fanaposten.no

– I dag er det trafikkprognoser fra TØI og støysone kart fra Sintef som styrer arealplanlegging i store deler av kommunen. Dette vil Høyre snu på hodet! skriver Caroline Sandven Taule fra Ytrebygda Høyre i et innlegg sammen med Erik Abrahamsen, Laksevåg Høyre.

Lite støy i byrådet

Meninger · Publisert 11:13, 2 apr 2019

Det var en milepel da det forrige byrådet i januar 2014 presenterte den første «Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018». Planen presenterte en egen støypolitikk for kommunen som blant annet skulle «sette særlig fokus på støyforholdene ved skoler og barnehager.»

Siden har det vært stille …

Det sittende byrådet begrenset seg til følgende formulering knyttet til støy i sin byrådsplattform: «Byrådet vil vurdere en modernisering av politivedtektene slik at unødvendig støy i større grad kan unngås.»

Sikkert et godt tiltak, men ikke akkurat en offensiv oppfølging av handlingsplanen. Det viser seg dessverre også at den planlagte rulleringen av planen er satt på vent.

Et av områdene som handlingsplanen dekker er flystøy. I følge kommunen selv er det i Bergen 17 barnehager med 750 barn og 5 skoler med 1900 elever som er påvirket av støy fra fly- og helikoptertrafikken til og fra Flesland. I en uttalelse til kommunens etat for helsetjenester skriver folkehelseinstituttet at internasjonal forskning har vist at flystøy har en negativ effekt på skolebarns læring. Allikevel legger Avinor til grunn at både beslaglagt areal og antall berørte innbyggere av flystøy vil fortsette å øke i overskuelig fremtid.

Høyre har programfestet å arbeide for å redusere skadevirkninger av fly- og helikopterstøy. Med dette mener vi både de helsemessige sidene av problemet, men også det faktum at store, verdifulle arealer båndlegges. Byutviklingen i Bergen Vest og deler av Ytrebygda stagnerer og verdien av flotte friluftsområder reduseres.

Store, internasjonale lufthavner klarer ved målrettet arbeid å redusere støyavtrykket vesentlig. Høyre mener det samme må være mulig rundt Flesland, men at det må politisk handlekraft til før luftfarten tar samfunnets signaler på alvor. Det sittende Byrådet har åpenbart ikke slik handlekraft. For eksempel er det over fem år siden Bystyret enstemmig vedtok at det skulle utarbeides en støyforskrift for Bergen lufthavn, men ingenting har skjedd.

Som BT skriver fredag 22. mars har Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove tatt til orde for at Flesland bør bli det nye senteret for utvikling og testing av elektriske fly. Et prosjekt som står øverst på Solberg regjeringens liste over tiltak i luftfarten.

Det er Bergen på sitt beste når politisk valgte myndigheter setter agenda og formulerer krav til omgivelsene. I dag er det trafikkprognoser fra TØI og støysone kart fra Sintef som styrer arealplanlegging i store deler av kommunen. Dette vil Høyre snu på hodet!

Bystyret: Skal vurdere Fysak-hall i Ytrebygda

Høyre ba om "Fysak light"-hall bak Fanatorget. Det ville ikke flertallet i bystyret forplikte seg til.

Vil ha fjernvarme til Midtun og Nesttun

– Vi må få et grønt skifte i Fana. Nå må Nesttun og Midtun kobles til fjernvarmenettet, sier eiendomsutvikler Rune Birkeland.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten