fanaposten.no

Silje Hjemdal (Frp) ønsker seg fleksibel skolestart.

Fleksibel skolestart til barnas beste

Med mer bruk av fleksibel skolealder vil vi få en skole som gir bedre tilpasset undervisning, og en skole som er bedre tilpasset virkeligheten.

Meninger · Publisert 06:57, 25 jun 2019

En ny undersøkelse fra NAV viser at de som er yngst i klassen oftere ender opp med å ta imot støtte fra NAV. Å være yngst i klassen kan oppleves som en ulempe, og i noen tilfeller er man rett og slett ikke skolemodne når man begynner. Undersøkelsen viser at dette også kan ha uheldige følger senere i livet.

Som barnas stortingsrepresentant for FrP ser jeg det som viktig å stå opp for barnas interesse også i skolen. At familiene får større frihet til å tilrettelegge for en god skolestart mener jeg helt klart er til barnets beste. Derfor mener FrP at alle elever skal ha rett til fleksibel skolestart.

Vi vet at altfor mange elever, særlig gutter, går ut av skolen uten å kunne lese og skrive tilstrekkelig. Fremskrittspartiet mener at foreldre i samråd med barnehagen og andre sakkyndige er de som best kan avgjøre barnets modenhet, og vi mener man må forenkle prosessene for å få dette til. Større fleksibilitet og flere som benytter seg av utsatt skolestart vil føre til normalisering og mindre stigmatisering av barn som begynner et år senere på skolen.

Alle barn er forskjellige. Derfor burde det være ukontroversielt å fastslå at ikke alle barn er klare til å begynne på skolen når de er seks år. Da må vi tilpasse skolepolitikken til dette faktum. For Fremskrittspartiet er tilpasset opplæring og tillit til foreldre og ansatte i barnehage og skole viktige momenter.

Opplæringslovens § 2-1.Rett og plikt til grunnskoleopplæring slår fast at «Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år.» Det er med andre ord åpent for fleksibel skolestart, men dessverre er det slik i dag at det å få fleksibel skolestart er en byråkratisk prosess for foreldre. Vi mener foreldre i samråd med barnehagen best kan bestemme barnets modenhet, og vil forenkle prosessene for å få dette til.

Norske skolebarn bør få mulighet til å utsette eller fremskynde skolestarten sin, noe de har hatt gode resultater med i Danmark. For det er nemlig ikke bare de som «sliter» på skolen som har nytte av fleksibel skolestart. Også de tidlig skolemodne og spesielt evnerike barna kan ha fordel av fleksibel skolestart, ved at de kan få begynne på skolen før de er seks år.

Med mer bruk av fleksibel skolealder vil vi få en skole som gir bedre tilpasset undervisning, og en skole som er bedre tilpasset virkeligheten.

Se de store ørretene som er kommet tilbake til Apeltunelven

– Dette er bare en drøm, sier Reidar Staalesen, når han ser all sjøørreten som er kommet til Apeltun-vassdraget for å gyte.

Nå er KrF ute av byrådet

KrF-byrådene Håkon Pettersen og Beate Husa går av i dag.

Trygghet eller fremkommelighet?

Kanskje kan engasjement og gode argumeneter ha effekt likevel?

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten