fanaposten.no

Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Krafttak for å inkludere flere i arbeidslivet

Meninger · Publisert 13:40, 16 jul 2019

Nesten én av fem i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. Dette er mennesker som kan og vil bidra. Med inkluderingsdugnaden skal flere få en jobb å gå til.

Staten skal gå foran. Vi har derfor satt et ambisiøst mål om at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. Vi vet at resultatene ikke kommer av seg selv, og foreslår derfor endringer slik at det blir lettere for statlige virksomheter å inkludere flere i arbeidslivet.

Statlige virksomheter har gitt tilbakemeldinger om utfordringer i arbeidet med inkluderingsdugnaden. Noen opplever at det er få søkere i målgruppen, andre viser til snevre rammer i regelverket. Nå rydder vi opp, og foreslår forskrifter som skal gjøre det enklere for staten å ansette folk med hull i CV-en.

Departementet foreslår at søkere med hull i CV-en i rekrutteringsprosessen skal behandles på samme måte som søkere med nedsatt funksjonsevne behandles i dag:

Minst en kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju.

Søker med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram, og at hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer derfor også skal omfatte disse.

Jeg vet at det gjøres mye bra i privat sektor for å inkludere flere i arbeidslivet. Rema 1000 kjøpmann David Adampour har gått foran og ansetter i all hovedsak folk som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet. Slik skaper han aksept for at det er lov å være annerledes. Vi må lære av de som lykkes med å tenke nytt!

For å komme videre med inkluderingsdugnaden er vi avhengig av at flere blir med. Jeg vil utfordre norske kommunepolitikere til å sette egne mål om hvor mange av kommunens nytilsatte som enten skal ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. Jeg er sikker på at kommuner som bygger kultur og gode rutiner for å tenke bredt i rekrutteringsarbeidet – vil levere enda bedre tjenester i framtida. Det store spørsmålet er hvilken kommune som tar på seg kapteinbindet og leder an i inkluderingsdugnaden?

Knallår for Extra Bønes

Godt hjulpet av julehandelen i desember, går Extra Bønes inn i historiebøkene med tidenes år.

Får et nei til skjenking på Lagunen kino

Dersom byrådet følger fagetatens anbefaling, vil ikke Lagunen Kino få skjenkebevilling. Kinosjefen frykter et fattigere kulturtilbud i bydelene.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten