fanaposten.no

Pål Hafstad Thorsen

Fellesskap for barna

Meninger · Publisert 09:12, 24 jul 2019

Alle skal kunne leve gode liv i byen vår, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Derfor vil Arbeiderpartiet i sosialpolitikken at Bergen kommune skal ta et ekstra ansvar for dem som trenger fellesskapet aller mest. Statusrapporter peker på en høyst reell bekymring for det økende antallet barn som lever i familier i fattigdom. Det må vi ta på alvor.

Når Arbeiderpartiet sammen med KrF og Venstre dannet byråd i 2015 var noe av det første vi gjorde å sette full revers på flere usosiale kuttforslag som Høyre-byrådet kom med på oppløpssiden før de gikk av. Deriblant kutt i klestillegget for økonomisk vanskeligstilte, at barn mistet barnehageplassen fordi foreldrene ikke hadde råd til å betale regningen eller at gratisprinsippet (gratis bruk av anleggene) sto for fall i barne- og ungdomsidretten.

I løpet av de siste fire årene har vi økt sosialbudsjettet, innført moderasjonsordninger i SFO, styrket ressurssituasjonen for barnehage, skole, idrett og kultur, fått på plass internett i kommunalboligene, innført Aktivitetskortet, fryst prisene på bruk av kommunale idrettsanlegg og videreført gratisprinsippet for idretten. Samtidig har vi skrudd opp tilskuddene til organisasjonene som jobber utrettelig hver eneste dag for å bekjempe fattigdom og støtte dem som trenger en hjelpende hånd, enten det er Amalie Skrams hus, Robin Hood huset eller Fontenehuset.

Arbeiderpartiet i byråd har gjort, og skal gjøre mye for de fattige i byen vår. Bekjempelse av fattigdom handler om langt mer enn å øke sosialhjelpssatser eller tilleggsytelser. Det handler vel så mye om treffsikre tiltak for å løfte folk ut av fattigdom en gang for alle!

Et viktig fundament i livet, er å ha et sted å bo. Derfor jobber vi for å fjerne boligkøen. Blant annet ved å bygge 250 nye kommunale boliger, med god spredning i hele byen. Samtidig har vi opprettholdt ordningen med kommunal bostøtte, hvor folk får hjelp og støtte til å betale husleien. I sum er det sterke sosialpolitiske tiltak for å gi folk tak over hodet i egen bolig.

Bekymringen for det økende antallet barn som lever i familier i fattigdom er alvorlig og krever kloke og strategiske tiltak for at den oppvoksende generasjon skal ha like muligheter til å lykkes og realisere sine drømmer.

Nettopp derfor er det grunnleggende for Arbeiderpartiet at alle planer for barnehage, skole, kultur, idrett er dypt forankret i tanken om at barna i byen vår skal ha mulighet til å leve det gode liv i et rettferdig og inkluderende Bergen. Det betyr at vi prioriterer at innsatsen spesielt settes inn for barna og i de områdene hvor behovet er størst.

Vi er på rett vei, men også i fremtiden må vi jobbe klokt og utrettelig i arbeidet mot fattigdom. Og da er spesielt én ting klinkende klart for Arbeiderpartiet: Skal vi utjevne sosiale forskjeller, motkode at fattigdom går i arv, så må vi prioritere dem som trenger fellesskapet aller mest.

Knallår for Extra Bønes

Godt hjulpet av julehandelen i desember, går Extra Bønes inn i historiebøkene med tidenes år.

Får et nei til skjenking på Lagunen kino

Dersom byrådet følger fagetatens anbefaling, vil ikke Lagunen Kino få skjenkebevilling. Kinosjefen frykter et fattigere kulturtilbud i bydelene.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten