fanaposten.no

Her er området sett ovenfra. Fra venstre kommer veien rundt en sving og nedover Søråshøgda. Den mye brukte gangveien går oppover og innkjøring til boligfeltet nedover. På begge sider av veien er det bussholdeplasser, men intet markert felt for gående. Videre nedover går veien inn i en skarp sving. Her er det fortau kun på den ene siden. Foto: Rune Haugseng

Er forskrifter viktigere enn barns sikkerhet?

Geir Bjørnar Smebye fra Søråshøgda stiller spørsmålet til Statens vegvesen.

Meninger · Publisert 10:00, 9 okt 2019

Bakgrunnen for spørsmålet er dette: Siden februar har jeg prøvd å få Statens Vegvesen (SVV) til å lage et gangfelt på Søråshøgda. På stedet er det bussholdeplass i begge retninger, og fra hver side kommer det småveier som brukes av folk i alle aldre. Ikke minst er det mange barn som bor i området og som krysser veien til og fra Søråshøgda skole.

SVV argumenterer mot dette og henviser til forskrifter for etablering av fotgjengerfelt:
"Det gjøres ikke unntak fra kravet som sikt ved etablering av nye gangfelt. Kravet til sikt er svært viktig å opprettholde med tanke på å ivareta trafikksikkerheten til kryssende fotgjengere."

Det er jo nettopp dette som er problemet. Sikten på stedet er svært dårlig, Veien er svingete og det er bare fortau på den ene siden. Bussen stopper på begge sider, og mange skal krysse veien nettopp her, hvor SVV selv skriver at sikten er dårlig.

Da er det underlig at mangel på sikt brukes som et argument MOT et trafikksikkerhetstiltak. SVV har tidligere skrevet at man, før man etablerer et gangfelt, må bygge om busslommene for å tilfredsstille sine egne forskrifter med krav til avstander mm. Spørsmålet blir da om forskriftene er for rigide i slike saker i forhold til sunn fornuft.

Sist har også SVV svart: "Vi gjør oppmerksom på at avgjørelser i saker som behandles som forskrift – slik som gangfelt – ikke er gjenstand for klage." Det må være behagelig for SVV at man ikke har klagerett på deres avgjørelser, men SVV må ikke glemme at deres virksomhet skal tjene trafikantene og deres sikkerhet.

Til orientering trenger ikke kostnadene ved etablering av gangfelt her være mer enn noen striper i veien og et par skilt.

Saken, med hele korrespondansen, er sendt samferdselsminister Jon Georg Dale, i håp om at han kan gripe inn. I mellomtiden spør jeg SVV: Er det viktigere å følge forskrifter enn å sikre barn i trafikken?

Det er underlig at mangel på sikt brukes som et argument MOT et trafikksikkerhetstiltak.

Snart skal 1800 flere biler ut i dette krysset. Rapport foreslår hvordan det komplette kaos kan unngås

Det travle krysset på Nesttun blir enda travlere når de store utbyggingene er ferdige. Trafikkekspert anbefaler å nekte bilister å svinge til venstre...

Oppfordrer folk til å bruke nye turområder

Kommunen vil spre folk på flere turområder, og har åpnet for turparkering ved flere skoler i bydelen.

Vil uansett holde skoler og barnehager stengt tirsdag etter påske

Dersom regjeringen beslutter å gjenåpne skoler og barnehager over påske, vil første skole- og barnehagedag i Bergen være onsdag 15. april.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten