fanaposten.no

Den øverste streken viser inntaket i Grimevann ved Mundalsvika, og tunneltraseen ned mot utløpet i Midtunelven like sør for det gamle Frank Mohn-bygget.

Flomløsning i Nesttunsvassdraget som VA-seksjonen vil fremlegge for bystyret

Meninger · Publisert 14:51, 3 nov 2020

Nesttunvassdragets venner (NVV) ser med forundring på den foreslåtte løsning som VA-seksjonen kommer med i fredagens utgave av Fanaposten.

Vi i NVV har forsøkt å samarbeide om en felles flomløsning med VA siden 2005. I dette samarbeidet har det kommet tydelig frem en uenighet om hvordan man skal løse utfordringen med flom i vassdraget, spesielt etter de to store flommene høsten 2005, som gjorde spesielt store skader på Nesttun.

15 år etter den katastrofale flommen fremlegger VA-etaten en løsning for bystyret som kun løser 20 prosent av problemet til en budsjettert pris på 59 millioner kroner nå i høst. Denne løsningen går ut på og regulere Grimevannet med tunnel som får utløp 1 kilometer nedenfor det naturlieg utløpet. Løsningen er ikke på noen måte et resultat av NVV sin tilslutning til løsningen som beskrives i avisen. Vi føler oss mer som et gissel i saken, spesielt når VA sier de har en «god dialog» med NVV.

Den foreslåtte løsningen, som er utarbeidet av Norconsult, tar på ingen måte til det økologiske mangfold eller flomutfordringen i vassdraget. Dette har NVV i de siste møter med VA tydelig varslet. Etter disse møter har NVV kun blitt orientert via omveier hvilken løsning VA har bestemt, uten ytterligere dialog med NVV.

VA-seksjonens foreslåtte løsning er heller ikke godkjent av NVE, noe som vil bli svært krevende ettersom oppsittere langs Grimevannet vil motsette seg ytterlige nedtapping av vannet, ref. dom fra Høyesterett. NVV ser heller ikke lett på at elven tørrlegges 1 kilometer nedover fra sitt naturlig utløp fra Grimevannet.

NVV sin totalløsning tar for seg hele vassdraget fra Gullfjellet til Nordåsvannet med et budsjett på 45 millioner kroner, ikke medregnet moms. Her er ikke de digitale styresystemene inkludert i budsjettet, dette fordi vi vet ikke hvem som endelig skal styre ventiler og sluser.

NVV sin løsning vil også ha et vesentlig mindre CO2-avtrykk enn VA-seksjonen sin tunnel løsning fra Grimevannet. Byggetid til NVV sin løsning blir 6-8 måneder, og NVV har fått prisgaranti fra entreprenør på at dette ikke vil koste mer enn 45 millioner kroner når dette legges ut til offentlig anskaffelse, så fremt det er NVV sitt planforslag som følges. Løsningen vil være vesentlig mer miljøvennlig og vil også ivareta fiskevandringen i vassdraget for fremtiden.

Løsningen er kvalitetssikret av BKK, Helldal AS og NVV sin faggruppe, og hensyntar kravene til NVE sine flomberegninger. Løsningen påvirker heller ikke fredningen av Vossabanen.

NVV vil til slutt også stille spørsmål ved om VA-seksjonen sin delløsning er realiserbar til det budsjettet de har presentert. Alle sammenlignbare prosjekter VA-seksjonen har gjennomført de senere år har hatt store kostnadsoverskridelser som direkte belaster Bergens innbyggere i ettertid. VA sier heller ikke noe om fremdrift på videre flomløsning, og her er de også kritisk til om de har et ansvar.

Dette har NVV fått juridisk vurdert, samt at det foreligger brev fra NVE om avslag om støtte til flomtunnel, noe som helt klart gir Bergen Kommune hovedansvaret for flomsikring på Nesttun.

NVV ser med stor tilfredshet at byrådet vil åpne for å bruke 60 millioner kroner på flomsikring i Nesttunvassdraget. Dersom politkerne velger NVV sitt forslag, vil et slikt budsjett også sette oss i stand til å gjøre noe med Store og Lille Nesttunvann, i tillegg til flomsikring av hele vassdraget.

Tror vi vil fortsette å pusse opp

Frode Fjørstad er ny sjef for Obs Bygg Midtun. Han tror ikke vi er ferdige med å bruke penger hjemme når pandemien er over.

Leder: Muligheter i Fondveggen

Etter flere år i dvale er Skanska nå i gang med planlegging av et boligprosjekt i Fondveggen, fjellsiden som ligger bak parkeringshuset på Nesttun....

Politiet etter kaotisk natt: - Bekymret over lav terskel for vold

Politisjefen er bekymret etter en natt med slagsmål, manglende smittevern og salg av narkotika på russens tilstelninger.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten