fanaposten.no

Anne Grethe Korsmo og Marit Stene er klar på at helsestasjonen må ligge der ungdom befinner seg. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Et helsetilbud til ungdom der ungdom ikke er?

Hensikten vår med dette innlegget er å utrykke en alvorlig bekymring for vårt tjenestetilbud dersom det blir en realitet at hele Familiens hus «flytter på landet».

Meninger · Publisert 06:54, 4 jun 2021

Vi viser til oppslag i Fanaposten fredag 28 mai 2020 med overskriften «Kommunen avslo tilbud om å etablere familiens hus ved Lagunen»

Vi ser at Knut Eliassen (direktør i Lagunen) uttaler til Fanaposten at han er forundret over at kommunen vil la sjansen gå fra seg for å etablere Familiens hus på Kalgane.

Han tror også at Lagunen ville vært en spesielt god plassering som rommer alt fra barnevern til helsestasjon for ungdom. Politiet har også uttalt at de ønsker seg mer ungdomstilbud når Lagunen bygger ut.

Vi leser dette med vantro, og hvis dette er riktig er vi like forundret som Eliassen over at kommunen har valgt vekk den beste beliggenhet for dropin-tjeneste som Helsestasjon for Ungdom er.

Vi som jobber på HFU (helsestasjon for ungdom) er genuint opptatt av ungdomshelse som innebærer hele helsespekteret men med særlig fokus på seksuell helse, prevensjon og seksuell identitet. Vi ser tydelig hvor viktig det er å være tilgjengelige der de befinner seg, også for å nå de sårbare ungdommene.

En dropin-tjeneste er et lavterskeltilbud som må være der ungdom er!

Ikke et sted som ligger i utkanten der ungdom ikke befinner seg i. Vi kan vise til Sandsli helsestasjon for ungdom som i 17 år var plassert på Fanatorget. Besøkstallene talte i disse årene for seg selv, de var lave og det var utfordrende å få ungdommer til å møte opp.

Etter sammenslåing med Nesttun HFU (på kommunehuset på Nesttun) har besøkstallene økt over 100 prosent.

I forbindelse med sammenslåingen var det lovet nye lokaler til HFU. Det har vi ikke fått. Vi lever fortsatt med sambruk i lokaler som på dagtid rommer helsestasjon for spe- og småbarn. Bleieposer, stellebenker og barneleker/møbler er ikke egnet inventar for ungdomshelsetjenesten. Denne samlokaliseringen har fungert utelukkende på grunn av samarbeid og smidighet fra de ansatte både på helsestasjonen og HFU.

Vi opplever at lokaler for HFU har vært en «verkebyll» for kommunen i mange år.

For eksempel: HFU er nå(skal) i Åsane/Arna og Fyllingsdalen/Laksevågplassert med store handlesentre i umiddelbar nærhet, som er der «hvor ungdom er».

Nå skal vi plasseres på Sandsli eller Kokstad, som ligger i et utkantområde i forhold til hvor kjernen av ungdom bor og eller går på skole.

Fana og Ytrebygda har ca. 70.000 innbyggere derav en stor andel ungdommer. Det sier seg selv at HFU som en dropintjeneste må være ved et kjernepunkt – enten på Nesttun eller Lagunen.

Ungdom er spontane – de fleste søker hjelp der og da. Ved lang reisevei vil færre ungdommer oppsøke oss.

Vi samarbeider med HFU Engen og det er en naturlig flyt mellom sentrum og Nesttun eller Lagunen. Det vil ikke være naturlig for ungdom som befinner seg i sentrum å ta bybanen eller dra til Sandsli eller Kokstad for å benytte seg av en dropintime.

Det vil heller ikke de fleste i vårt eget byområde gjøre.

Hvis HFU er plassert hvor ungdom er eller naturlig passerer til/fra skole eller trening vil man komme tidlig i posisjon til å utøve helsehjelp og eller kunne lose raskt videre ved behov for ytterligere helsehjelp. Det fører til rett helsehjelp for ungdom og gir en helsegevinst i voksenlivet, samt at det vil være gunstig samfunnsøkonomisk.

Sentral lokalisering har betydning for nettverksbygging med andre lokale tjenestetilbud for ungdom.

Hensikten vår med dette innlegget er å utrykke en alvorlig bekymring for vårt tjenestetilbud dersom det blir en realitet at hele Familiens hus «flytter på landet».

Skal ett år være avgjørende for denne viktige beslutningen???Vi leser at tidsperspektivfor innflytting i Familiens hus er 2. kvartal 2022 på Sandsli/Kokstad, mot et nybygg i Kalgane i 2023? Hva tenker dere på?

Vi ønsker gjerne å være med i prosessen og bidra med våre innspill.

Slik har Bjarg fått det til å koke på Stavollen: - Hentet inspirasjon fra engelsk klubb

Når Bjargs A-lag spiller hjemmekamp, koker det, både på tribunen og på banen. Det er resultatet av et langvarig arbeid.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten