fanaposten.no

Innsenderen vil ha bane på Nesttun, også på 17. mai. Foto: Fanaposten arkiv

Galskap å stoppe Bybanen på 17. mai

Meninger · Publisert 01:15, 23 mar 2018

Jeg har egentlig lenge hatt sans for 17.mai-feiringen i Fana. At en komite, med moderate midler, men med desto mer entusiasme, klarer å gjennomføre en allsidig markering av dagen - i skyggen av alt som skjer hos ”storebror” i Bergen sentrum er på mange måter prisverdig. At hva vi kan kalle ”samfunnet” - som kommunale myndigheter, politi osv bidrar med å rydde plass for opptogene er en selvsagt ting på en slik dag!

Men det hender at magemålet og ambisjonene kan bli i største laget, selv for en entusiastisk 17.mai-komite.

I fjor fikk man til en prøveordning med å stoppe Bybanen i nesten to timer for å kunne gjennomføre arrangementet i Nesttun sentrum. Bybanen var da ikke ferdig utbygget; den hadde Bergen sentrum i den ene enden og et kjøpesenter (Lagunen) i den andre. Det var forutsatt fra Bybanens side at denne ordningen bare skulle gjelde i 2017.

Siden den gang har Bybanen blitt fullført til Flesland flyplass, og har da altså Norges nest største bysentrum i den ene enden og Norges nest største flyplass i den andre enden. Bybanen er hoved trafikkåren mellom byen og flyplassen, og det sier seg selv at man ikke stenger denne i timevis selv på en 17.mai!

Likevel forlanger nå 17.mai-komiteen i Fana at man skal stenge denne hoved trafikkåren i 2 timer. Dette betyr å sette egne interesser langt fremfor andres interesser!

I praksis blir trafikken forstyrret i enda lenger tid; man kan jo ikke bare slå av strømmen og la vogner og passasjerer stå rundt omkring i traseen i et par timer. Vognene må først kjøres til en terminal, og etter driftsstansen må de igjen innta plassene sine rundt omkring i baneløpet. Siden en ”rundetid” for en vogn (Flesland-Bergen-Flesland) er henimot 2 timer, sier det seg selv at dette vil påvirke trafikken store deler av dagen.

Og det på en dag hvor det allerede er svært stor trafikk, ikke minst til og fra alle begivenhetene i sentrum - som nok må sies å trekke langt flere folk enn hva som deltar i feiringen i Fana. Og hva med oss som planlegger å parkere ved Lagunen for å følge prosesjonen med våre barnebarn. Vi kunne vel tenkt at bybanen tok oss tilbake til utgangspunktet.

Selv ikke en rute for et 17.mai-tog er hellig, og på Nesttun finnes det flere aktuelle områder hvor man kan ha aktivitetene. Blir Torget for lite, er det god plass på nærliggende steder som Midttun skole og plassen ved Fana herredshus.

17.mai-komiteen kan altså ikke påberope seg at de må ha gågaten/bybanetraseen til sine aktiviteter, de kan med fordel legges til andre arenaer i nærheten. Etter min mening må 17-maikomiteen på Nesttun finne et annet alternativ for sitt arrangement. Hvorfor skal/kan ikke Midtun skole brukes slikk som tidligere år? Det kan da ikke være meningen at dette skal være et permanent.

Og myndighetene (Hordaland fylke) må være sitt ansvar bevisst med å ha i drift en velfungerende hoved trafikkåre som Bybanen også på 17.mai, og ikke stenge den deler av dagen på grunn av et lokalt arrangement som kan flyttes litt uten noen problemer!

Fornuften må jo kunne ta overhånd hos den lokale komitéen på Nesttun og la en velfungerende bybane gå på en dag med stor trafikkavvikling mot sentrene og sentrum.

Stans av bybanen i det aktuelle tidsrommet virker her helt tullete og dårlig gjennomtenkt.

Høyre med klimaoffensivt nytt program for Bergen

Heldigvis er der politikere i de aller fleste partier som brenner for klimasaken. Jeg er en av dem.

Naboene stilte med lift da politikerne kom på besøk

Naboer mener de planlagte blokkene på Fantoft strekker seg for høyt mot himmelen. Tirsdag kom politikerne for å se.

Kåret til Årets Natteravngruppe

Natteravnene Rådal er kåret til Årets Natteravngruppe under den store Natteravnkonferansen i Bergen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten