fanaposten.no

Foto: Ove Haugland

Hausdalsvegen - skadevolder betaler?

DEBATT: Hvem tar ansvaret for at beboere i Hausdalsvegen holdes som "gisler" i en uønsket situasjon?

Meninger · Publisert 09:22, 28 aug 2017

Fanaposten har ved flere anledninger den siste tiden fokusert på tungtransporten som foregår på Hausdalsvegen. Ca. 1000 lass med masser er på kort tid transportert på en smal, svingete og underdimensjonert vei, og veien er påført betydelige skader. Grunneier Henrik Kleive klarte ved å bruke lovverket å få Statens vegvesen til å omgjøre sin avgjørelse om å nekte tungtransporten på veien. (Slik oppfatter ihvertfall jeg det etter å ha lest Fanaposten sitt oppslag 25. august).

Argumentasjonen har vært enkel: Hvis det ikke kan transporteres masser på veien, må veien nedklassifiseres. Ved nedklassifisering kan heller ikke busser eller bossbiler kjøre på veien. Det vil få store konsekvenser for dem som bor i Hausdalen. Enkel og genial argumentasjon som gjør at Statens vegvesen har måttet gi tillatelse til en transport de egentlig ikke ønsket. Av ukjent grunn har Bergen kommune godkjent tipping av masser på Samdal i Hausdalen, i et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Etter det jeg har fått opplyst får grunneier betalt for hvert lass som blir dumpet. Ca. 1000 lass x noen hundrelapper pr. lass blir det fort penger av. Grunneier og transportør tjener penger, mens Hausdalsvegen i samme periode er påført skader for betydelige beløp.

Transporten blir utført av Ådnekvam Maskin og Transport AS. Styreformannen i selskapet, Trond Aadnekvam er informert om de skadene som transporten har påført veien. Videre er han informert om andre konsekvenser av transporten, som at barn ikke våger å sykle på veien og bilførere som ikke våger eller kvier seg for å kjøre på Hausdalsveien av frykt for å treffe på en fullastet semitrailer, vogntog eller lastebil.

Det er et kjent rettsprinsipp at skadevolder betaler for skader. Hvem er ansvarlig for, og betaler for skadene Hausdalsvegen er blitt påført?
Statens vegvesen som først ikke ønsket transporten, men som likevel gav tillatelse til dette? Bergen kommune som har gitt tillatelse til dumping av masser? Grunneier som tjener penger på tungtransporten og dumpingen som foregår? Eller Ådnekvam Maskin og Transport AS som er ansvarlig for transporten?

Det er neppe samfunnsøkonomisk fornuftig det som nå skjer. Beboerer langs Hausdalsvegen blir nå holdt som «gisler» i en uønsket situasjon: Enten godtar vi tungtransporten og de ødeleggelser av veien dette medføre, eller så mister vi bussforbindelse og bosstømming. Når kan vi igjen ferdes trygt langs veien?
Hvem tar ansvar?

Norge møter Nederland i lagtempo-semifinalen

Sindre Henriksen tar på seg skylden for at Norge ikke klarte å vinne kvartfinalen i lagtempo.

Sier ja til 49 leiligheter

Kommunen har gitt rammetillatelse til å bygge 49 leiligheter i Eikåsen på Paradis, mot at utbygger tar vare på to eiketrær.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten