fanaposten.no

Bystyret vedtok kommuneplanen BLÅE i 2017, men nå er det en ny høring om planen.

Folk i Ytrebygda må bruke sin rett til å protestere mot rullebane 2

Meninger · Publisert 12:26, 25 nov 2020

Viser til kunngjøring fra Bergen kommune om ny høring av kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (BLÅE) begrunnet i vedtak i departementet og etter vedtak av kommuneplanen. Høringsfrist er 22.12.2020.

I den forbindelse vil jeg gjøre oppmerksom på at byrådet nå har lagt inn prognose for rullebane 2 for 2060. Dette til tross for at det i byrådserklæringen står at byrådet er imot rullebane 2. Videre ble det gjort slikt vedtak i bystyret:

Bystyrevedtak om én rullebane I bystyremøte 27.05.2020, sak 17/20, behandlet Bergen bystyre interpellasjon nr. 17 vedr. Nei til ny rullebane på Flesland. Bystyret gjorde slikt vedtak: 1. Bystyret i Bergen vil si permanent nei til utbygging av ny rullebane på Bergen Lufthavn Flesland 2. Bystyret forutsetter at arealbruken av området avklares ved rullering av KPA i tråd med punkt 1. i dette vedtak. Endret arealbruk skal senest avklares innen utgangen av inneværende bystyreperiode.

Som det fremgår av det overnevnte er byrådet og bystyret enige om at det ikke skal bygges en rullebane 2 på Flesland.

Det pågår nå en sak i Høyesterett om forståelse av Grunnlovens § 112 miljøparagrafen, hvor det heter «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen» vil det være helsefremmende å bygge en rullebane til på Flesland? I to europeiske land er lignende sak vunnet mot staten på bakgrunn av landene har forpliktet seg til Paris avtalen og retten til å ha et liv som ikke skader helsen.

En annen lovbestemmelse er lov av 9. mai 2003 nr 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet. Denne loven inneholder bestemmelse i § 10 en rett for innbyggerne til å få miljøinformasjon fra et offentlig organ. I § 1 står det at formålet med loven er å sikre allmenheten tilgang til miljøinformasjon og i § 6 står det at det ikke er adgang til å ta betalt for slik informasjon. Under behandlingen av kommuneplanen som ble vedtatt i juni 2019, sendte jeg brev til ordfører og byrådsleder i Bergen og bad om lik lovpålagt informasjon om konsekvensene av en rullebane 2, jeg har ikke fått svar. Sendte felles brev til fylkesmannen og miljøvernministeren, ingen har svart. Har heller ikke fått bekreftelse på at de har mottatt brevet.

I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) står det på side 6 og 7 at det skal lages et prognosekart for 10 – 20 år fram i tid. År 2060 er 40 år fram i tid. Det byrådet gjør er altså et brudd på denne retningslinjen.

Min oppfordring er at innbyggerne som bor i området BLÅE må bruke sin rett til å protestere mot at det legges inn en rullebane 2 i strid med de statlige retningslinjene og i strid med bystyrets vedtak. Samt sin rett til å kreve miljøinformasjon om konsekvensen for liv og helse og miljø av en slik ny rullebane.

– Boliger for rusavhengige er det siste Råstølen trenger nå

Over 300 naboer i Råstølen-området har sendt inn høringsbrev der de protesterer mot planene om kommunale boliger for rusavhengige i Steinsvikkroken.

Utbygger får en ny sjanse på Fanaflaten

Planen for boliger på Fanaflaten ble sendt i retur. Nå må utbygger nedskalere prosjektet.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten