fanaposten.no

Historieløs byutvikling

Meninger · Publisert 18:29, 6 okt 2020

Fanaposten detonerer en plan- og politisk «bombe» 25. september 2020.

Trenger byråd Thor Haakon Bakke og etaten voksenopplæring eller en forelesning i historie for området Nesttun og til Rådal?

Historikken i området kan en finne om en har levd en stund og husker Rådal Nærmijøforening. Traseen for ny E39 fremmet denne forening for Statens Vegvesen og denne løsningen ble valgt.

Samme forening la frem behovet for en masterplan for området fra Nesttun til Rådal da oppstart meldingen for nye Lagunen ble fremlagt. Denne ble fremlagt for Fana bydelstyre, som enstemmig vedtok det og sendte det videre til byrådet der den ble stoppet.

I saken om fortetting på Skjold ber byråd Bakke nå om en steds- og trafikkanalyse. Velkommen etter. Ved å ha en masterplan hadde Fylkeskommunen og Bergen kommune snakket sammen.

Utfordringen ligger i at området ligger mellom to fylkesveier, Apeltunveien og Fanaveien og en bybane. Der kommunen regulerer boliger og næring. Kommunen har snudd kommuneplanen og med overlegg skapt et komplett kaos på tvers av nasjonale retningslinjer. Dette er å bryte gjeldene lovverk.

Som det ikke er nok har en Apeltunveien og Smøråsveien som er kommunal.

Når det gjelder sistnevnte vei så ble Apeltun fortettet med 20 prosent, og Nøttveit-utbyggingen ble noe redusert etter som Rieber og co påvirket denne beslutning. Øvre del av Smøråsveien ble utbedret og kostandene skulle fordeles per boenhet. Dette gjorde at kostandene per boenhet ble betydeligere høyere enn nødvendig.

Hadde kommunen hatt ryggrad samt handlekraft, ville en redusert kostandene per boenhet dersom de hadde bygget ut Nedre Smørås.

Skal man følge lover og forskrifter samt unngå trafikkaos er det enkelt; bruk de verktøyene en har på plannivå. Infrastruktur må på plass først så kommer bebyggelse i andre rekke.

En hadde ikke endt opp i denne situasjon dersom bydelstyrene hadde vært opprettholdt og hatt mandat til å ta beslutninger for bydelen.

Byrådsleder Bakke sier han lærer hele tiden. Men hva lærer han? Plukker en ut det en selv tror på? Spørsmålet er om en skal drive voksenopplæring for politikere til evig tid?

Meglerne må ta visninger puljevis: – Eneboligene går lynkjapt

– Det gikk raskt å selge i fjor, og starten på dette året tyder på at det vil gå minst like raskt fremover, sier Anders Vangen i Dnb om eneboliger...

– Boliger for rusavhengige er det siste Råstølen trenger nå

Over 300 naboer i Råstølen-området har sendt inn høringsbrev der de protesterer mot planene om kommunale boliger for rusavhengige i Steinsvikkroken.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten