fanaposten.no

Trafikkprognosene forteller at det aldri vil bli noe behov for en andre rullebane på Flesland, skriver innsenderen. Foto: Roy Ellingsen

- Kommunen, fylkesmannen og Avinor tar feil om flystøy

Hele bakgrunnen for at flystøy er et tema, er flyplassjefers våte drøm om å styre over mer enn én rullebane, skriver Hallstein Aadland.

Meninger · Publisert 15:29, 15 mai 2017

Jeg viser til omtale fredag av byrådens nei til å regulere Sandringham på Hjellestad kai for riving og nybygging, hvor byråden sier nei på grunn av flystøy.

Siden jeg har engasjert meg i flystøyproblematikken i flere år, synes jeg at det vil være nødvendig med en del fakta i saken.

Hele bakgrunnen for at det er blitt et tema, er at de ulike flyplassjefer ved Bergen Lufthavn har en våt drøm om å styre over mer enn én rullebane. Helt fra 1969 har det vært et ønske om en rullebane til. Da ble det på BT sin første side presentert en rullebane to som gikk over vårt bolighus på Aadland og som endte like før Aadlandsbekken rett før Langeneset.

I 1989 kom det forslag fra Luftfartsverket (Avinor) om en rullebane nummer to på Flesland, der helikopterne skulle bruke for å fly rett over sjø, se kommuneplankartet fra 1989.

Det geniale som så skjedde var at da Dag Aksnes var sjef på flyplassen, flyttet han taxebanen slik at den og rullebanen kunne brukes samtidig, det øket kapasiteten da begge baner kunne brukes samtidig.

Derfor er det ikke lenger noe behov for en rullebane til. Av statistikkene til Avinor om bruk på Flesland ser man at det har vært to makspunkter og det var i 1999, da Color Air gikk mellom Oslo og Bergen med 8-10 passasjerer på hvert fly og i 2013. Ellers har den totale trafikken ligget mellom 90-100.000 bevegelser i året. Etter 2013 er det nedgang.

T 1442 / 2016 er de siste nasjonale føringer for støy, bygget på et EU-direktiv. Dette er kun veiledende og ikke bindende. Reglene skiller mellom byggesaker og kommunale planer. I byggesaker skal dagens situasjon og aktivitetsnivå på Flesland brukes, altså én rullebane. Det samme gjelder for områder som er regulert eller satt av til boligbebyggelse i kommunedelplan eller kommuneplan, slik som Mildehalvøya-planen.

Men dersom Bergen kommune f.eks skulle vurdere å legge områder som står som sammenhengende landbruk i kommuneplanen ut til bolig, skal det også lages et prognosekart over forventet trafikkutvikling ved Flesland i 10-20 år fram i tid. Denne prognosen utarbeides av Transportøkonomisk Institutt (TØI). Prognosen fra 2015 viser at det etter 2070 eller aldri blir bruk for rullebane nummer to. Vi venter en ny prognose i nær framtid.

Det står så i T 1442/ 2005/2012/2016 med veileder, at det må skje en dobling av trafikken i prognoseperioden før desibel økes med 3dB. Videre står det at ved en flyplass kan det ta så lang tid at det ikke er behov for prognosekart fordi det vil måtte lages så mange kart før dobling oppnås. Her svikter Bergen kommune og Fylkesmannen og Avinor. Ingen av disse instanser bruker T 1442 med veileder rett. Derfor oppstår denne situasjonen på Hjellestad og andre plasser.

Hva er så situasjonen i området?

I 2012 kom Avinor med et nytt støykart som la gul støysone over et enormt område og øket dB med 4. Jeg undersøkte med TØI og fikk tilsendt prognosene som viste antatt trafikkvekst på 22% i prognoseperioden, mens T 1442 kreves at trafikken må dobles før den øker med 3 dB. Dette betyr at flere ting, støysonekartet er feil og ugyldig, det er kun dagens situasjon og aktivitet som skal brukes for å vurdere reguleringsplaner og byggesaker i området nord, sør, øst og vest for Flesland flyplass.

Dette har jeg opplyst både Fylkesmannen, Avinor og Bergen kommune om, men det er å tale for døve ører.

Vil til slutt opplyse at jeg klaget over det nye støykartet fra 2012, klagen sendte jeg til fylkesmann Sponheim som er lokal forurensningsmyndighet. Klagen ble liggende i fire måneder hos Fylkesmannen før den i 2013 ble sendt til Avinor på Flesland som rett adressat i følge Fylkesmannen og siden har jeg ikke hørt noe, til tross for at forvaltningsloven har klare regler om behandling av klagesaker.

Front mot front på Kokstad

Veien stengt etter ulykken.

Yogastudio legger ned

Dittyogastudio i Kokstadvegen legger ned driften etter omtrent halvannen års drift.

Slik vil de gi ungdom et nytt tilbud om kveldene

Fana IL vil åpne Fana Arena om kveldene og nettene for å gi ungdom et tilholdssted.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten