fanaposten.no

Utvalg for helse og omsorg var på befaring i Sanddalsringen i mars. Til slutt

Jo, byråd Grung – dere ofret de rusavhengige og naboene

Hvor raus og human er ruspolitikken i Bergen når boligplanene for de tyngste rusmisbrukerne ikke er bra for dem?

Meninger · Publisert 09:00, 13 mai 2022

Først må vi gjenta nok en gang: Nabolaget rundt Sanddalsringen er ikke motstandere av rusavhengige. Også vi mener at Bergen skal være en by for alle, for å sitere byråd Ruth Grungs innlegg i Fanaposten 3. mai. Selvfølgelig skal de ha et sted å bo, men tilbudet må være faglig forsvarlig både for rusmisbrukerne og nabolaget.

Byråden reagerer på at jeg skriver at flertallet i bystyret ofret de svakeste rusmisbrukerne, små barn og nabolag, og at hun ikke tror at debatten tjener på at en tillegger hverandre de verste hensikter.

Vi her i grenda slipper å spekulere i byrådspolitikernes og støttespillernes hensikter med vedtaket, vi kan faktisk bare se hva dere har gjort:

Byrådet fikk etter forhandlinger med seg SV på et bygg med 12 boenheter i stedet for 15 mot løfter om at fremtidige botilbud som hovedregel ikke skal overstige 6-8 boenheter. Dere erkjenner altså at 12 er for mange. Da har dere faktisk ofret noen, nemlig de svakeste rusmisbrukerne, som ikke får et så godt botilbud som de trenger og fortjener. I tillegg små barn, ungdom og nabolag som risikerer å ikke få leve i den tryggheten de har krav på.

Hvis byrådet fremdeles skulle mene at en slik forhandlingsmanøver ikke innebærer ofring av noen, da lever de i sin egen meget spesielle verden.

Så må vi arrestere byråden for å tillegge meg og nabolaget holdninger og adferd vi ikke har når hun skriver at «det er derfor trist når vi gang på gang opplever fryktskapende, stigmatiserende og nedverdigende beskrivelser av medmenneskene som sliter med rus- og psykiske lidelser».

Her er byråden på ville veier. Vi har hele tiden referert til byrådsavdelingens egen beskrivelse av rusmisbrukerne under infomøtet i grenda i september i fjor: «15 menn over 25 år i aktiv rus med uliketyper rusmidler. Det er ikke forventet at de vil slutte med det. De har psykiske problemer, atferdsutfordringer og reduserte ferdigheter med å leve en selvstendig tilværelse i egen bolig. De møter betydelig skepsis blant utleiere, naboer og nærmiljø fordi deres livsførsel kan føre til uønsket trafikk, bråk og kriminalitet. Noen kan ha behov for skjerming. De skal få ruse seg i leilighetene sine og bevege seg fritt i området».

Og bare så det er nevnt: Ansatte har få lovhjemler for å hindre at beboerne går ut selv om de er i en tilstand der det er farlig både for seg selv og andre.

Med andre ord: Vi snakker om den tyngste gruppen rusmisbrukere, dem med alvorlige rus- og samtidig psykiske lidelser (ROP). Vi snakker altså ikke om rusmisbrukere generelt, der mange kan ha et helt annet funksjonsnivå og andre behov. Så la oss holde oss til den gruppen som boplanene i Sanddalsringen er ment for når vi diskuterer. Det er det eneste redelige.

Dette tok ikke flertallet i bystyret hensyn til da de vedtok å bosette 12 ROP-ere i ett bygg her i området. Som vi har sagt før, strider planene mot anbefalingene for denne gruppen rusmisbrukere fra anerkjente forskningsmiljøer som Sintef, nasjonale retningslinjer fra helsedirektoratet og det nasjonale kompetansesenteret NKROP. De anbefaler små, spredte boliger og ikke for mange på hvert sted.

Selv rusmisbrukernes interesseorganisasjon RIO mener at kommunen legger opp til «et uforsvarlig tilbud» i Sanddalsringen (BT 18.09.21). Da ville det vært underlig om ikke våkne nabolag reagerer.

Det lyder så fint at de planlagte prosjektene skal behandles etter plan- og bygningsloven, med de samme demokratiske muligheter for innspill som andre planer, ifølge byråden. Hun spanderer også på seg setningen «Det er viktig for byrådet at alle skal ha muligheten til å komme til orde, bli sett og hørt».

Vel, erfaringene med byrådsavdelingen, byrådspartiene og deres støttespillere lover ikke godt for prosessen videre når byggesaken sendes ut på høring. For at det skal bli en demokratisk prosess, må byråkratene og politikerne lytte, og ikke avfeie kommentarene til innbyggerne med lettvinte NIMBY-argumenter (not in my back yard). Det er rett og slett for dumt all den stund vi viser til fakta, som byrådet åpenbart avfeier som irrelevant.

Så beklager, men vi kommer nok ikke til å høre på de fine talene deres. Syretesten blir hva dere gjør.

Hadler til Gneist

– Jeg trengte å komme meg videre, sier han.

Innbrudd på danseskole: – Utrolig trist noen tar utstyret vi er avhengig av

Meldt om innbrudd på Step In Dansestudio på Nesttun. – Ønsker tips.

Far og sønn duo dømte finale sammen: – Vi ble litt preget av øyeblikket

Bjarg IL var godt representert på dommer-siden under Norway-cup i år, med far og sønn duoen Cato (53) og Carsten(16) Lekven. De dømte nemlig J13...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten