fanaposten.no

Geir Møller skriver om ungdomsmiljøet, som det har blitt satt fokus på i Fanaposten de siste ukene. Bildet er fra en tur med natteravnene i september. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

La oss jobbe sammen for ungdommen – på tvers av alle etater og organisasjoner

Kunne vi ha klart å etablere en organisasjon på tvers av alle etater og organisasjoner?

Meninger · Publisert 11:42, 9 des 2019

Det er urovekkende meldinger som kommer i Fanaposten om ungdommen sin fritid i Fana og Ytrebygda.

Vi må satse mere på forebyggende tiltak og ikke minst gi uorganisert ungdom et godt tilbud et tilbud på fritiden. Jeg ønsker meg en samling på tvers av alle faginstanser og kommunelån etater. Skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag kirke, politi, nattravner og Lagunen og lokale aktører.

Selv har jeg min daglige arbeidsplass i Bergen Vest. Her har de i mange år jobbet med forebyggende arbeide gjennom Mos-stiftelsen i Laksevåg. Det er virkelige verdt å se til hvordan de har jobbet med forbyggende arbeide blant barn og ungdom. Vi har kanskje noe å lære av dette i Fana og Ytrebygda også og kanskje ta modell av.

Formålene med Mo-La Stiftelsen: (Meningsfull oppvekst i Laksevåg) Er blant annet å arbeide for gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Laksevåg bydel. Ved hjelp av konkrete tiltak å fremme godt tverretatlig samarbeid i bydelen, og fremme samarbeid mellom offentlige etater (stat – kommune), næringslivet og 3. sektor. Før denne etableringen betjente Laksevåg lensmannskontor et distrikt hvor det var stor kriminalitet og mye vold i slutten av 1980 årene.

Dette medførte at lensmannskontoret la om aktiviteten slik at man fokuserte på forebyggende politiarbeid og personrelatert etterforskning. På det forebyggende planet la man vekt på regelmessig kontakt med distriktets skoler, temakvelder med borettslag og foreninger, samt vaktmestermøter. Alt dette la grunnlaget for hvordan man kunne bedre bo- og oppvekstmiljøet i bydelen. MO-LO Stiftelsen ble etablert ut fra viljen til å samarbeide om å gjøre Loddefjordområdet til byens beste oppvekstbydel for barn og unge. Sammen med næringsliv, borettslag, idrettslag og foreninger stilte alle de offentlige etater i Loddefjord seg bak når MO-LO ble stiftet.

Noe av suksesskriteriene ved det forebyggende arbeidet i Laksevåg er at ulike aktører som drar lasset sammen., Menneskelige relasjoner – det handler om å kjenne til hverandre. Medlemmer i Mola styret er personer som har innflytelse i bydelen – hver på sitt felt. MOLA samarbeider godt med prosjektmedarbeidere og andre nøkkelpersoner. Inntekter til drift får en fra offentlige etater, banker og andre organisasjoner som igjen blir delt ut til positive tiltak for barn og ungdom. Jeg deltok selv på det årlige Mola seminaret nå i november der over 180 deltakere var med fra ulike kommunale etater, borettslag, barnevernstjenesten, politiet, bårne og familieetaten, barnevernstjenesten, skolene, idrettsetaten, nattravnene, kirken, borettslagene Tema i år var Livsmestring med innslag fra flere aktører og foredragsholdere.

Et av seminarene som skapte god gjenklang var seminaret til den svenske lederen av nattvandring.no, Janne Lundholm som bor i Stockholm Han leder Sverige sitt svar på den norske Natteravnorganisasjonen.

– Et fantastisk flott og inspirerende seminar om foreldrerollen. «Att krama en persika» Et humoristisk og sterkt foredrag om foreldrerollen, ansvar og hva du som voksen kan gjøre for at barn og unge skal få et trygt og godt oppvekstmiljø. Foredraget som gav gode tips og råd til både foreldre og andre som jobber med ungdom. Han mente foreldre måtte bruke mer av sin fritid på barn og unge og bry seg mere. Han viste til gode eksempler som nattravn selv og som og foreldre.

– Vi har ikke et nødvendigvis et ungdomsproblem, men et foreldreproblem sa han. Vi må ta mere ansvar for oppdragelsen av våre barn og ungdom utfordret den erfarne nattravnlederen.

Hva med oss her i Bergen Sør. Kunne vi ha klart å etablere en slik organisasjon på tvers av alle etater og organisasjoner?

Det har jeg tro på. For sammen er vi sterke og vi kan få utrettet mye sammen til det beste for oppvekstmiljø for barn og unge. Og vi kan sette inn innsatsen der det brenner mest. Vi har kanskje noe å lære av det som har skjedd i Laksevåg, Det er verdt å prøve. For det handler tross alt om våre barn og unge og deres oppvekstsvilkår.

Smitte på Stend videregående

En klasse på 12 elever er satt i karantene.

12 smittede siden i går: - Nå må vi stå løpet ut

Den lovende trenden med lavere smittetall fortsetter.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten