fanaposten.no

Dette er en foreløpig idèskisse utarbeidet av Arkitektgruppen Cubus/ Hille Melbye arkitekter. Det planlagte kulturbygget skal komme ved torget mot bybanestoppet, men plassering og innhold er ikke bestemt. Foto: Arkitektgruppen Cubus/ Hille Melbye arkitekter.

Et levende bydelssenter i Fana?

Har historien talt, vil du ha Lagunen som bydelssenter i Fana?

Meninger · Publisert 15:52, 24 feb 2021

En utbygging av Kalganehaugen ved Lagunen vil kunne føre til dødsstøtet for Nesttun som bydelssenter. Det vil ende opp som til et bybanestopp og museum.

Nesttun har sett sine glansdager for over 100 år siden da det var knutepunkt for Osbanen, eller kan dette snus?

Jeg stilte følgende spørsmål i 2010 under et offentlig møte på Rådalslien skole i forbindelse med planoppstart av Rådal Sentrum. Er det slik at Nesttun tilhører fortiden og Lagunen fremtiden?

Mette Svanes, direktør i plan og bygningsetaten i Bergen kommune svarte at hun mente det var grunnlag for begge. Kravet om en masterplan for området fra Rådal og til Nesttun ble ikke fulgt opp av kommunen etter et enstemmig vedtak i Fana Bydelstyre i 2010. I dette vedtaket står det «Infrastrukturen rundt Rådal sentrum må på plass, før noen av elementene i planen iverksettes».

Fanaposten har en sak om dette 30.4.2015 der det står følgende: «Stiller rekkefølgekrav. Dagens hovedvei gjennom området endres til primært en tilkomstvei når veganlegget for ny E39 (Os-) Rådal-Sørås er ferdigstilt i trasé i fjell utenfor planområdet. Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser der ny E39 Rådal-Sørås skal være ferdigstilt før ny bebyggelse kan tas i bruk.»

Hadde kommunen lyttet til de som kjenner bydelene, så hadde en ikke endt opp med det komplette kaos når det gjelder plansaker og trafikk i Fana.

Lagune-området holdes i kunstig i koma ved at naturen puster med Kalganehaugen nord og Råtjørnet i Nord med Apeltunvannet som hjertet i området. Dette er nå truet med planer om å fylle ut i vannet. La disse områdene ligge og ikke rør de med å kalle det en park med granitt og vannspeil er ikke grønn byutvikling.

Lagunen med Bergen kommune må vise i handling ved å bruke arealene som allerede er bebygget i Laguneparken. Mener Bergen kommune virkelig at det er grunnlag for Nesttun og Lagunen, og at Nesttun fortsatt skal være bydelssenter i Fana?

Hva er det egentlige byrådet vil med Nesttun vs. Lagunen? Jeg etterlyser et svar fra byrådet og MDG i denne saken.

Har historien talt, vil du ha Lagunen som bydelssenter i Fana?

Sa ja til båtopptrekk, men nei til flytebrygge

Over 100 naboer hadde skrevet under på et opprop om å la betongdekket og flytebryggen foran naustet til familien Overøie få bli stående. Torsdag sa...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten