fanaposten.no

Hva bompengedebatten handler om

Sakens kjerne er hvor store bompengeutgifter det er rimelig og rettferdig å pålegge bilistene, mener Anne-Margreteh Lorentzen.

Meninger · Publisert 14:15, 29 aug 2019

I bompengedebatten synes noen å mene at enten er man for den ytre bompengeringen i Bergen og alle de andre bomstasjonene slik de er nå, eller så er man uansvarlig når det gjelder miljøet.

Men slik er det ikke. Sakens kjerne er hvor store bompengeutgifter det er rimelig og rettferdig å pålegge bilistene.

De aller fleste forstår at det er viktig å begrense bruken av privatbiler, blant annet av hensyn til miljøet. Men dette kan gjøres på flere måter. Den beste måten er å ha en godt utbygget kollektivtrafikk og gode sykkelveier. Dette er et offentlig ansvar.

Bompenger er naturligvis også et aktuelt virkemiddel, men det bør i så fall være på et nivå som de fleste vil oppfatte som rimelig og rettferdig. Dagens bompengenivå i Bergen har uheldige konsekvenser, blant annet at småbarnsforeldre får betydelige ekstrautgifter når de skal hente og bringe barn i barnehage, og når de skal kjøre barn til trening eller andre fritidsaktiviteter.

Det er viktig å legge forholdene til rette for at barn kan delta i idrett og andre aktiviteter. Småbarnsforeldre har det ofte trangt økonomisk fra før. Dagens bompengenivå bidrar til å øke forskjellene blant folk, og det påfører næringslivet betydelige ekstrakostnader.

Våre naboland har svært lite bompenger, selv om de ikke har noen oljeinntekter. Dette handler om prioritering.

Det er fullt mulig å ta ansvar for miljøet og samtidig mene at bompengebelastningen for bilistene i Bergen er blitt for høy.

Partiet De Kristne (PDK) ønsker å redusere bompengebelastningen for innbyggerne, og vi vil arbeide for å fjerne den ytre bompengeringen rundt Bergen.

PDK er mot veiprising, da dette neppe vil redusere avgiftsnivået. Veiprising medfører dessuten større overvåking av bilistene.

PDK mener at det bør satses mer på utbygging av infrastruktur. Dette kan gjøres ved å omdisponere noe av vår oljeformue fra finansplasseringer i utlandet til realinvesteringer i infrastrukturen i vårt eget land. Dette vil ikke være forbruk, men investeringer i fremtidig vekst og verdiskaping.

– Dette har blitt den nye samlingsplassen i Fana

Rett før koronaen kom, stod det nye, nedre torget på Lagunen ferdig. Nå har fanafolk smått om senn begynt å ta byrommet i bruk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten