fanaposten.no

Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Klimakrisen og oljefondet

Klimakrisen vil utfordre oss på nesten alle områder. Også hvordan vi sparer for kommende generasjoner.

Meninger · Publisert 08:24, 12 nov 2019

Vi har innrettet oljefondet, eller Statens pensjonsfond - utland, for å spare det vi gjennom noen tiår har tjent på olje- og gassvirksomheten. Norges Bank skal sikre høyest mulig avkastning til akseptabel risiko - for å sikre fremtidens pensjoner og et årlig utbytte til statsbudsjettet.

Å gjøre fellesskapets fond til en sparekonto er et politisk valg. Men det er ikke hele historien. Nettopp fordi det er eiet av det norske folk og fremtidige generasjoner i fellesskap, så må fondet organiseres og forvaltes på en måte som er i tråd med våre verdier. Målet er høy avkastning, men ikke for enhver pris.

Derfor, og for det første, har vi politisk bestemt etiske retningslinjer. Vi har et Etikkråd som anbefaler å selge seg ut av selskaper med uakseptabel risiko for «alvorlig miljøskade», eller som i «uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser». I tillegg har Norges Bank det de kaller «klare forventninger» til hvordan selskaper tar hensyn til blant annet klima, vannkvalitet og barns rettigheter.

For det andre har vi politisk bestemt at fondet ikke skal investere i noen klart definerte sektorer. Det skal ikke eie i selskaper som produserer visse typer våpen eller tobakk eller som bryter grunnleggende humanitære prinsipper. På forslag fra Arbeiderpartiet ble det i 2016 flertall for at fondet skal trekke seg ut av rene kullselskaper. Fondet er altså er mer enn et nøytralt redskap for sparing. Vi kunne tjent penger på både tobakk og kull, men vi har valgt å si fra oss den muligheten.

For det tredje har vi politisk bestemt åpning for investeringer i noen nye områder, som nå i år - at fondet kan investeres i unotert (utenfor børs) infrastruktur for fornybar energi innenfor de særskilte miljørelaterte mandatene fondet har.

I sum: En ryddig rolledeling mellom løpende politikk, som skjer i regjering og storting, og langsiktig forvaltning av pensjonsfondet som Norges Bank har ansvar for. Politisk tar vi ikke beslutninger om enkeltinvesteringer i enkeltland, men vi gir signaler om andelen aksjer samt fondets innretning og verdigrunnlag.

Denne arbeidsdelingen må vi holde fast ved. Samtidig må vi vurdere hvilke konsekvenser klimakrisen vil og bør ha for pensjonsfondet vårt. Verden står ikke stille. Klimaendringer, risiko og omstilling påvirker verdensøkonomien og selskapene vi investerer i. Da må det også påvirke prioriteringene til oss som eier fondet.

Klimarisikoutvalget (NOU 2018: 17) viser at dramatiske klimaendringer også kan utfordre norsk sikkerhet og velstand. Pensjonsfondet skal investere «med evighetens perspektiv». Derfor har vi et politisk ansvar for å spørre: Hvordan kan fondet stille strengere krav til vurderinger av klimarisiko i selskaper de er investert i? Hvordan kan fondet stille tydeligere krav til at selskapene de investerer i tar samfunnsansvar? Og kan fondet, fortsatt med mål om å sikre avkastning, bidra til at mer kapital investeres i fornybar energi og teknologiske løsninger som får utslippene ned?

Høyre og Fremskrittspartiet mener slike spørsmål er «veldig farlige» eller at de kan utløse handelskrig. Det er å undervurdere hvor robust pensjonsfondet er. Vi tåler en opplyst og åpen debatt om de endringene klimakrisen vil bringe med seg, og hva det vil kreve av oss, på alle nivåer.

Store finansielle banker og fond leter etter hvordan klimakrise og klimamål vil påvirke deres investeringer. Vårt pensjonsfond - og vi som eiere - kan ikke være noe unntak. Da jeg var utenriksminister ble jeg ofte møtt med at det norske pensjonsfondet var selve «gullstandarden» blant statlige fond. Den rosen går til Norges Bank, og til det norske demokratiet som har tatt et løpende ansvar for at fondet styres i tråd med verdier og prioriteringer som har bred oppslutning.

Skal vi fortsatt fortjene den omtalen må vi fortsette å utvikle fondet. Og ikke frykte debatten om veien videre.

– Skal du henge med hodet og deppe, eller gjøre noe med det?

Sa opp jobben, ble forfatter og skulle laste bilen med bøker til turnéen. Så kom korona. Nå kjører Tor rundt omkring og lager podcast i stedet.

Bobilturistene: Endelig gode nyheter, eller for tidlig å åpne opp?

Nå håper campingplassene at bobilturistene skal komme tilbake og redde stumpene av sesongen. Men potensialet for smittespredning bekymrer.

Fikk 30 timer samfunnstraff for dagpengesvindel

Oppunder tusen arbeidstimer ble ikke ført på meldekortet, og fanamannen fikk utbetalt nesten 148 tusen kroner for mye i dagpenger.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten