fanaposten.no

Feil på feil fra Arbeiderpartiets takk til Fanafolket

– Øystein Hassels skryteliste inneholder feil på feil, ifølge Hilde Onarheim

Meninger · Publisert 08:55, 1 mai 2018

Arbeiderpartiets Øystein Hassel hadde i et innlegg 20. april, en historieløs fremstilling om tilstanden i Bergen. Hassel presenterer en «skryteliste» han hevder er sittende byråds fortjeneste.

Fakta er noe annet.

Skoler og barnehager: Hassel påstår at innbyggerne kan takke Arbeiderpartiet for alle skoler og barnehager som er ferdigstilt i denne byrådsperioden. Er det kunnskapsløshet eller er det mot bedre vitende? Alle politikere bør vite, og de fleste innbyggere skjønner, at det tar år med planlegging, budsjettering og bygging før et bygg er reist og realisert. Det er mange skoler og barnehager som dette byrådet har fått og får gleden av å åpne, men som forlengst var vedtatt av det forrige byrådet. Nevnes kan; Landås, Varden og Nattland skoler, Møhlenpris oppveksttun, samt barnehager i Sollien, Solheimsviken, Storetvedt, Skansemyren, Leaparken med mange flere.

Økonomi og litt historie: Hassel mener at etter byrådsskiftet er den økonomiske situasjon i Bergen betydelig forbedret. Det skulle bare mangle, det forrige Høyrebyråd leverte 574 millioner i driftsresultat for regnskapsåret 2015, som naturligvis det sittende byråd nyter godt av. Dette var 197 mill. kroner høyere enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. Et slikt overskudd står i sterk kontrast til hva Høyrebyrådet i 2003 måtte overta fra et Arbeiderparti styrt byråd. Nesten en milliard i underskudd og et Bergen som var lagt under administrasjon fra Fylkesmannen. Ingen nye investeringer ble tillatt før økonomien var forsvarlig. Kraftige innsparinger måtte gjøres, men allerede etter tre år var Bergen ute av jerngrepet fra Fylkesmannen.

Skoleforfallet som Hassel gir det forrige byråd ansvar for, er også historieløst og feil. Da det Høyrestyrte byrådet med Monica Mæland overtok i oktober 2003, var allerede skoleforfallet et faktum etter 16 år med Arbeiderparti styre. Da sårt tiltrengte rehabiliteringer og fornyelser av skolene kunne starte etter 2007, ble flere skoler pusset opp og rehabilitert. Etter at tilstandsrapporten av skole- og helsebygg var gjennomført, ble det satt av nærmere 5,5 milliarder til nye skoler og rehabilitering.

Da kan vi spørre; Hvilke skoler, sykehjem, og barnehager har dagens byråd vedtatt og hvor langt er de kommet i prosessen? Virkeligheten er slik at Hassel og Arbeiderpartiet nå soler seg glansen av det forrige byråds innsats.

Sykehjem: Ikke en eneste ny sykehjemsplass har dette byrådet realisert ennå, etter å ha hatt makten i nesten tre år. De tre sykehjem som Hassel har på sin skryteliste, og mener er sitt byråds fortjeneste; Siljuslåtten, Sandsli og Midtbygda, var både initiert og budsjettert av det forrige byrådet. Men til alt overmål er disse blitt forsinket nå. I tillegg til forsinkelser, stikker Hassel under en stol, at hans byråd I tillegg har redusert sykehjemskapasiteten slik at Bergen nå har en prekær sykehjemssituasjon. Hassel skryter så over Arbeiderpartiet og det flotte tiltaket om sommerjobb til ungdommer i sykehjem. Ja, det er en suksess, men det var da i sannhetens navn, for hele 7 år siden, at dette ble startet opp av Høyrebyrådet.

Bybanen: Hassel mener at Arbeiderpartiet har æren for at Bybanen er bygget til Flesland. Det er nok en merkelig påstand. Hadde Hassel tatt seg bryderiet med å snakke med egne kollegaer, hadde han blitt fortalt at man i over 20 år har hatt et tverrpolitisk samarbeid om banen. Bybanen var åpnet frem til Lagunen og skinnene var lagt helt frem til Flesland, da Arbeiderpartiet overtok makten oktober 2015. Hassel tar også ære for en mengde idrettsprosjekter i Fana og Ytrebygda, som forlengst var vedtatt av Høyrebyrådet.

Så til det Hassel ikke skriver i sin takketale til innbyggerne i Fana og Ytrebygda

1. Arbeiderpartiet som var garantist mot skolenedleggelser, la i bydelene raskt ned Nordvik og Riple skoler. Videre vedtok Arbeiderpartiet flytting av spesialskolen på Tveiterås til Ulriken, dette til stor fortvilelse og protester fra foreldre og lærere. Hadde det ikke vært for at Høyre og de andre opposisjonspartiene fikk omkamp for skolen, ville spesialskolen Tveiterås blitt flyttet til et sted svært lite egnet for elevene. Nå kan byråd Thorsen heldigvis bli tvunget å bygge og utvide skolen på vakre Tveiterås.

2. Hassel og hans parti har gått inn for at Godsterminalen skal ligge i flotte Hordnesskogen, ett av våre beste rekreasjonsområder. Høyre har protestert heftig mot dette og mener den eneste riktige løsning er å finne et egnet område og legge godsterminalen og andre tilsvarende annlegg (les bybanedepot) i fjellhall.

3. Hassel og hans parti har fortsatt ikke startet med de meget nødvendige miljøtiltak i Stend- og Fanafjordområdet.

4. Hassel og hans parti har lagt ned svømmebassenget på Storetvedt, legger ned på Rå skole, disse blir kun erstattet med idrettshall.

5. Hassels partifeller, med Fylkesordfører Anne Gine Hestetun i spissen, la ned Fana gymnas på tross av store protester og et massivt flertall av innbyggere som ville beholde skolen som var i sitt 100 år.

6. Hassel og hans parti vil fortsette en storstilt fortetting kun langs bybanen, uten å undersøke prognosene for behovet for dette. Ingen andre ytre områder tilrettelagt for barnefamilier blir bebygget, om deres Kommunedelplan vedtas.

7. Den grønne byen han mener Arbeiderpartiet bygger, forsvinner med en slik fortetting og rasering av gamle hus, kulturminner og tradisjonsrike eiendommer. Dermed blir også tilhørende grøntområder borte.

Det er viktig å ha unge ambisiøse politikere, men det må være mennesker som er etterrettelig, som holder seg til fakta og som kan sin historie.

Jeg tror så absolutt Fana og Ytrebygda sine innbyggere kjenner historien, og selv opplever hvordan de har det med Arbeiderpartiet ved maken, et styre som årlig har økt avgiftene, som øker eiendomsskatten, reduserer tilbud til de eldre og utviklingshemmede, og som heller skryter av å ha satt penger på bok isteden for å bruke dem på de som trenger det mest.

Hassel takker innbyggerne for støtte til Arbeiderpartiet: mon tro om Fana og Ytrebygda gjør det ved neste kommunevalg?

Gneist misset i opprykkskampen

Det raknet i sluttminuttene.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten