fanaposten.no

– Kulturtilbudet i bydelen skal bli bedre

Byråd Julie Andersland forklarer den omstridte flyttingen av kulturkonsulenter fra bydelene.

Meninger · Publisert 11:19, 14 sep 2017

Bergen kommune har nylig gjennomført en omorganisering av kulturkontorene i bydelene som har vekket en del reaksjoner. Som kulturbyråd ønsker jeg å forsikre alle om at tilbudet i årene fremover blir minst like godt som før.

• Les også: Flytter mer enn halve kulturkontoret til byen

Omorganiseringen som er gjennomført, omfatter ikke noen form for oppsigelser av ansatte, men betyr en omstrukturering av både fagoppgaver og administrative oppgaver. Strukturen på kulturadministrasjonen er endret for å samsvare bedre med kommunens strategi for kulturfeltet. Hensikten er ikke å spare penger, men å bruke de ressursene vi har på en best mulig måte – slik at enda flere kan ta del i kulturtilbudene.

All tilskuddsbehandling er samlet i en ny fagavdeling for kunst og kulturutvikling. Dette innebærer en mer likestilt saksbehandling av alle søknader fra det store og mangfoldige kulturlivet vårt. Alle søknader behandles korrekt i forhold til forvaltningsloven, habilitetsregler og økonomisk kontroll. For byrådet er likebehandling og åpne, gjennomsiktige prosesser viktig.

Kulturkontorene inngår nå i den nyopprettede «Enhet for kulturformidling og deltakelse». Aktivitetsutvikling og markedsføring av de mange flotte aktivitetstilbudene i bydelen er samlet i to sentrale team i enheten. Dette innebærer at byens innbyggere, uansett hvilken bydel de bor i, får et likestilt tilbud. At markedsføring og informasjon til innbyggerne er samlet, gjør det enklere for oss å sikre bedre og mer helhetlig informasjon til innbyggerne.

De lokale kulturkontorene har fått langt færre administrative oppgaver, ved at disse nå er samlet sentralt, slik at kulturkontorene kan fokusere på å ha god kontakt med den lokale befolkningen, yte service overfor innbyggerne, koordinere lokale initiativ og sikre økt aktivitet og deltakelse. Kort fortalt skal våre dyktige ansatte bruke mindre tid på papirarbeid og mer tid på innbyggerne våre. De lokale kulturkontorene og de to sentrale teamene jobber kontinuerlig tett opp mot hverandre, og på større arrangement og mønstringer i bydelene vil både markedsføringsteamet og aktivitetsteamet bistå og styrke de lokale kulturkontorene.

Hensikten med omorganiseringen er å gi et bedre tilbud til alle bergenserne, inkludert både barn og unge, det frivillige kulturlivet og det profesjonelle kunstfeltet. Jeg kommer til å vurdere effekter av organisasjonsmodellen fortløpende. Vi har fått mange innspill, og fra noen har det vært uttrykt bekymring. Gjennom møter i flere bydeler hvor ny struktur og oppgavefordeling har vært tema, har de aller fleste gitt positive tilbakemeldinger og ser frem til gode resultater og godt samarbeid med både lokale kulturkontor, den sentrale enheten for kulturformidling og deltakelse og med mine fagfolk på rådhuset. Jeg er overbevist om at vi med disse endringene sikrer enda bedre kulturtilbud kulturkontor i bydelene!

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten