fanaposten.no

Onsdag viste luftmåleren ved Lagunen rødt, som indikerer helserisiko. Tungtransport får skylden. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Har vegvesenets rett til å spre giftig støv?

Det er mange eksempler på hvordan Vegvesenet vrir seg unna svevestøvproblemet som de skaper, skriver Arne Godal i dette debattinnlegget.

Meninger · Publisert 12:33, 20 mar 2018

Vi leser i Fanaposten den 16. mars en utmerket artikkel om hvordan Statens Vegvesen fraskriver seg ansvar for å spre giftig støv i Fanabygden. Ansvarsfraskrivelsen har allerede pågått i lang tid, og det farlige støvet skal de fortsette å plage oss med lenge enda - uten effektive tiltak.

Siden ”svevestøv er i vinden” benyttes herved anledningen til å peke på at støvet som spres av Vegvesenet ved transport av sprengstein til Stend i Fana (og fra utlufting fra tunnelene) er sterkt helseskadelig for oss som bor her. Svevestøvet består nemmelig av bitte små kvartspartikler, forurenset av diverse sprengstoffrester og annet kjemisk avfall; svært helseskadelig å måtte puste inn - fordi partiklene trenger dypt ned i lungene og kan lede til KOLS og lungekreft.

Undertegnede er en av flere som har fått alvorlig helseskade av støvet – og ved siste lungeundersøkelse hos yrkesmedisinsk spesialist fikk jeg følgende råd:

”Hvis dette hadde vært ditt yrke ville jeg rådet deg til å finne et annet, renere arbeidssted – men siden du er pensjonist og bor der du bor, så bør du oppholde deg så mye som mulig borte fra hjemmet så lenge denne støvspredningen pågår”.

Men det er umulig å få Vegvesenet til å gjennomføre effektive tiltak mot sin spredning av det farlige svevestøvet. De ”erkjenner ikke problemet” forklarer de, og kjemper med alle midler (og sugerør i statskassen) mot oss som er skadelidende. Og ekstra ille er at de lokale offentlige kontrollorganer (som vi tror at passer på oss) – Bergen kommunes Helsevernavdeling og Fylkesmannens Miljøvernavdeling – ser en helt annen veg når de blir varslet om de alvorlige skadevirkningene.

Det er fortvilende å oppleve hvordan Vegvesenet – støttet av flere offentlige – kan påføre alvorlig helseskade og økonomisk tap uten å ville gjennomføre effektive tiltak, eller for den saks skyld gjøre opp for seg når vesentlig skade blir dokumentert og presentert.

Det er mange eksempler på hvordan Vegvesenet vrir seg unna svevestøv problemet som de skaper – jeg skal derfor bare nevne én sak til illustrasjon av hvordan de farer frem:

Da vi først påpekte det farlige støvet ble man enige om å foreta støvmålinger. Et måleapparat ble plassert langs veien på vår eiendom – og målte katastrofalt mye støv. Men da kom Vegvesenets folk grytidlig en morgen og fjernet måleapparatet (de kunne ikke en gang vente på at målefirmaet fikk hente sitt eget utstyr); slike måleresultater ønsket de seg ikke. Så ble et annet offentlig måleinstitutt engasjert. Disse plasserte sitt utstyr lenger borte slik at støvet fra transporten bare unntaksvis nådde frem til apparatet, fordi vestavinden inn Fanafjorden blåser støvet bort fra det nyvalgte målepunktet. Disse måleresultatene passet Vegvesenet mye bedre, og apparatet ble stående en viss tid - for å dokumentere det som må kunne karakteriseres som falske målinger. Da vi skriftlig påpekte de falske målingene for måleinstituttet fikk vi ikke noe svar – men vi fikk senere høre fra Vegvesenets advokat (!) at henvendelsen fra oss dessverre var kommet bort (!!) på grunn av diverse IT-trøbbel (!!!) ved måleinstituttet.

Det hadde derfor vært fint om Fanaposten (på vegne av oss som puster i farlig svevestøv) kunne bidra til å få Statens Vegvesen til effektivt å måtte begrense sitt farlige svevestøv i Fana – og dessuten slutte å utnytte offentlig kameraderi til å dekke over alvorlig skade som påføres uskyldig tredjepart.

Ved å belyse om Fanastøvet kan det gå med Vegvesenet som med trollet i eventyret:

Da sola rann sprakk trollet!

Det er mye mer å fortelle om dette – historien er både lang og trist; og belyser på en eklatant måte hvordan Statens Vegvesen mener å faktisk har juridisk rett til å påføre helseskade og økonomisk tap - på brutalt vis.

Høyre med klimaoffensivt nytt program for Bergen

Heldigvis er der politikere i de aller fleste partier som brenner for klimasaken. Jeg er en av dem.

Naboene stilte med lift da politikerne kom på besøk

Naboer mener de planlagte blokkene på Fantoft strekker seg for høyt mot himmelen. Tirsdag kom politikerne for å se.

Kåret til Årets Natteravngruppe

Natteravnene Rådal er kåret til Årets Natteravngruppe under den store Natteravnkonferansen i Bergen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten