fanaposten.no

Pål Hafstad Thorsen

Fellesskap for barna

Meninger · Publisert 09:12, 24 jul 2019

Alle skal kunne leve gode liv i byen vår, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Derfor vil Arbeiderpartiet i sosialpolitikken at Bergen kommune skal ta et ekstra ansvar for dem som trenger fellesskapet aller mest. Statusrapporter peker på en høyst reell bekymring for det økende antallet barn som lever i familier i fattigdom. Det må vi ta på alvor.

Når Arbeiderpartiet sammen med KrF og Venstre dannet byråd i 2015 var noe av det første vi gjorde å sette full revers på flere usosiale kuttforslag som Høyre-byrådet kom med på oppløpssiden før de gikk av. Deriblant kutt i klestillegget for økonomisk vanskeligstilte, at barn mistet barnehageplassen fordi foreldrene ikke hadde råd til å betale regningen eller at gratisprinsippet (gratis bruk av anleggene) sto for fall i barne- og ungdomsidretten.

I løpet av de siste fire årene har vi økt sosialbudsjettet, innført moderasjonsordninger i SFO, styrket ressurssituasjonen for barnehage, skole, idrett og kultur, fått på plass internett i kommunalboligene, innført Aktivitetskortet, fryst prisene på bruk av kommunale idrettsanlegg og videreført gratisprinsippet for idretten. Samtidig har vi skrudd opp tilskuddene til organisasjonene som jobber utrettelig hver eneste dag for å bekjempe fattigdom og støtte dem som trenger en hjelpende hånd, enten det er Amalie Skrams hus, Robin Hood huset eller Fontenehuset.

Arbeiderpartiet i byråd har gjort, og skal gjøre mye for de fattige i byen vår. Bekjempelse av fattigdom handler om langt mer enn å øke sosialhjelpssatser eller tilleggsytelser. Det handler vel så mye om treffsikre tiltak for å løfte folk ut av fattigdom en gang for alle!

Et viktig fundament i livet, er å ha et sted å bo. Derfor jobber vi for å fjerne boligkøen. Blant annet ved å bygge 250 nye kommunale boliger, med god spredning i hele byen. Samtidig har vi opprettholdt ordningen med kommunal bostøtte, hvor folk får hjelp og støtte til å betale husleien. I sum er det sterke sosialpolitiske tiltak for å gi folk tak over hodet i egen bolig.

Bekymringen for det økende antallet barn som lever i familier i fattigdom er alvorlig og krever kloke og strategiske tiltak for at den oppvoksende generasjon skal ha like muligheter til å lykkes og realisere sine drømmer.

Nettopp derfor er det grunnleggende for Arbeiderpartiet at alle planer for barnehage, skole, kultur, idrett er dypt forankret i tanken om at barna i byen vår skal ha mulighet til å leve det gode liv i et rettferdig og inkluderende Bergen. Det betyr at vi prioriterer at innsatsen spesielt settes inn for barna og i de områdene hvor behovet er størst.

Vi er på rett vei, men også i fremtiden må vi jobbe klokt og utrettelig i arbeidet mot fattigdom. Og da er spesielt én ting klinkende klart for Arbeiderpartiet: Skal vi utjevne sosiale forskjeller, motkode at fattigdom går i arv, så må vi prioritere dem som trenger fellesskapet aller mest.

Svart dag for Fana

Celine Solstad og Fana var sjanseløse mot bunntippede Gjerpen.

– Vegvesenet sier én ting den ene dagen. Neste dag er alt glemt.

Naboer til Hjellestadvegen opplever at det er vegvesenet, ikke entreprenøren, som er problemet.

Her skal det svettes!

Allerede før SATS Lagunen åpner, kan treningssenteret skilte med godt over 700 medlemmer. – Målet er å få 4000 treningsglade medlemmer relativt...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten