybanen byggetrinn 5 til Åsane

Hjellestadvegen, veg og sykelveg med fortau

Kollektivløsninger mot vest.

Som ikke det var nok, så betaler bompengene allerede iverksatte tiltak (alle større vegprosjekt):

Ny firefelts veg mellom Dolvik og vestre innfartsåre ved Liavannet.

Byggetrinn I Dolvik – Sandeide ca. 2,5 km, åpnet 2010.

Byggetrinn II Sandeide – Liavannet , ca 4,5 km, åpnet 2015.

Så følger det en rekke mindre vegtiltak, miljøtiltak, Gateopprustning og kollektivtiltak. Med igangsetting og allerede avsluttede tiltak er trafikkflyten og miljøet blitt vesentlig bedret i Bergen.

Jeg reagerer på at noen av de som forrige mandag ropte høyest, er folk som til vanlig ikke blir belastet med bompenger uten at de skal kjøre til byens sentrum. Jeg reagerer på at de samme menneskene kjører rundt i store biler, uten å tenke på det miljøet rundt oss som vi i sterkere grad må verne.

Så en helt vesentlig sak til slutt. Lytt, les og lær før en kommer med sterke uttalelser som rammer folkevalgte uten skyld. Det kan være en fare for vårt felles demokrati.

Det er grunn til å legge til et lite PS her med noen spørsmål til Høyre? Vedtaket rundt ytre bompengeavtale ble vedtatt i bystyret med unntak av FrP og Rødts stemmer. Høyre var altså med på avtalen, men forsvarer den ikke i media og ellers i debatter. Hvorfor er det bare Arbeiderpartiet og folk derfra, som ytrer seg i saken? Er Høyre feige og ikke tør ta debatten?

De søker byrådsmakt, men de tør altså ikke åpne munnen. Et merkelig standpunkt fra et parti som søker byrådsmakt.

Brannvesenet rykket ut til rare lyder fra pipe

Da brannvesenet åpnet feieluken til skorsteinen på Sandsli, skjønte de hva lydene var.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten