fanaposten.no

Foto: Bufetat

Er regjeringen virkelig seriøs om å reversere domstolsrefromen?

Meninger · Publisert 08:56, 10 mai 2022

Solbergregjeringen jobbet frem Domstolsreformen som ble vedtatt av Stortinget 1. desember 2020, og som trådte i kraft 1. mai 2021. I sin tid kom reformen delvis som svar på Riksrevisjonens kritikk av organiseringen før 2021, den gikk blant annet på lang saksbehandlingstid og manglende effektivitet.

Reformen åpnet og for nye måter å arbeide på, som f.eks økt spesialisering blant dommere på ulike fagfelt. Selv om de fleste dommere fortsatt er generalister, vil en spesialisering unektelig medvirke til en økt kompetanse med kvalitet ifht publikum.

Antall tingretter som egne administrasjonsenheter ble redusert fra 60 til 23, antallet jordskifteretter ble redusert fra 34 til 19. Det hører med til historien at ikke alle geografiske plasseringer flyttes/legges ned, men kanskje får en felles ny leder. Justisminister Mehl (SP) vil nå reversere Solbergregjeringens domstolsreform, med andre ord gjenopprette alle landets tingretter. Internt i Ap er det ikke enighet om saken, og som Ap- medlem finner jeg reverseringsiveren både urovekkende og merkelig. Hvorfor..?

Jeg håper Ap og regjeringen tar innover seg at Sorenskriverne som leder de nye tingrettene har advart mot reverseringen, det samme har lederne av lagmannsrettene og Domstolsadministrasjon gjort. Seks statsadvokatembeter, barneombud og Økokrim er imot en reversering. Senterpartiets justisminister er uten tvil dyktig, men i denne saken later det til at en så viktig reform er svært hastverkpreget fra politisk ledelse i Justisdepartementet, dette når man nå sender ut et kort høringsnotat på en tung og viktig sak som er tidligere er godt dokumentert i to grundige utredninger på nærmere 700 sider. Den ble sendt ut i januar, med høringsfrist i april og er nå til behandling før den sendes Stortinget.

Når det gjelder rettslige forhold så er det ingenting som tyder på at nærhet til et lite sorenskriverkontor er en garanti for rettssikkerhet for partene. Snarere tvert om mht rykter, kjennskap og vennskap i små bygdesamfunn, kanskje det i noen tilfeller er bra og viktig med litt større og robuste fagmiljø?

Dette er ikke en lokalbutikk der du handler mat en gang i uken. Tingretten er kanskje et sted der de færreste må innom i løpet av livet, da må det og være et robust, profesjonelt og kompetent miljø man møter. En parallell uten direkte sammenligning kan være at de som trenger avansert og effektiv diagnostikk og behandling i helsevesenet, blir henvist fra bygdens fastlege til nærmeste spesialisthelsetilbud noen timer unna. Og slik må det være.

Det virker på meg som om det er bygdepolitikk og distriktspolitikk som nå ligger til grunn for Sp sin iver etter å reversere en fornuftig reform, fremfor hensynet til rettssikkerhet og større fagmiljø som har større attraktivitet og tiltrekningskraft enn små enheter med få ansatte. Det er urovekkende.

Det er større sjanse å både rekruttere og å beholde kompetent arbeidskraft i større fagmiljø med flere arbeidsområder og ulike fagretninger, det er større rom for fagutvikling og faglig bredde. Videre vet vi at juss kan være komplekst og vanskelig. Det er synd å registrere at Justisministeren ser bort fra Domstolsadministrasjonens tidligere uttalelser om økende grad av kompleksitet i sakene som bringes for retten, vi vet at små fagmiljø med få ansatte er mer sårbare enn store robuste miljø.

Domstolskommisjonen skrev også i sin tid følgende om domstolsreformen: «Dommerfullmektiger, som typisk bare har få års yrkeserfaring, avgjør i flere domstoler saker med særlige sårbare parter, typisk foreldretvistsaker og barnevernssaker. Andelen saker vedrørende barn behandlet av dommerfullmektiger er høyest i tingretter med få dømmende årsverk.» Dette er urovekkende.

Domstolsreform, politireform og andre reformer har ofte et faglig godt fundament, og egner seg i liten grad til distriktspolitisk symbolpolitikk. Reformen var godt begrunnet. Jeg håper at AP og regjeringen ikke reverserer domstolsreformen, til det er saken for viktig. Det er nok av andre distriktspolitiske saker, for ikke å snakke om symbolpolitiske saker man kan vinne velgernes gunst på.

Avslutningsvis, en reform koster. En reversering koster da enda mer. Og la reformen virke før man tar en grundig evaluering etter noen års drift. Ikke snu etter knappe 8-10 måneder, det blir i denne saken useriøst.

Hadler til Gneist

– Jeg trengte å komme meg videre, sier han.

Innbrudd på danseskole: – Utrolig trist noen tar utstyret vi er avhengig av

Meldt om innbrudd på Step In Dansestudio på Nesttun. – Ønsker tips.

Far og sønn duo dømte finale sammen: – Vi ble litt preget av øyeblikket

Bjarg IL var godt representert på dommer-siden under Norway-cup i år, med far og sønn duoen Cato (53) og Carsten(16) Lekven. De dømte nemlig J13...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten