fanaposten.no

Rebekka Ljosland er byråd for helse og omsorg.

En tapt barndom kan få en lys fremtid

Rebekka Ljosland skriver om satsingen på barnevernet.

Meninger · Publisert 12:44, 11 jun 2018

En av grunnpilarene i byrådsplattformen er «å prioritere sårbare grupper» og «utjevne sosiale forskjeller». Barnevernet er helt i kjernen av denne grunnpilaren. Gjennom brukerundersøkelser, møter med FO, tilbakemeldinger fra ansatte og Forandringsfabrikken ser vi at med så høye ambisjoner dette byrådet har for barnevernet, trengs et løft allerede nå. Derfor legger byrådet frem budsjettforslag i Tertial 1, forslag om å styrke barnevernet med 25 millioner i neste ukes bystyremøte.

Forandringsfabrikken som er ungdom som er eller har vært i kontakt med barnevernet har ønsket seg flere endringer i barnevernet, og det har vi forsøkt å lytte til. Når jeg har møtt de i flere sammenhenger blir jeg alltid berørt. Berørt av historien om en ruinert barndom, historier om der barnevernet kom for seint inn, eller historier om den ene saksbehandleren som kom inn når livet var ulevelig og faktisk endret situasjonen. Selv om deler av en barndom kan være tapt, kommer jeg aldri til å gi opp at en fremtid kan reddes. Akkurat nå, mens du leser dette innlegget er det barn i Fana eller Ytrebygda som opplever å bli slått, som opplever å bli ignorert, som opplever omsorgssvikt på det groveste. Som ble hentet i barnebursdagen i går der alt så fint ut under hentingen, mens i bilen blir 3-åringen utsatt for grov psykisk vold.

Forandringsfabrikken vil blant annet at saksbehandlerne skal få bedre tid, få bedre kompetanse på psykisk helse og mer kompetanse/videreutdanning. FO ønsker færre saker per saksbehandler og mer tid til veiledning av ansatte, spesielt nyansatte. Fylkesmannen ønsker bedre dokumentasjonsrutiner og internkontroll.

Vi går altså fra i dag å ha 150 årsverk i saksbehandlere, og styrker med 22 nye årsverk øremerket saksbehandlere. Det vil si en økning på 15 %. Et vanvittig løft som absolutt vil merkes på det enkelte kontor, og som faktisk kan bidra til en forandret fremtid for barn og familier i Bergen.

I tillegg ansetter vi en psykolog i hvert av de fire byområdene for å få bedre kompetanse på psykisk helse og på mennesker i krise som mange av disse barna og familiene er i.

I tillegg til å styrke antall ansatte og kompetansen på psykisk helse, foreslår byrådet nå en skikkelig kompetansepakke. Dette blir en egen basisopplæring for alle nyansatte, veiledning til alle ansatte og videreutdanningsmuligheter. Vi ønsker at alle våre ansatte skal få veiledning og trening i relevante programstillinger, og ha muligheten til å oppdatere seg på relevant forskning sånn at barn og familier skal få enda bedre hjelp fremover.

Vi kunne bare foreslått penger til noen få stillinger, og sagt at dette var et løft for barnevernet, men vi ønsket å komme med et stort helhetlig løft som kan stå seg for fremtiden, og som forandrer tjenesten. Det viktigste er at barna får den aller beste hjelpen, og at vi lytter mer til barnas stemme. Vi ønsker også å være en attraktiv arbeidsplass som med denne satsingen gjør at enda flere ønsker å jobbe i et av de viktigste feltene i Bergen. Et vanvittig løft som absolutt vil merkes på det enkelte kontor, og som faktisk kan bidra til en forandret fremtid for barn og familier i Bergen.

Vil samle golfbanen sør for Flyplassvegen

Fana golfklubb ønsker å flytte seks hull fra nordsiden til sørsiden av Flyplassvegen. Slik vil det kunne åpnes for utbygging der dagens golfbane...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten